Láska – Agapé a Eros. Posvätenie podľa Agapé v praxi…

5. novembra 2019 Administrátor 0

Prekladatelia písma, jazyka novej zmluvy – Gréčtiny, si uvedomili jeden zásadný rozdiel v slove láska, ktoré sa v novej zmluve vyskytuje. Všeobecne sa totiž všetko prekladá ako láska, ale sú dva druhy lásky. Luther si všimol tejto veci a istý Švédsky biskup napísal o tom knihu. Písmo totiž hovorí o láske v dvoch významoch – Agapé a Eros. Aký je (čítaj ďalej)