Koná viera dobré skutky prirodzene? Mŕtva viera Jakuba

6. decembra 2019 Administrátor 0

Takúto otázku si kladú mnohí kresťania. Ak sa človek obráti tak verí, že má nový život, zmenené srdce, že všetko pôjde teraz ľahko. A mnohí skutočne na začiatku vykazujú veľkú horlivosť a mnohé hriechy sú im odrazu cudzie. Ale časom sa mnohé veci vracajú, opätovaný pád do určitých hriechov, nedokáže kresťan zastaviť. Niekedy ide dokonca o hriechy, ktoré vôbec nekonal (čítaj ďalej)

Odpusť Nataša I. Od prenasledovania k viere

27. novembra 2019 Administrátor 0

Skutočný príbeh dôstojníka sovietskej polície o jeho brutálnom prenasledovaní kresťanov, jeho život a smrteľný zápas pri úteku, jeho hľadanie viery tých, čo kedysi prenasledoval… I. Strata najdrahších Starého otca, Ivana Dakova, som nepoznal. Škoda, lebo podľa rozprávania istej stareny, ktorá ho dobre poznala, som si mohol o ňom urobiť jasnú predstavu. Bol to ozajstný Rus — vysoký, širokoplecí, mocný. Pochádzal (čítaj ďalej)

Sedem zrád na Ježiša od Jeho najbližších

14. novembra 2019 Administrátor 0

J 1:11: “Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali.” Ježiša ľudia nechápali a to ani tí najbližší. Keď hovoril o nebeských veciach, mysleli si že sa pomiatol, nerozumeli o čom im hovorí. Tak podobne aj obrátený kresťan chce povedať ľuďom evanjelium, ale oni nevedia o čom je reč, považujú kresťana za fanatika. Pozrime sa na Pána Ježiša, aké (čítaj ďalej)

Zlyhanie náboženstva v príbehu Dávida s Goliášom a víťazstvo viery

28. októbra 2019 Administrátor 0

Ak sa pozrieme do histórie cirkvi, najväčšími bojovníkmi boli tí, ktorí hlásali slobodne milosť a vieru. Pavol bol jedným z tých slobodných ľudí, ktorý nebol viazaný na žiaden cirkevný zbor a jeho pravidlá. On zbory zakladal a v týchto zboroch vznikali regule. Pavol bol voľný od regulí jednotlivých zborov. Aj keď poriadok v zbore musí byť, na druhej strane hrozí (čítaj ďalej)

Je viera dar? Je viera podmienená hriešnosťou? Koniec kalvinizmu!

26. októbra 2019 Administrátor 0

Desať dlhých rokov som bol kalvinista. Toto učenie poznám do poslednej bodky. Bol som tak presvedčený o pravdivosti tohto učenia, že som dokonca opustil celkom slušný zbor len preto, lebo hlásali v kázňach, že človek má zodpovednosť sa obrátiť. Vždy keď som počul o výzve na obrátenie, videl som Boha ktorý tak koná a nie človeka. Veril som v totálnu (čítaj ďalej)

Skutky ako prekážka spásy (Video)

3. októbra 2019 Administrátor 0

Prečo Pána Ježiša nechcel nikto počúvať, keď hovoril o Božej spravodlivosti, bez účasti človeka? Prečo cirkev časom prestala počúvať taktiež Pavla, ktorý vykladal najpresnejšie evanjelium bez skutkov? Prečo ľudia k viere pridávajú skutky, keď tie ich nedokážu spasiť a privádzajú ich do večného zahynutia?

Rozlíšenie pravého kresťana od chvíľkového

22. septembra 2019 Administrátor 0

V Amerike v 60-ich rokoch bol veľký boom medzi hercami a spevákmi, ktorí údajne uverili v Ježiša a znovu sa narodili. Okrem mnohých hollywoodských hercov toto tvrdili o sebe aj hudobné skupiny – Beatles a Rolling Stones. Nič by na tom nebolo zvláštne, keby tieto skupiny nepropagovali satanizmus či už v textoch piesní, v rozhovoroch, alebo vizuálne. Beatles o sebe (čítaj ďalej)

Miešanie spasenia z viery a posvätenie.

9. septembra 2019 Administrátor 0

Je spasenie z viery ktorú treba dokázať? Česko-Slovensko zaplavila dnes vlna učení hyper reformácie. Na prvý pohľad sa učí spasenie z viery, na druhej strane túto vieru treba údajne dokázať. Spája sa tak spasenie s posväcovaním. Túto doktrínu dnes vyučuje väčšina takzvane reformovaných zborov v Čechách aj na Slovensku. Nie je divu. Táto doktrína sa vyučuje na teologických školách. Vy (čítaj ďalej)

Od viery pohanskej k viere Krista

Moje svedectvo viery v Boha I.

6. septembra 2019 Administrátor 0

Toto je moje svedectvo viery v Bohu. Vyrastal som bez Boha. Babka chodila na dedine kde žila pravidelne do kostola, evanjelium mi však nikdy nehovorila. Bola katolíčkou. Katolíkom ide viac o predanie chodenia do kostola, ako o vieru v Krista a len Krista čoby Spasiteľa. Takže som bol od viery odrezaný a ani som celé detstvo vlastne nevedel, že nejaký (čítaj ďalej)