Skutky ako prekážka spásy (Video)

3. októbra 2019 Administrátor 0

Prečo Pána Ježiša nechcel nikto počúvať, keď hovoril o Božej spravodlivosti, bez účasti človeka? Prečo cirkev časom prestala počúvať taktiež Pavla, ktorý vykladal najpresnejšie evanjelium bez skutkov? Prečo ľudia k viere pridávajú skutky, keď tie ich nedokážu spasiť a privádzajú ich do večného zahynutia?

A zjavné sú skutky tela že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. Gal 5:19-21

26. septembra 2019 Administrátor 0

Pavol varoval Galaťanov pred iným evanjeliom. Keď miesto viery v Krista, len viery v Krista bez skutkov, pridávajú niečo svoje, niečo ľudské. Spasenie je len o Kristovi a jeho práci. No náhle pretočíme list a Pavol akoby zabil predošlé evanjelium spoľahnutia sa len na Boha, keď napísal toto: A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, (čítaj ďalej)

Miešanie spasenia z viery a posvätenie.

9. septembra 2019 Administrátor 0

Je spasenie z viery ktorú treba dokázať? Česko-Slovensko zaplavila dnes vlna učení hyper reformácie. Na prvý pohľad sa učí spasenie z viery, na druhej strane túto vieru treba údajne dokázať. Spája sa tak spasenie s posväcovaním. Túto doktrínu dnes vyučuje väčšina takzvane reformovaných zborov v Čechách aj na Slovensku. Nie je divu. Táto doktrína sa vyučuje na teologických školách. Vy (čítaj ďalej)