Kalvinizmus pokračuje v starom zákone

11. apríla 2020 Administrátor 0

Stará zmluva bola o skutkoch človeka. Každý mohol byť spasený tak, že by dodržal do poslednej litery zákon. Ibaže to nikto nedokázal. Nenašiel sa ani jeden človek v celej histórii ľudstva, ktorý by zákon naplnil. Model spásy, ktorý bol postavený na človeku zlyhal. Spása zo svojich skutkov a svojho života je nemožná. Boh dobre vedel, že človek sa nedokáže spasiť (čítaj ďalej)

Spasiteľná viera podľa kalvinizmu

23. decembra 2019 Administrátor 0

Pre kalvinistu existujú dva druhy viery v Ježiša – pravá a falošná. Evanjelium hovorí o jednoduchej viere a to – uveriť v Ježiša, ktorý zomrel pre naše hriechy, očistil nás svojou krvou a vstal zmŕtvych na naše ospravedlnenie. Toto je jediná biblická viera, veľmi jednoduchá a jasná. Ale kalvinizmus učí, že človek nemôže sám od seba prijať Krista vierou, pretože (čítaj ďalej)

Odpoveď reformovanému kalvinistovi od pastora

5. decembra 2019 Administrátor 0

Istý reformovaný kalvinista sa pustil na nemenovaných stránkach do pastora, učiaceho len spasenie z viery, keď mu do emailu vykladal reformovanú teológiu, ako keby nikto nevedel, o čo v tejto teológii ide. Tu sa budem snažiť prepísať tento rozhovor s odpoveďou pastora, ktorý zverejnil otázku, aj svoju odpoveď. Reformovaný Musím reagovať na váš web a učenie, ktoré nie je biblické. (čítaj ďalej)

Augustín. Otec katolicizmu aj protestantizmu a jeho omyly

4. decembra 2019 Administrátor 0

V tomto článku mnohí nájdu svoju vieru, ktorá nie je biblická ako si sami myslia, ale je postavená na jednom jedinom človeku – Augustínovi z Hippa. Načrtneme mnohé veci, ktoré kresťanský svet dnes verí a je úplne jedno či ide o protestantov alebo katolíkov. V posledný mesiac som sa uzatvoril a venoval som sa štúdiu cirkevných otcov a ranno-kresťanských spisov. (čítaj ďalej)

Je viera dar? Je viera podmienená hriešnosťou? Koniec kalvinizmu!

26. októbra 2019 Administrátor 0

Desať dlhých rokov som bol kalvinista. Toto učenie poznám do poslednej bodky. Bol som tak presvedčený o pravdivosti tohto učenia, že som dokonca opustil celkom slušný zbor len preto, lebo hlásali v kázňach, že človek má zodpovednosť sa obrátiť. Vždy keď som počul o výzve na obrátenie, videl som Boha ktorý tak koná a nie človeka. Veril som v totálnu (čítaj ďalej)

Zachovanie svätých – kalvínska doktrína naháňajúca strach

23. októbra 2019 Administrátor 0

Reformovaná teológia, alebo inak – kalvinistická teológia – je postavená na piatich bodoch, v skratke – TULIP. Týmito bodmi sa budeme postupne zaoberať a ukazovať, ako si ľudia ohýbajú písmo tak, aby im pasovalo do ich ľudskej teologickej štruktúry myslenia. Na druhej strane nemôžeme opovrhnúť všetkým, pretože niektoré myšlienky sú biblické. My nezastávame ani kalvinizmus, ani arminianizmus. Snažíme sa slovo (čítaj ďalej)