index02
Kresťania hľadajúci svoju slávu (28.2.2020)
Čo hľadáme v písmach? (23.2.2020)
Urob si test. Si zákonník, alebo kresťan? (5.2.2020)
Dobrý a zlý strom poznať po ovocí – otázky a odpovede (4.2.2020)
Bol by Abrahám spasený, keby nešiel obetoval Izáka? (29.1.2020)
Osud, náhoda, alebo karma? (14.1.2020)
Nie každý kto mi hovorí Pane, vojde do nebeského kráľovstva (14.12.2020)
Potreboval Boh tak tragicky skúšať vieru Abraháma? (5.12.2020)
Odpoveď reformovanému kalvinistovi od pastora (5.12.2020)
Syn tesára si dovolil zvrhnúť Mojžišov zákon a Levítske kňažstvo (6.11.2019)
Odsudzuješ sa kvôli hriechom a pýtaš samého seba – miluje ma Boh? (29.11.2019)
Zlyhanie náboženstva v príbehu Dávida s Goliášom (28.10.2019)
Má sa kresťan obávať, keď prichádzajú zmeny vo svete? (7.9.2019)
Znovuzrodenie sa vylučuje s náboženstvom
Šesť slobôd ktoré máme v Kristovi.
Štyri doktríny Božieho plánu spasenia
Kto je moje telo a pije moju krv, bude spasený
Vykúpenie kresťanov a ich kniežacie postavenie
Majú pocity či skúsenosti potvrdiť kresťanskú vieru?
Spasenie mimo ľudské skutky – Nikodém s Ježišom
Kristov kríž je bláznovstvom pre ľudí, ktorí naveky zahynú
Nikdy nekáž evanjelium bez kríža
Návrat na hlavnú stránku