Posvätenie nezačína obrátením, ale pred obrátením!

12. septembra 2019 Administrátor 0

Ako dlho som veril reformovanej teológii v tom, čo to je posvätenie. Sú tu totiž dva tábory ľudí, ktorí veria takto: Tí prví hovoria, že obrátením a ospravedlnením získava veriaci úplne novú prirodzenosť. Jeho posvätenie je tak vysoké, že dokáže bez ťažkostí nasledovať Pána Ježiša Krista a jeho hriechy sa dostali takmer na bod nula. Čas od času ešte vykoná (čítaj ďalej)

Vo svete je veľa falošných evanjelií. Možno v také veríš.

12. septembra 2019 Administrátor 0

Dnes je vo svete nespočet falošných evanjelií. Evanjelium je pritom iba jedno. Veľkú zásluhu na falošných evanjeliách majú cirkvi. V aké evanjelium veríš? Bolo mnoho pastorov a kazateľov v minulosti, ktorí boli oddaný Kristovi a nekompromisne bránili Sväté evanjelium. Keď čítame ich kázne, sme prekvapení ako sa dnes naplnili ich varovania. Dnešné evanjeliá sú zdeformované, je medzi nimi veľa evanjelií (čítaj ďalej)

Si odpadlík, ušiel si? Vráť sa, Otec na teba čaká

10. septembra 2019 Administrátor 0

Všade chcú ľudia počuť odpoveď na otázku, či si odpadlík zaslúži zatratenie? Ak niekto koná ťažké hriechy, všetci si o ňom myslia, že stratil spasenie. On sa nad tým trápi, vidí že ho pohltil hriech a preto si sám o sebe myslí, že skutočne odpadol od viery. Boh je ticho, on sa nedokáže modliť, neotvorí bibliu, utieka sa k svetu. (čítaj ďalej)

Istotu spasenia

Môže mať človek istotu spasenia?

10. septembra 2019 Administrátor 0

Istota spasenia je pre mnohých kresťanov neprijateľná. Hovoria dokonca o falošnom učení. Keď sa zamýšľame že prečo, vyjde nám z toho to, že oni si pridali k viere skutky. Ak človek pridá k viere skutky, nikdy nebude mať istotu, pretože jeho skutky sú neisté. Istota spasenia je však postavená na Bohu. Vtedy ide o isté a dokonalé zasľúbenie. Príbeh starého (čítaj ďalej)

Spasenie mimo ľudské skutky – Nikodém s Ježišom

10. septembra 2019 Administrátor 0

Ľudské skutky, ľudské zásluhy. Mnohí ľudia o spasení bez skutkov vedia. Mnohí kresťania toto dobre ovládajú. A predsa tomu neveria! Pridávajú skutky ku spáse. Nebezpečné sú skutky, ktoré majú dokázať vieru (pozri článok). Skutky ktoré sa verejne hlásajú, aby sa pridali k viere sú rovnako zlé. To už potom nie je viera, lež náboženstvo. Náboženstvo nikoho nemôže spasiť. Pozrime sa (čítaj ďalej)

Miešanie spasenia z viery a posvätenie.

9. septembra 2019 Administrátor 0

Je spasenie z viery ktorú treba dokázať? Česko-Slovensko zaplavila dnes vlna učení hyper reformácie. Na prvý pohľad sa učí spasenie z viery, na druhej strane túto vieru treba údajne dokázať. Spája sa tak spasenie s posväcovaním. Túto doktrínu dnes vyučuje väčšina takzvane reformovaných zborov v Čechách aj na Slovensku. Nie je divu. Táto doktrína sa vyučuje na teologických školách. Vy (čítaj ďalej)

Evanjelium bez kríža II. Je Ján 3,16 bez kríža?

8. septembra 2019 Administrátor 0

Kázanie bez kríža je márne. Prečo Pavol tak veľmi trval na kríži a vzkriesení Ježiša? Lebo to bol dôkaz, že Ježiš neklamal kým je. Keď povedal, že On a Otec sú jedno, vo vzkriesení bol dôkaz. Ak by Ježiš klamal, nevstal by zmŕtvych. Boh by neprivolal luhára späť do života. Boh ale prijal Ježišovu obetu za veriacich, čo potvrdil Jeho (čítaj ďalej)

Nikdy nekáž evanjelium bez kríža!

7. septembra 2019 Administrátor 0

Hlásame evanjelium, hlásame Krista. Len skrze Krista je možná spása. Toto všetko je pravda. Ale dávajme pozor nato, čo hlásal Pavol. Keď sa ho žalárnik opýtal, čo má robiť aby bol spasený on odpovedal: uver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Čo ale Pavol povedal žalárnikovi v jeho dome? Pavol totiž vstúpil do jeho domu a (čítaj ďalej)

Kristov kríž je bláznovstvom pre ľudí, ktorí naveky zahynú

7. septembra 2019 Administrátor 0

Spása skrze Kristov kríž je skutočne bláznivá. Boh dal ľuďom možnosť, aby Ho poznali zo stvorenia. Človek dostal rozum, ktorým mal premýšľať o Stvoriteľovi. Videl krásnu prírodu, západ slnka, tiene, farby, zvuky, chute, tvary. Videl nebeskú klenbu, na ktorej sú hviezdy. slnko a mesiac. Dávid je z toho nadšený keď volá: Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a (čítaj ďalej)

zmeny vo svete

Má sa kresťan obávať, keď prichádzajú zmeny vo svete?

7. septembra 2019 Administrátor 0

Svet smeruje od jednej zmeny k druhej. Donedávna prechádzal rôznymi zriadeniami. Feudalizmus, kapitalizmus, komunizmus, demokracia. Dnes svet smeruje k oveľa závažnejšej zmene. Ide o zničenie starého poriadku, postaveného na kresťanstve a biblii. Tento poriadok mal základný kameň v Bohu a jeho desatoru. Prekračovaním desatora, boli ľudia súdení. Nový poriadok je poriadkom radikálnej zmeny, keď je na programe totálne odpratanie desatora. (čítaj ďalej)

sebadovera

Sebadôvera ako hriech. Peter je nám na výstrahu

7. septembra 2019 Administrátor 0

Sebadôvera je opakom viery v Krista. Sebadôvera je slovo, ktoré sa skladá z dvoch častí – dôvera – v seba. Tam kde je sebadôvera, nemôže byť viera v Krista. Sebadôvera je humanistický vynález, ktorý v dnešnej dobe má veľmi dôležitú funkciu, už malé deti sa učia dôverovať sebe a tak celý život je položený na človeka, miesto Boha. Človek ktorý (čítaj ďalej)

Biblia je Božie slovo, 66 kníh v jednej knihe…

7. septembra 2019 Administrátor 0

Slovo Biblia, z Gréckeho i Latinského jazyka znamená – KNIHA. Svet nebol vytvorený náhodou a neexistuje ani sekunda času, v ktorej by sa nejaká náhoda udiala. Tak aj Biblia bola napísaná a neskôr spojená v jeden celok, pod dohľadom Božej zvrchovanosti. Bola písaná počas obdobia 1600 rokov! Všetky ostatné posvätné knihy sveta, sú písané jednorázovo. Vzali sa materiály a napísal (čítaj ďalej)

Príbeh moslimky ktorá prišla k Ježišovi

6. septembra 2019 Administrátor 0

Príbeh moslimky z Iránu. Úvod. Ak budete čítať, čo všetko táto žena robila v rámci viery, mohli by ste sa nazdávať, že ide o katolícku sväticu. Posty, niekoľkohodinové modlitby, oplakávania svätcov, svojich hriechov, obety. Toto je jednoducho náboženstvo. Náboženstvo vyžaduje konať neskutočné veci, pri ktorých pôsobia temné sily, ktoré pridávajú zázraky, divy, nadprirodzeno, aby tieto veci vyzerali dôveryhodne. Až keď (čítaj ďalej)

Od viery pohanskej k viere Krista

Moje svedectvo viery v Boha I.

6. septembra 2019 Administrátor 0

Toto je moje svedectvo viery v Bohu. Vyrastal som bez Boha. Babka chodila na dedine kde žila pravidelne do kostola, evanjelium mi však nikdy nehovorila. Bola katolíčkou. Katolíkom ide viac o predanie chodenia do kostola, ako o vieru v Krista a len Krista čoby Spasiteľa. Takže som bol od viery odrezaný a ani som celé detstvo vlastne nevedel, že nejaký (čítaj ďalej)

Chýbajúce slová vo verši Lukáš 9,56 v katolíckej a ekumenickej biblii

5. septembra 2019 Administrátor 0

Pokračujeme v odhaľovaní podvodu, ktorý sa nedeje len na Slovensku, ale po celom svete. Diabol veľmi dobre vie, že zdrojom viery je biblia – Božie slovo. Biblia je vysoko čítanou knihou sveta. Nový svetový poriadok nechce náboženstvá vylúčiť ba naopak – chce ľudí presvedčiť, že je jedno, cez aké náboženstvo bude možná spása. Tým sa stáva Ježiš iba jedným z mnohých (čítaj ďalej)

Od moslimskej viery k biblii a Ježišovi

5. septembra 2019 Administrátor 0

Úvod. Ak budete čítať, čo všetko táto žena robila v rámci viery, mohli by ste sa nazdávať, že ide o katolícku sväticu. Posty, niekoľkohodinové modlitby, oplakávania svätcov, svojich hriechov, obety. Toto je jednoducho náboženstvo. Náboženstvo vyžaduje konať neskutočné veci, pri ktorých pôsobia temné sily, ktoré pridávajú zázraky, divy, nadprirodzeno, aby tieto veci vyzerali dôveryhodne. Až keď človek príde k biblii, (čítaj ďalej)