Vykladaj písmo len cez Kristov kríž, inak budeš hlásať bludy

27. septembra 2019 Administrátor 0

Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. 1Kor 2:1-2 Celé písmo, celé dejiny ľudstva, epicentrum celého ľudstva je Kristov kríž. Na kríži a len tam, sú odpustené ľuďom (čítaj ďalej)

A zjavné sú skutky tela že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. Gal 5:19-21

26. septembra 2019 Administrátor 0

Pavol varoval Galaťanov pred iným evanjeliom. Keď miesto viery v Krista, len viery v Krista bez skutkov, pridávajú niečo svoje, niečo ľudské. Spasenie je len o Kristovi a jeho práci. No náhle pretočíme list a Pavol akoby zabil predošlé evanjelium spoľahnutia sa len na Boha, keď napísal toto: A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, (čítaj ďalej)

Odpoveď čitateľovi – ak človek koná hriechy aj po uverení, skončí v pekle?

25. septembra 2019 Administrátor 0

Chtěl bych se zeptat: Když člověk uvěří v Ježíše Krista a pořád dělá hříchy ve svém životě, jakykoliv hřích. Pujde do pekla i když věřil v Boha?  V prvom rade musíš správne uveriť, ako píše Pavol v druhom liste Korinťanom v 15 kapitole. Tam sú dve veci. Prvou vecou je uveriť, že Ježiš ti vzal všetky hriechy na dreve kríža. (čítaj ďalej)

Kvôli mne a tebe trpia iní ľudia (evanjelium)

24. septembra 2019 Administrátor 0

Ľudia dnes hovoria – nemôžem veriť žeby jeden človek mohol trpieť miesto všetkých ľudí, ktorí kedy žili. Žeby Ježiš trpel ako nevinný za vinných. Ak toto nevidíš, nevidíš biedu sveta. Ježiš bol jediným človekom aký kedy žil, ktorý nepoznal hriech. On trpel najviac, bezhriešny za hriešnych. Svet po páde Adama je nastavený tak, že čím viac je človek poctivý, čím (čítaj ďalej)

Znovuzrodenie sa vylučuje s náboženstvom

22. septembra 2019 Administrátor 0

Voľné pokračovanie predošlého článku. Pravda o znovuzrodení začína v príbehu Ježiša a Nikodéma. Ježiš Nikodémovi hovorí, že sa musí narodiť znovu, aby vošiel do nebeského kráľovstva. Ide o nové narodenie – duchovné. Človek začne chápať Božie slovo, túži poslúchať Boha, zmeniť svoj život, odvrátiť sa od modiel tohto sveta. Slovo o kríži mu dáva zmysel, kríž nie je bláznovstvom ako (čítaj ďalej)

Rozlíšenie pravého kresťana od chvíľkového

22. septembra 2019 Administrátor 0

V Amerike v 60-ich rokoch bol veľký boom medzi hercami a spevákmi, ktorí údajne uverili v Ježiša a znovu sa narodili. Okrem mnohých hollywoodských hercov toto tvrdili o sebe aj hudobné skupiny – Beatles a Rolling Stones. Nič by na tom nebolo zvláštne, keby tieto skupiny nepropagovali satanizmus či už v textoch piesní, v rozhovoroch, alebo vizuálne. Beatles o sebe (čítaj ďalej)

Šesť slobôd ktoré máme v Kristovi. Tieto pravdy musíš vedieť a povzbudiť sa nimi.

21. septembra 2019 Administrátor 0

Ak si uveril v Krista, týchto šesť právd ti bude sladkým medom. Budeš sa sýtiť nimi každý deň. Ale ak veríš v Krista pod tlakom cirkvi a jej učenia, alebo pod tlakom teológie a ľudského učenia, týchto šesť právd ťa môže prekvapiť, ba aj nahnevať. Pritom sú tak jednoduché. Istota tvojho spasenia nezáleží na tebe, ale na Bohu. Ak si (čítaj ďalej)

Štyri doktríny Božieho plánu spasenia

21. septembra 2019 Administrátor 0

Slovo doktrína sa vo svetskej reči prekladá, ako súhrn názorov, alebo súhrn učení. V kresťanskom svete je doktrína chápaná ako pravdivé, teda neomylné, učenie vychádzajúce z biblie – Božieho slova. Je veľa názorov v kresťanstve, ktoré sa vyučujú ako doktríny, teda pravdy. V skutočnosti z nich veľa ale pravdivých nie je. Mnohé doktríny sú iba ľudským učením, ktoré sú len (čítaj ďalej)

obrazok

Biblia na počúvanie – 4. kniha Mojžišova

19. septembra 2019 Administrátor 0

Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých 66 kníh Svätej Biblie. Dolu je prehrávač, ktorý funguje okrem (čítaj ďalej)

Či sme neboli kresťanmi? Ježiš im povie – nepoznám vás

18. septembra 2019 Administrátor 0

Nepoznám vás. Tvrdé slovo od Pána Ježiša. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili?  A vtedy im vyznám: Nikdy (čítaj ďalej)

Kto je moje telo a pije moju krv, bude spasený

16. septembra 2019 Administrátor 0

Máme jesť Kristovo telo vo viere. Voľné pokračovanie predošlého článku – kňažstvo a obety zrušené. Po dopísaní tohto článku ma hneď v duchu napadlo, že sa ľudia budú motať v šiestej kapitole Jána. Preto toto zamyslenie. Evanjelium je len jedno. Neexistujú viaceré evanjeliá. Podstatou spasenia je viera v Ježiša Krista. Táto viera je špecifická, obsahuje dve zložky. Pavol ich menuje: (čítaj ďalej)

Kňažstvo a obety sú zrušené, prečo cirkvi stále obetujú?

16. septembra 2019 Administrátor 0

Obety boli zastavené. Daniel toto predpovedá vo svojej knihe. Stalo sa to v roku 70. kedy bol zničený Jeruzalem. Od tohto času už židia obety nekonajú. Písmo hovorí, že už ani nie sú potrebné. Pravú obetu totiž vykonal Pán Ježiš na kríži a táto obeta je jedinou, ktorá skutočne vymazáva hriechy. Všetky tie zvieracie obety len ukazovali na Ježiša a (čítaj ďalej)

obrazok

Biblia na počúvanie – 3. kniha Mojžišova

15. septembra 2019 Administrátor 0

Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých 66 kníh Svätej Biblie. Dolu je prehrávač, ktorý funguje okrem (čítaj ďalej)

Vykúpenie kresťanov a ich kniežacie postavenie

15. septembra 2019 Administrátor 0

Vykúpenie. Stará zmluva hovorí o vykúpení Izraela z moci Egypta. Faraón nechcel prepustiť Boží ľud. Až po desiatej rane sa podvolil. To bola rana krvi, keď zomieralo v Egypte všetko prvorodené. Kto mal ale natreté veraje dverí krvou bezchybného baránka, ten bol ušetrený tejto smrteľnej rany. Iba Izraeliti poslúchli Boha. Skutočne si všetci do jedného natreli veraje dverí krvou. Keď (čítaj ďalej)

Z Hlasu mučeníkov – India. Väzenie kvôli modlitbe

13. septembra 2019 Administrátor 0

Pastor Surjan Khariya se stal křesťanem v roce 2004 poté, co byl uzdraven z nemoci, která předtím připravila o život jeho sedmiletou dcerku. Podobně jako většina obyvatel jeho domorodé vesnice v indickém státě Džárkhand byl i on animistou, uctíval přírodu a přinášel božstvům různé oběti včetně alkoholu. Když však byl uzdraven z nemoci, poté, co se za něho křesťané modlili, odevzdal svůj život Kristu a později se (čítaj ďalej)

obrazok

Biblia na počúvanie – 2. kniha Mojžišova

13. septembra 2019 Administrátor 0

Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. Rim 10:17 Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých (čítaj ďalej)

Majú pocity či skúsenosti potvrdiť kresťanskú vieru?

13. septembra 2019 Administrátor 0

Ľudia radi vyhľadávajú pocity. Vyhľadávajú niečo nezvyčajné. Túžia dokonca po zjaveniach. Prečo? Lebo ich viera kolíše, nie je pevná! Hovoria si – keby sa mi tak zjavil anjel z neba, alebo sám Pán Ježiš, to by moju vieru upevnilo. Písmo ale hovorí: Blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. Jn 20:29 Tento problém s pocitmi je zakorenený vo väčšine kresťanov. Oni (čítaj ďalej)

obrazok

Biblia na počúvanie – 1. Kniha mojžišova

12. septembra 2019 Administrátor 0

Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. Rim 10:17 Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých (čítaj ďalej)