Myšlienky kresťanov oddaných Bohu I. O modlitbe

16. novembra 2019 Administrátor 0

Dnešná doba je dobou postavenou na hlavu a to nemáme na mysli len svet, ale aj kresťanskú obec vo svete. Pokiaľ v dávnejších dobách boli kresťania hrdinovia, skrze ktorých pôsobil Boh, dnes sa na miesta kresťanských hrdinov posadili táraji, teológovia, takzvaní kresťanskí učitelia. Nič z toho čo hovoria, nepozdvihne ducha, akurát čo zaseje do kresťanov nedôveru, povýšenectvo, nadutosť a pýchu. (čítaj ďalej)

Sedem zrád na Ježiša od Jeho najbližších

14. novembra 2019 Administrátor 0

J 1:11: “Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali.” Ježiša ľudia nechápali a to ani tí najbližší. Keď hovoril o nebeských veciach, mysleli si že sa pomiatol, nerozumeli o čom im hovorí. Tak podobne aj obrátený kresťan chce povedať ľuďom evanjelium, ale oni nevedia o čom je reč, považujú kresťana za fanatika. Pozrime sa na Pána Ježiša, aké (čítaj ďalej)

Ježiš koná úplne inak, ako ľudia predpokladajú

13. novembra 2019 Administrátor 0

Ak čítame evanjeliá, tak v nich nachádzame veci ktoré nás prekvapujú. Židia vedeli všetko o Mesiášovi, mali rozpracované do detailu svoje hlboké teológie a keď Mesiáš prišiel, sú mimo hru a nielen to. Oni dokonca Mesiáša nechajú skrze Rimanov popraviť. Koľko krát sme čítali evanjeliá a neuvedomili si zvláštne skutky a rysy týchto spisov. Boh koná, úplne inak, ako ľudia (čítaj ďalej)

Boh podporuje slabých a pokorných I.

11. novembra 2019 Administrátor 0

Celý svet stojí v moci a sile. Silní utláčajú slabých, bohatí profitujú na chudobných, vojensky mocní okupujú bezbranných. Izrael keď očakával Mesiáša, mal na mysli mocného hrdinu a bojovníka, ktorý ho vyvedie z otroctva nadvlády veľkých okupačných národov, v danej chvíli impéria Ríma. Tento padnutý svet neprestajne očakáva moc a silu, ktorá by vytvorila mocné kráľovstvo pokoja na zemi. Ale (čítaj ďalej)

Biblia na počúvanie – I. kniha kráľov

11. novembra 2019 Administrátor 0

Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. Rim 10:17 Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých (čítaj ďalej)

Ženevský žaltár – žalm 9

11. novembra 2019 Administrátor 0

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! Kol 3:16 Žalm 9 Ó Bože sláviť Ťa chcem zas zo srdca vyviera môj hlas chcem Tvoje skutky o hlasovať a v tebe sám sa zaradovať Ó Najvyšší žalm spievam Ti späť Tvoja moc zlosť obráti. Ty vyvrátil (čítaj ďalej)

Evanjelium misionára o kameňoch

10. novembra 2019 Administrátor 0

Istý misionár hovoril na svojej misii v ďalekom východe evanjelium. Boha tam nepoznali, ale dobre poznali čarovanie. On im vykladal príbeh o Lotrovi na kríži, ako uveril a bol okamžite spasený. Nato sa jeden poslucháč nahneval a povedal: ,,Chceš mi tvrdiť, že keby som žil dobre celý život, naproti tomu by bol niekto vrahom a podvodníkom, že ak by on (čítaj ďalej)

Slnko – Boh v prírode

7. novembra 2019 Administrátor 0

Boh svoju slávu zjavuje nielen skrze Slovo, ale aj skrze stvorenstvo, skrze prírodu. Ak človek rozjíma o Bohu v prírode, Duch mu našepkáva mnohé krásne myšlienky. Inak je tomu v meste, kde sme obklopení panelmi a ľudskými výrobkami. Všetko nás to láka zabúdať a odchádzať čo najďalej od Boha. Ale ak opúšťame mesto, nad ktorým sa vynárajú vrchy Božskej prírody, (čítaj ďalej)

Žalm 150 z Genevského žaltára

7. novembra 2019 Administrátor 0

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! Kol 3:16 Keďže sa nikto na Slovensku nemal k tomu, aby spracoval Genevský žaltár, rozhodol som sa postupne prerobiť piesne aspoň v tejto forme, kde je text nad notami, čím sa dá ľahko pieseň naučiť. Začínam (čítaj ďalej)

Ježiš mal odvahu. Syn tesára si dovolil zvrhnúť Mojžišov zákon a Levítske kňažstvo

6. novembra 2019 Administrátor 0

Kto bol historický Ježiš? Ak sa na neho pozrieme z pohľadu nezaujatého človeka, uvidíme syna tesára Jozefa. Vyrastal v chudobných pomeroch, v mestečku Nazaret, dostal tak prímenie – Nazaretský. Viete o tom, že Nazaret sa ani jediný krát nespomína v starej zmluve? Nie je to mesto proroctiev, mesto historicky známe, ide o mesto opovrhované, ležiace na hranici Galileje. Keď našiel (čítaj ďalej)

Láska – Agapé a Eros. Posvätenie podľa Agapé v praxi…

5. novembra 2019 Administrátor 0

Prekladatelia písma, jazyka novej zmluvy – Gréčtiny, si uvedomili jeden zásadný rozdiel v slove láska, ktoré sa v novej zmluve vyskytuje. Všeobecne sa totiž všetko prekladá ako láska, ale sú dva druhy lásky. Luther si všimol tejto veci a istý Švédsky biskup napísal o tom knihu. Písmo totiž hovorí o láske v dvoch významoch – Agapé a Eros. Aký je (čítaj ďalej)

O zákone III. Dokončenie veršov o zákone, ako zastaralému systému spásy

3. novembra 2019 Administrátor 0

Mnoho ľudí je pobúrených keď počujú alebo čítajú o tom, že zákon je mimo hru a spasenie, že sa nemá spomínať v kresťanskom učení. Tento názor ani tak nevychádza z biblie, ako z tradície. Pavol nespomína zákon a desatoro vo svojich listoch, podľa ktorého by sme mali žiť. Spomína reprezentáciu Boha na zemi skrze posväcovanie života. V otázke spásy zostáva (čítaj ďalej)

O zákone II. Zákon ako neprekonateľná prekážka ku spáse

3. novembra 2019 Administrátor 0

Minule sme odhaľovali zákon čo do fyzickej pôsobnosti. Dnes sa pozrime na zákon, ako duchovnú záležitosť, ktorá je prekážkou a to nezdolateľnou ku spaseniu. Sledoval som video Johna Pipera, reformovaného kazateľa, ktorý dostal otázku ohľadom zákona, či ho má kresťan dodržiavať. On odpovedal niečo v tom zmysle, že kresťan nie je pod zákonom, ale pod milosťou. Ale – dostal nové (čítaj ďalej)

O zákone I. Dvojaké pôsobenie zákona – desatoro

2. novembra 2019 Administrátor 0

V tomto prvom článku si ukážeme, že prečo je zákon dobrý. Najprv musíme odhaliť, prečo Boh dal svetu desatoro a to z pohľadu nášho vlastného dobra. V ďalšom diely odhalíme ľudskú neschopnosť zákon dodržať a iný pohľad na desatoro podľa listu židom. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Rim 3:28 Keď Pavol píše, že sme (čítaj ďalej)

Zakladateľ satanskej cirkvi LaVey, vyhlásil Halloween, ako tretí najvyšší satanistický sviatok

31. októbra 2019 Administrátor 0

A je to tu. Verejná oslava satanizmu pod rúškom nevinnosti. Halloween. Pohanstvo a ateizmus sa hnevá – kresťania neprestajne napadajú tento sviatok, každým rokom píšu tie ich odporné články. Prečo nenechajú tento ,,láskyplný” sviatok na pokoji. Veď o nič nejde. Majú pravdu títo ľudkovia, rok čo rok my kresťania upozorňujeme, že halloween je diabolský sviatok a rok čo rok viac (čítaj ďalej)

Štyri krásne lekcie ktoré nám zanechala Jonášova kniha

30. októbra 2019 Administrátor 0

Kto by nepoznal knihu Jonáša? Prorok, ktorý bol poslaný Hospodinom, aby varoval mesto Ninive od súdu. Človek, ktorý sa vybral na opačnú stranu ako mu Boh prikázal, lebo chcel Božiu úlohu obísť. Nemôžeme sa mu diviť. Ninive bolo hlavným mestom krutej Asýrie. Je to podobné, ako keby sme my dostali úlohu, varovať moslimských radikálov v srdci ich samotnej viery v (čítaj ďalej)

Aj ty ako kresťan hrešíš? Odsudzuješ sa a pýtaš samého seba – miluje ma Boh?

29. októbra 2019 Administrátor 0

Ak prechádzame bibliou, sme ako na hojdačke. S potešením čítame o našej istote spasenia, no len čo prevrátime stranu, je na nás kladený dôraz na dodržiavanie predpisov, akoby s vyhrážkou straty spásy. Keďže mnohí teológovia si s tým nevedeli rady, vynašli učenie, ktoré desí svedomie človeka až do morku kostí. To učenie znie nejako takto: Si spasený len z viery. (čítaj ďalej)

Zlyhanie náboženstva v príbehu Dávida s Goliášom a víťazstvo viery

28. októbra 2019 Administrátor 0

Ak sa pozrieme do histórie cirkvi, najväčšími bojovníkmi boli tí, ktorí hlásali slobodne milosť a vieru. Pavol bol jedným z tých slobodných ľudí, ktorý nebol viazaný na žiaden cirkevný zbor a jeho pravidlá. On zbory zakladal a v týchto zboroch vznikali regule. Pavol bol voľný od regulí jednotlivých zborov. Aj keď poriadok v zbore musí byť, na druhej strane hrozí (čítaj ďalej)

Dobrý Samaritán, kňaz a Levíta. Alebo Ježiš a organizované náboženstvá

27. októbra 2019 Administrátor 0

Kto by nepoznal príbeh o dobrom samaritánovi? Aj svet si tento príbeh privlastnil. Vznikli rôzne nadácie a fondy, pod hlavičkou – samaritáni. O čom ale tento príbeh skutočne je? Ide o jedno z najkrajších Ježišových podobenstiev. Tento príbeh ukazuje na ničotnosť ľudských náboženských systémov a vlastných skutkov, ohľadom spasenia. Naopak – ukazuje na dobrého Samaritána – ktorý má moc zachrániť (čítaj ďalej)