Nespájať spásu s odmenami!

11. decembra 2019 Administrátor 0

Biblické verše musíme rozdeliť na dve sady. Na tie ktoré hovoria o spáse a na tie, ktoré hovoria o odmenách. Lebo akonáhle spojíme odmeny a spásu dohromady, vzniknú nám teologické nezmysly. V tomto článku si ukážeme biblické verše, ktoré hovoria o oboch balíkoch. Pokiaľ spása je zdarma, odmeny udeľuje Boh na základe skutkov. Za skutky spása ale nie je. V (čítaj ďalej)

Vypadli ste z milosti. Gal 5:4 Dá sa vypadnúť z milosti?

9. decembra 2019 Administrátor 0

Odlúčení ste od Krista, ktorí sa ospravedlňujete zákonom, vypadli ste z milosti. Gal 5:4 Mnohí používajú tento verš na potvrdenie svojej teológie, kde kresťan môže opustiť vieru a odpadnúť od nej. Preto učia, že odpadnutie od viery je možné. Veď vypadnúť z milosti jasne znamená, že človek stratil milosť, čím je mimo spasenie. Čo s týmto veršom? V prvom rade (čítaj ďalej)

Božia disciplína od Boha svojim svätým

7. decembra 2019 Administrátor 0

Tento článok je zhrnutím starého pastora na dôchodku, ktorý prešiel celý život v Kristovi. Tu zhodnotil otázky, ktoré si často kresťania pokladajú ohľadom nespravodlivosti a zlým veciam, ktoré sa kresťanom dejú. Rozdelil to štyroch kategórií. Toto je písané pre svätých, teda kresťanov. Veci v tomto článku sa im môžu stávať, ale oni neprídu nikdy o spasenie… Utrpenie nevinných, alebo utrpenie (čítaj ďalej)

Koná viera dobré skutky prirodzene? Mŕtva viera Jakuba

6. decembra 2019 Administrátor 0

Takúto otázku si kladú mnohí kresťania. Ak sa človek obráti tak verí, že má nový život, zmenené srdce, že všetko pôjde teraz ľahko. A mnohí skutočne na začiatku vykazujú veľkú horlivosť a mnohé hriechy sú im odrazu cudzie. Ale časom sa mnohé veci vracajú, opätovaný pád do určitých hriechov, nedokáže kresťan zastaviť. Niekedy ide dokonca o hriechy, ktoré vôbec nekonal (čítaj ďalej)

Odpoveď reformovanému kalvinistovi od pastora

5. decembra 2019 Administrátor 0

Istý reformovaný kalvinista sa pustil na nemenovaných stránkach do pastora, učiaceho len spasenie z viery, keď mu do emailu vykladal reformovanú teológiu, ako keby nikto nevedel, o čo v tejto teológii ide. Tu sa budem snažiť prepísať tento rozhovor s odpoveďou pastora, ktorý zverejnil otázku, aj svoju odpoveď. Reformovaný Musím reagovať na váš web a učenie, ktoré nie je biblické. (čítaj ďalej)

Potreboval Boh tak tragicky skúšať vieru Abraháma?

5. decembra 2019 Administrátor 0

Božia zvrchovanosť je neuveriteľná. Aj zdanlivo kruté príbehy, si Pán používa na svoju slávu a predobrazy budúcich časov. Tento príbeh sa radí medzi tie krutejšie, ale nie je tomu úplne tak. Mohol by z toho vzísť nesprávny pohľad, kde by si Boh nebol istý Abrahámovou vierou a preto ho nechal podstúpiť trýznenie. Boh by sa sám seba pýtal – miluje (čítaj ďalej)

Len milosť. V hodine smrti ti budú skutky k ničomu!

4. decembra 2019 Administrátor 0

Veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. 1Pt 1:23 Ak kresťan uveril v Ježiša, je znovuzrodený nie z porušiteľného semena, lež z neporušeného. Nie je to naša práca a zásluha, je to zásluha Boha, ktorý je dokonalý. On keď niečo urobí, je to dobré, až veľmi dobré (Gn 1,31) Ak kresťan bol (čítaj ďalej)

Augustín. Otec katolicizmu aj protestantizmu a jeho omyly

4. decembra 2019 Administrátor 0

V tomto článku mnohí nájdu svoju vieru, ktorá nie je biblická ako si sami myslia, ale je postavená na jednom jedinom človeku – Augustínovi z Hippa. Načrtneme mnohé veci, ktoré kresťanský svet dnes verí a je úplne jedno či ide o protestantov alebo katolíkov. V posledný mesiac som sa uzatvoril a venoval som sa štúdiu cirkevných otcov a ranno-kresťanských spisov. (čítaj ďalej)

Miešanie posvätenia spasiteľného a osobného

3. decembra 2019 Administrátor 0

Ak prechádzame v písme veršami o posvätení, nachádzame dva druhy posvätenie. Ak tieto dva druhy neodlíšime, prídeme do veľkých ťažkostí. Zmiešame dva druhy posväcovania do jedného, z čoho vzíde nutne zlý konečný výklad a ustráchanosť duše. V prvom rade si povedzme čo to posvätenie je. Toto slovo je odvodené od slova – svätý – oddelený. Oddelený môže byť ľud pre (čítaj ďalej)

Kto je učeník? Dva tábory kresťanov, ktoré sa vzájomne odmietajú

2. decembra 2019 Administrátor 0

Ak by sme hľadali v písmach slovo – učeník, toto slovo končí v apoštolských skutkoch. Stará zmluva sa týmto pojmom nezaoberá, keďže nie je dôvod. Až príchodom Pána Ježiša, sa začne toto slovo používať. Ide o spojenie ľudí, ktorých si Pán vyberá ako svojich žiakov. Najčastejšie sa slovo učeník – učeníci, spája práve s Apoštolmi, ktorí boli poverení samotným Bohom (čítaj ďalej)

Ježiš W. Busch – Načo človek žije?

29. novembra 2019 Administrátor 0

O to teda ide: Načo žijem? Alebo – načo som na svete? Alebo, aký má môj život zmysel? Jedného dňa mi v Essene zavolal istý priemyselník celý rozrušený: „Pán farár, príďte!” Ženiem sa tam. Víta ma so slovami: „Syn sa mi zastrelil!” Poznal som toho chlapca. Bol to študent. Mal všetko, čo si len zažiadal. Bol zdravý, pekný ako obrázok, (čítaj ďalej)

Ježiš W.Busch – Prečo Ježiš?

27. novembra 2019 Administrátor 0

Najznámejšia kresťanská kniha minulého storočia – Ježiš môj osud. Počas prvej svetovej vojny sa obrátil, stal sa evanjelickým farárom a bude rozprávať len to, čo s Ježišom prežil. Nepatrí k teológom, nezaujíma sa o malichernosti v cirkvi, ale hovorí v jednom kuse o Ježišovi. Willhelm Busch. Porozpráva vám v niekoľkých kapitolách, ako inak – o Ježišovi. Spomenie zážitky z vojen, (čítaj ďalej)

Odpusť Nataša I. Od prenasledovania k viere

27. novembra 2019 Administrátor 0

Skutočný príbeh dôstojníka sovietskej polície o jeho brutálnom prenasledovaní kresťanov, jeho život a smrteľný zápas pri úteku, jeho hľadanie viery tých, čo kedysi prenasledoval… I. Strata najdrahších Starého otca, Ivana Dakova, som nepoznal. Škoda, lebo podľa rozprávania istej stareny, ktorá ho dobre poznala, som si mohol o ňom urobiť jasnú predstavu. Bol to ozajstný Rus — vysoký, širokoplecí, mocný. Pochádzal (čítaj ďalej)

Rozjímanie o smrti je veľkou múdrosťou

26. novembra 2019 Administrátor 0

Jeden panovník posadil za stôl s vynikajúcim jedlom človeka, ktorý mu závidel a ohováral ho na kráľovskom dvore. Kráľ si ho k sebe zavolal a dal mu jesť jedlo. Ukázal mu, čo pri tom jedení mu hrozí. Nad jeho hlavou totiž visel meč na tenkej cverne a preto mu mohol kedykoľvek spadnúť na hlavu. Panovník mu k tomu dal výklad, (čítaj ďalej)

Ježiš chodí po mori, ktoré je predobrazom smrti, pekla a hriechu

25. novembra 2019 Administrátor 0

Mt 14:26-27: “Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali: To je prízrak! A od strachu kričali. Ježiš však hneď prehovoril k nim: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa!” Tam kde prichádza Pán Ježiš, boria sa všetky fyzikálne zákony. Vtelený Boh, má moc nad svojim stvoreným svetom. Kráča po nestálom mori, ktoré je plné neznámych tvorov, rýb (čítaj ďalej)

Biblia na počúvanie – I. Paralipomenon

25. novembra 2019 Administrátor 0

Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. Rim 10:17 Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých (čítaj ďalej)

Sexuálna nečistota – príbehy zničených životov

24. novembra 2019 Administrátor 0

P.S. Autor sa zaoberá pomocou sexuálne zničeným ľuďom… Erik a padajúca kniha. Erik sa vrútil do mojej kancelárie a klesol na stoličku. „Ďalej už nevládzem! Som strašne nahnevaný na Boha!” Syn veriacich rodičov, ktorý bol kresťansky vychovaný, spoznal veriace dievča a oženil sa s ňou. Teraz vyzeral ako hromádka nešťastia. „Ach, áno,” začal som. „Prečo si nahnevaný na Boha?” „Lebo (čítaj ďalej)

Nedeľa Krista Kráľa. Jedno kráľovstvo, jeden Boh, jedna cesta!

24. novembra 2019 Administrátor 0

Ranná cirkev aby sa oddelila čo najviac od sveta, vytvorila si vlastný kalendár, ktorý bol dôležitejší ako kalendár svetský. Išlo o kalendár cirkevný. Pavol vo svojom liste píše: Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty… Kol 2:16 Tento verš sa často zneužíva proti poriadku, keď si nejaké cirkevné spoločenstvo vytvorilo (čítaj ďalej)

V Adamovi alebo v Ježišovi? (Evanjelium)

23. novembra 2019 Administrátor 0

Adam a Ježiš sú dvaja zástupcovia ľudstva. V Adamovi sme všetci padli do hriechu, stali sme sa svojvoľníkmi, sebcami a samých seba sme korunovali za bohov. Z padlého človeka sme si urobili bôžika – modlu, skutočného Boha popierame, nenávidíme, odmietame, nechceme aby existoval, aby nad nami panoval. Rodíme sa v Adamovi a keď zotrváme do smrti v tomto zemskom človeku, (čítaj ďalej)