O mne

Volám sa Marian. Som kresťanom od roku 2008. Mám 48 rokov. Prešiel som takmer všetkými denomináciami, vrátane katolicizmu, študovaním pravoslávia a východnej cirkvi, cez protestantizmus, reformované zbory, ultra reformované zbory. Som riadnym členom registrovanej cirkvi, kvôli spoločenstvu s kresťanmi. Písmo má pravdu keď hovorí, aby sme hľadali kráľovstvo Božie, alebo aby sme klopali a bude nám otvorené. A to som robil, pretože ľudské učenia a teológie ma neuspokojili.

Pokiaľ som nenašiel milosť, len milosť, len Krista a len spásu skrze Krista, bez mojich zásluh a skutkov. A túto milosť ohlasujem aj keď viem, že milosť sa ohlasuje najťažšie. Človek si chce ku spáse niečo pridať, čím by sa mohol chváliť a preto len tak málo kresťanov príde ku krížu keď pochopia, že ich vlastné skutky – aj tie najlepšie – sú iba ako zapáchajúci odpad.

Verím len v spásu skrze Krista a jeho dielo na kríži. Som hriešny človek ako každý a je jedno, či je človek nekresťan alebo kresťan. Len v Kristovi je človek spravodlivý, len v Kristovi môže predstúpiť pred Boha Otca.

Verím v Boha v Trojici, verím v učenie prvých siedmych ekumenických koncilov, pokiaľ sa cirkev nerozdelila.

Verím vo stvorenie podľa písiem, odmietam evolúciu.

Verím že naša zem je pevná, že sa neotáča, neverím v heliocentrizmus, ale držím sa písma, ktoré vo vyše 200 veršoch odhaľuje ako zem približne vyzerá.

Vážim si kresťanov ktorí ma predišli, ktorí prežili sväté životy, čo najviac priviedlo ľudí k viere, ak videli ich lásku. Verím na spasenie len skrze Ježiša, od tejto pravdy sa nedá odísť. Viem však, že ak sa človek stane Božím dieťaťom, chce žiť ako jeho Master Ježiš Kristus a preto sa mu snaží pripodobovať. V tejto oblasti sa vraciam k rannej cirkvi, k pravosláviu, ale i ku katolíckym svätcom, ktorí vynaložili nadľudské úsilie k svojmu posväteniu. Najmenší príklad posvätenia sa dá nájsť v protestantizme.

Som slobodný kresťan, verím v ranné snemy, odmietam novoty a modernistické učenia po-rozkolovej cirkvi. Protestantizmus navrátil učenie Pavla o spáse len skrze vieru.

Nie som protestant, nie som katolík, nie som východný kresťan, napriek tomu si zo všetkého beriem to najlepšie.

Kontakt: po prihlásení sa k odberu článkov, píšem svojim… Odkaz