Chýbajúce slová vo verši Lukáš 9,56 v katolíckej a ekumenickej biblii

5. septembra 2019 Administrátor 0

Pokračujeme v odhaľovaní podvodu, ktorý sa nedeje len na Slovensku, ale po celom svete. Diabol veľmi dobre vie, že zdrojom viery je biblia – Božie slovo. Biblia je vysoko čítanou knihou sveta. Nový svetový poriadok nechce náboženstvá vylúčiť ba naopak – chce ľudí presvedčiť, že je jedno, cez aké náboženstvo bude možná spása. Tým sa stáva Ježiš iba jedným z mnohých (čítaj ďalej)