Boh je moje útočisko. Nedeľné evanjelium

5. júla 2020 Administrátor 0

Zmiluj sa, Bože, zmiluj sa nado mnou! Lebo moja duša k Tebe sa utieka a v tôni Tvojich krídel hľadám útočisko, kým prejde záhuba. K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa. Ž 57:2-3 Z vlastných skúsenosti dobre viem, ako Boh koná za mňa. Je a bolo nespočetne situácií, keď som nechal riešenie v živote na Boha (čítaj ďalej)

Učeník Ježiša. Čo to je a čo to nie je…

30. júna 2020 Administrátor 0

Dnešné kresťanstvo rado spája učeníctvo so spásou. Zdá sa, akoby išlo o jednu vec, pritom spása a učeníctvo sú dva rozdielne pojmy. Väčšina cirkví dnes učí niečo takéto: Ak si uveril, teraz musíš žiť ako kresťan, musíš vykazovať skutky, musíš brať svoj kríž, napodobňovať Ježiša v živote, nehrešiť koľko to len ide a takto bežať cestou až k smrti, kedy (čítaj ďalej)

Slepý od narodenia. Nedeľné evanjelium

28. júna 2020 Administrátor 0

Keď to povedal, pľuvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil mu na to na oči povedal: Choď, umy sa v jazere Siloe – čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidomý. Jn 9:6-7 Tento text je o dvoch slepotách. O slepote fyzickej, ktorou trpel človek z evanjelia. Ešte horšia je slepota duchovná. Fyzická slepota (čítaj ďalej)

Víťazstvo v Kristovi…

27. júna 2020 Administrátor 0

Víťazstvo v Ježišovi. Všeobecný názor v kresťanskom svete je taký, že Ježiš nám vydobyl síce víťazstvo nad smrťou, hriechom a zatratením, ale sme to my, kto v Jeho šľapajách musíme kráčať, keď On nám bude pomáhať na našej ceste. Pomôž si, aj Boh ti pomôže Inak povedané, použijeme staré heslo ktoré sa u kresťanov udomácnilo – pomôž si človeče, potom (čítaj ďalej)

Boh o sebe hovorí, že bude prebodnutý!

23. júna 2020 Administrátor 0

Pokračovanie predošlého článku o Božstve Ježiša… Pozrime sa na druhý rýchly vstup do témy – Ak Ježiš nie je Boh, naša viera je prázdna. Heréza ktorá je v kresťanstve od nepamäti hovorí, že Ježiš bol len človekom. My sa pozrime na ďalšie sady veršov z písma, aby sme vyvrátili tento blud. Ja Hospodin, to je moje meno, a nedám inému (čítaj ďalej)

Ak Ježiš nie je Boh, naša viera je prázdna

20. júna 2020 Administrátor 0

Keďže mi chodia otázky ohľadom Trojice, je podstatné si uvedomiť, že útok na Trojicu je hlavne útokom na Božstvo Ježiša. Pre temné mocnosti nie je väčším víťazstvom v tomto veku viac to, ako že kresťania neveria v spásu skrze Ježiša a len Ježiša – a že veria v Ježiša je len ako človeka. Také viery sú žiaľ márne. Vy ste (čítaj ďalej)

Dva domy. Pozor na klam pohanov

15. júna 2020 Administrátor 0

Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak, a prišli rieky, a zaviali vetry a oborili sa na ten dom, a nepadol, pretože bol založený na skale. Mt 7:24 – Mt 7:25 Podobenstvo o dvoch domoch nie je nutné predstavovať. Dvaja stavbári stavajú vedľa seba (čítaj ďalej)

Strata spásy a istota večnosti II.

2. júna 2020 Administrátor 0

Dnes sa opäť zamyslíme nad istotou spasenia kresťana, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista. Istota spasenia nie je postavená na nás – chvála Pánovi – ale na Ňom samotnom. Pán Ježiš povedal: A ja im dávam večný život, a nezahynú na veky, a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Jn 10:28 Siedmy dôvod istoty spasenia… Ak by sme sa mali (čítaj ďalej)

Štvoraká pôda, význam podobenstva

31. mája 2020 Administrátor 0

Podobenstvo o štvorakej pôde bolo už toľkokrát prezentované vo svete, že ani nie je čo k nemu povedať. A predsa ma prekvapila stará kázeň o tejto veci. Všetky kázne sveta hovoria o štyroch rôznych ľuďoch. Prvý je človek tvrdého srdca, ktorý neprijíma Božie slovo. Druhý sa rýchlo zapáli pre Božie slovo, ale aj veľmi rýchlo vyhasne. Tretieho ničí svet, jeho (čítaj ďalej)

Strata spásy a istota večnosti I.

2. mája 2020 Administrátor 0

Jedným z najviac diskutovaných problémov v cirkvi je učenie o trvalosti spásy. Otázkou je, ako človek uveril, ako prišiel k viere. Je pochopiteľné, že ak človek prišiel k nesprávnemu evanjeliu, nemusí pri ňom zostať. Skutočné evanjelium, kde vkladáme všetku dôveru len do Ježiša Krista, ako svoju jedinú spásu a možnosť, sa nemusí k človeku dostať v tejto forme. V katolicizme (čítaj ďalej)

Ani Lord Salvation, ani Grace, ani reformovaní, ani zhovievaví

2. mája 2020 Administrátor 0

V protestantskom svete existujú dva hlavne prúdy výučby kresťanstva. Lord Salvation a Grace. V podstate všetky denominácie môžeme zaradiť pod tieto dve hlavičky. Lord Salvation učí, že Ježiš zomrel pre naše hriechy, že spasenie je zdarma – ale – kresťan musí vykazovať skutky, ktorými dokazuje svoju vieru. Sem patria reformované zbory, luteráni, kalvíni a vôbec veľké cirkvi. Dá sa súhlasiť (čítaj ďalej)

Žaltár na posvätenie času – Pondelok komplet

30. apríla 2020 Administrátor 0

Žaltár – Modlitba Hodiniek Modlitba hodiniek na posväteniu času, je modlitbou žaltára, s vybranými pasážami a veršami Božieho slova. Modltba hodiniek sa delí na tieto časti: Otvorenie Ranné modlitby  9. hodina 12. hodina 15. hodina Večerné modlitby po 18. hodine Modlitby pred spaním Otvorenie. Otvorenie je vždy spojené s rannými modlitbami, nikdy sa nemodlí osamote. Spája sa s rannou modlitbou. (čítaj ďalej)

Žaltár na posvätenie času úvod (modlitby)

30. apríla 2020 Administrátor 0

Konečne niečo praktického sme sa rozhodli dať na web. Dnešné kresťanstvo trpí nedostatkom času, nedostatkom modlitieb, nedostatkom trpezlivosti, nedostatkom pokory a nedostatkom obety. Sami sa musíme cvičiť ako spasené deti v žiť cnostiach a ukázaní Ježiša svetu. Dostali sme sa tak vďaka hľadaniu k po-reformoačným žaltárom, z obdobia 17 storočia, kedy ešte aj protestanti to mysleli so svätým životom vážne. (čítaj ďalej)

Smerovanie spaseného kresťana

28. apríla 2020 Administrátor 0

Moje hľadanie spásy skrze cirkvi, denominácie a učenia, boli o veľkej nepokore a netrpezlivosti. Chcel som poznať jadro spásy HNEĎ, ale Boh ma prevádzal a brzdil dlhé roky k tomu, aby som raz konečne z hĺbky svojho bytia vyznal – Otče môj, ja som Tvoj syn a vždy to tak už zostane, ďakujem za záchranu, ďakujem za spásu. Keď som (čítaj ďalej)

Význam skutkov kresťana

23. apríla 2020 Administrátor 0

Po dlhých rokoch kresťanstva mi bolo vnuknuté aby som konečne pochopil význam skutkov. Celé tie roky som počúval stovky kázní, kde kazatelia nedokázali zlúčiť skutky a vieru. Radi sa rozohnia v tom, že človek je spasený bez skutkov, následne skutky do tejto istej viery bez skutkov zatiahnu. V tomto zamyslení ukážem skutočný význam skutkov, ako ich chápať v zmysle celej (čítaj ďalej)

Mliečny pokrm, tvrdý pokrm a skutky

22. apríla 2020 Administrátor 0

Ak sa bavíme s mnohými kresťanmi tak zistíme, že im nikto nikdy nevyložil učenie o mliečnom a tvrdom pokrme. Preto tieto duchovné pokrmy miešajú, alebo nesprávne rozdeľujú. Väčšina kresťanstva žiaľ opomína mliečny pokrm, rýchlo ním prechádza a preskakuje na pokrm tvrdý. Ide o veľmi nebezpečnú záležitosť. Ak by sme malému dieťatku dávali namiesto mlieka chlieb, vajíčka, šunku, tak ho zabijeme! (čítaj ďalej)

Znovuzrodenie – nové narodenie.

21. apríla 2020 Administrátor 0

Roháčkov preklad nepoužíva slovo – znovuzrodenie, lež používa spojenie – nové narodenie. Čo je to nové narodenie? Ján hovorí o príbehu, kde sa Ježiš stretáva s Nikodémom, popredným židovským rabínom. Znenazdajky mu hovorí šokujúcu vec: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Jn 3:3 Nikodém pochopiteľne žasne, veď sa predsa už narodil, ako sa (čítaj ďalej)

Veľkonočná nedeľa a prázdne kostoly? No a čo?!

12. apríla 2020 Administrátor 0

Dnes v čase vírusu, kedy sú pozatvárané mnohé obchody, prevádzky, kiná či divadlá, sú zatvorené aj zbory, modlitebne a kostoly. Pre mnohých ľudí je toto veľkým nešťastím, pretože tieto miesta považujú za sväté, posvätné. Je to pre nich znak, že satan vyhráva bitku na kresťanskom poli, keď sa ľudia nemôžu zhromažďovať pri Božom slove a spoločnej modlitbe. Ale práve táto (čítaj ďalej)

Kalvinizmus pokračuje v starom zákone

11. apríla 2020 Administrátor 0

Stará zmluva bola o skutkoch človeka. Každý mohol byť spasený tak, že by dodržal do poslednej litery zákon. Ibaže to nikto nedokázal. Nenašiel sa ani jeden človek v celej histórii ľudstva, ktorý by zákon naplnil. Model spásy, ktorý bol postavený na človeku zlyhal. Spása zo svojich skutkov a svojho života je nemožná. Boh dobre vedel, že človek sa nedokáže spasiť (čítaj ďalej)

Kresťanova spravodlivosť je v Kristovi I. Adam a Ježiš

10. apríla 2020 Administrátor 0

Tu chcem upozorniť, že ide o rozšírenie základnej viery v Ježiša, ktorý trpel pre naše hriechy, zomrel a na tretí deň vstal zmŕtvych. Táto viera je základom spásy. Dnešná téma je o rozšírení si obzoru viery, potvrdenie a utvrdenie sa vo väčšej viere. Dnes sa pozrieme na spravodlivosť, ktorá nie je možná z nás. Je možná len v Kristovi. Ľudia (čítaj ďalej)