Brožúra – Pokánie v rôznych formátoch pre čítačky

19. marca 2020 Administrátor 0

Prvá brožúra ohľadom pokánia je na svete. Dielo je vytvorené na základe zamyslení, odpovedí a komentárov tých pastorov, ktorí sa zaoberajú skutočným evanjeliom milosti a nie evanjeliom skutkov. I keď nie všetko je v tejto brožúrke zaznamenané, dáva jasný návod ako porozumieť pokániu. Teraz stačí už len sťahovať a utvrdzovať sa vo viere v Ježiša Krista, ako jedinú možnosť spasenia (čítaj ďalej)

Pokánie II. Skutočný význam pokánia (záver)

18. marca 2020 Administrátor 0

Skutočný význam pokánia V prvej časti sme sa zaoberali falošným výkladom, ktorý preferuje väčšina kresťanského sveta. Teraz sa pozrime na pravý význam pokánia. a. Starý zákon. Treba na úvod hneď povedať, že neexistuje žiadny priamy gramatický vzťah medzi hebrejským a gréckym slovom – pokánie. Ak hľadáme slovo pokánie v starej zmluve v tom istom zmysle, ako je zaznamenané v Gréčtine (čítaj ďalej)

Pokánie I. Falošný význam pokánia ako sa bežne hlása

16. marca 2020 Administrátor 0

Aj keď som si myslel, že sa nebudem viac vracať k významu pokánia, prax mnohých kresťanov, cirkví a zborov, tlačí ľudí k nezmyselným skutkom, ktorými majú byť spasení, preto je táto téma dnes viac ako aktuálna. Konkrétne ide o skutky odvrátenia sa od hriechu na spásu, čo je totálne zdevastované evanjelium. V niekoľkých článkoch sa budem venovať pokániu, napokon z (čítaj ďalej)

Boh nechcel pozerať na naše utrpenie, radšej sa díval na utrpenie svojho Syna.

14. marca 2020 Administrátor 0

A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení. Iz 53:5 Och Spasiteľ náš, trpel si pre nás, pre naše neprávosti a prestúpenia. Aká láska ťa priviedla na kríž, kde si za špatných ľudí trpel? Ak si pozrieme tento verš z Izaiáša, musíme sa pýtať (čítaj ďalej)

Prečo kresťania žijú v starom zákone? Ten ich robí nemožným dosiahnuť spásu

12. marca 2020 Administrátor 0

Nie je nič horšie, ako po Kristovom vykupiteľskom diele, sa vracať k zákonu, k sabatu, k prikázaniam ohľadom sviatkov či jedál. Pozrime sa na pilotný verš tohto článku: Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Jn 1:17 Sú tu dve osoby. Mojžiš a Ježiš. Obe tieto osoby prezentujú dva totálne rozdielne systémy. Kresťan (čítaj ďalej)

Božia krutosť v starej zmluve a iný Boh novozákonný

11. marca 2020 Administrátor 0

Mnohí kresťania si nevedia dať rady s krutosťou Boha v starej zmluve. Ateisti sa z toho tešia čím ukazujú na Boha, ako na ukrutného tyrana. Ako má človek vyložiť krutosti v starej zmluve? Prečo toľko kresťanov sa vyhýba týmto otázkam a obchádza ich, pretože si s tým nevedia dať rady? Pritom výklad je jednoduchý… Stará zmluva je o spáse človeka (čítaj ďalej)

Trvalé odpustenie II. Neprestajné vyznávanie hriechov podľa modelu Jána?

10. marca 2020 Administrátor 0

Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. 1Jn 1:9 V prvom rade si musíme vždy ujasniť, čo je základom nášho spasenia. Viera v Ježiša Krista, ktorý trpel pre naše hriechy, zomrel, bol pochovaný, na tretí deň vstal zmŕtvych. Ak sme v toto uverili, sme zachránení a to bez ohľadu (čítaj ďalej)

Trvalé odpustenie – ak neodpustíte, ani vám sa neodpustí?

9. marca 2020 Administrátor 0

Je odpustenie hriechov jednorázové, trvalé, nemenné? – alebo – ide o neprestajné odpúšťanie hriechov, nepretržité, čo značí, že ide o neistú a nestálu vec. Prvý argument: Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec;  ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov. Mt 6:14-15 Podľa tohto verša sa zdá, že naša (čítaj ďalej)

Kresťania hľadajúci svoju slávu

28. februára 2020 Administrátor 0

Ako novo-obrátený kresťan, som sa prispôsoboval prostrediu a zborovému životu cirkvi, do ktorej som chodil. Pekné prostredie, spev, gitary, kresťanské piesne, obradný systém bohoslužieb. V tomto prostredí vyrastali aj moje deti. Bolo to pre nich povzbudenie, pretože robili to, čo od nich dospelí vyžadovali. Chodili na detské besiedky, tam si spievali, kreslili obrázky s Ježišom, učili sa naspamäť veršíky. Takáto (čítaj ďalej)

Čo v písmach hľadáme?

23. februára 2020 Administrátor 0

Sú kresťania, ktorí bibliu nečítajú. Nechávajú sa viesť učením svojej cirkvi bez ohľadu nato, či toto učenie je, alebo nie evanjeliom. Potom sú kresťania, ktorí bibliu čítajú. Ale zase je to podobné ako tí prví. Bibliu čítajú cez optiku systému do ktorého patria. Ak sú reformovaní, vyučujú kalvinizmus, ak adventisti, zameriavajú sa na soboty a zdravé jedlá, ak letniční, hľadajú (čítaj ďalej)

Ježiš a jeho postoj k ženám

5. februára 2020 Administrátor 0

Židovská komunita podobne ako aj pohanské časti sveta, pre ženy nemala to isté postavenie ako mali muži. Židia zachádzali azda ďalej, keď muž sa nesmel rozprávať s osamelou ženou na verejnosti. Keď sa Pán Ježiš rozprával pri studni so Samaritánkou, učeníci zostali totálne zaskočení. Tento jav oddelenosti žien a mužov zostáva v mnohých častiach sveta podnes, zvlášť u moslimov, úplne (čítaj ďalej)

Bol by Abrahám spasený, keby nešiel obetoval Izáka?

29. januára 2020 Administrátor 0

Toto je tá správna otázka ohľadom listu Jakuba. Aby sme mohli vyložiť list Jakuba správne, musíme si uvedomiť, že Jakub vo svojom liste chybuje – totálne prestrelil. Dokážeme to biblicky. Luther si bol toho tiež vedomý, veľmi podrobne tento list v rannej reformácii vyložil, ale sa zľakol – čo povedia ľudia? Veď sám vymyslel formulku – Sola Scriptura – jedine (čítaj ďalej)

Osud, náhoda, alebo karma?

14. januára 2020 Administrátor 0

Tento článok vznikol na základe nie pohľadu na ateistov a nekresťanov, ale na pohľade kresťanov. Kresťania, sú dnes ovplyvnení východnou filozofiou, okultizmom, ezoterikou, zážitkami, emóciami, svojimi skutkami. Túto predstavu musíme rozbiť na márne kúsky, pretože je od spásy veľmi vzdialená… Náhoda alebo osud? Náhoda alebo osud, ktoré nemajú Tvorcu, sú slepé. Na takejto lži dnes stojí evolučná teória, ktorá hovorí, (čítaj ďalej)

Reformácia, ktorá nebola žiadnou reformou cirkvi

8. januára 2020 Administrátor 0

Nedávno bolo 500 rokov od začatia takzvanej reformácie, kedy Luther pribil 95 téz, na brány svojho kostola. Ide o smiešne obdobie, keď mnohí hrdí protestanti, si dávali do svojich obrázkových profilov číslicu – 500. Položme si ale otázku? Čo priniesla skutočne reformácia? Naozaj sa cirkev vrátila k základnej pravde – spása je mimo ľudských prác, len v Kristovi a jeho (čítaj ďalej)

Odchod zo sociálnych sietí – konečne

3. januára 2020 Administrátor 0

Po dlhom uvážení som sa odhlásil zo všetkých možných sociálnych sietí – zvlášť z facebooku, twitteru a vk. Ostatné siete som nemal, ako pinteres či instagram. Dôvod? Sloboda! Pozerať kto zdieľa článok, kto mi píše, kto komentuje, kto mi dáva otázky – ma začalo unavovať. Som robot, aby som neprestajne sledoval čo sa deje na sieti, ktorá nemá príliš veľa (čítaj ďalej)

Spasiteľná viera podľa kalvinizmu

23. decembra 2019 Administrátor 0

Pre kalvinistu existujú dva druhy viery v Ježiša – pravá a falošná. Evanjelium hovorí o jednoduchej viere a to – uveriť v Ježiša, ktorý zomrel pre naše hriechy, očistil nás svojou krvou a vstal zmŕtvych na naše ospravedlnenie. Toto je jediná biblická viera, veľmi jednoduchá a jasná. Ale kalvinizmus učí, že človek nemôže sám od seba prijať Krista vierou, pretože (čítaj ďalej)

Poslušnosť podľa MacArthura versus biblia

20. decembra 2019 Administrátor 0

Kto chodil do reformovaných zborov vie, že sa vyžaduje od veriacich takzvaná – poslušnosť Božiemu slovu. Čo sa tým myslí? Všetky príkazy, zákazy, doporučenia, nariadenia, je potrebné zachovávať, pretože ide o nariadenia Božie. Zvlášť nariadenia novej zmluvy, ktorá je iná ako zmluva stará ohľadom príkazov. Nie sme viazaní desatorom v plnom znení, pretože nedodržiavame sobotu, ktorá je súčasťou desatora. My (čítaj ďalej)

Odpadnutie a nemožnosť pokánia? Židom 6,4

17. decembra 2019 Administrátor 0

Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. Hebr 6:4-6 List židom je smerovaný k starozákonnému ľudu. Tento list nebol daný (čítaj ďalej)

Kto je učeník? Dva tábory kresťanov, ktoré sa vzájomne odmietajú

2. decembra 2019 Administrátor 0

Ak by sme hľadali v písmach slovo – učeník, toto slovo končí v apoštolských skutkoch. Stará zmluva sa týmto pojmom nezaoberá, keďže nie je dôvod. Až príchodom Pána Ježiša, sa začne toto slovo používať. Ide o spojenie ľudí, ktorých si Pán vyberá ako svojich žiakov. Najčastejšie sa slovo učeník – učeníci, spája práve s Apoštolmi, ktorí boli poverení samotným Bohom (čítaj ďalej)