Osud, náhoda, alebo karma?

14. januára 2020 Administrátor 0

Tento článok vznikol na základe nie pohľadu na ateistov a nekresťanov, ale na pohľade kresťanov. Kresťania, sú dnes ovplyvnení východnou filozofiou, okultizmom, ezoterikou, zážitkami, emóciami, svojimi skutkami. Túto predstavu musíme rozbiť na márne kúsky, pretože je od spásy veľmi vzdialená… Náhoda alebo osud? Náhoda alebo osud, ktoré nemajú Tvorcu, sú slepé. Na takejto lži dnes stojí evolučná teória, ktorá hovorí, (čítaj ďalej)

Reformácia, ktorá nebola žiadnou reformou cirkvi

8. januára 2020 Administrátor 0

Nedávno bolo 500 rokov od začatia takzvanej reformácie, kedy Luther pribil 95 téz, na brány svojho kostola. Ide o smiešne obdobie, keď mnohí hrdí protestanti, si dávali do svojich obrázkových profilov číslicu – 500. Položme si ale otázku? Čo priniesla skutočne reformácia? Naozaj sa cirkev vrátila k základnej pravde – spása je mimo ľudských prác, len v Kristovi a jeho (čítaj ďalej)

Odchod zo sociálnych sietí – konečne

3. januára 2020 Administrátor 0

Po dlhom uvážení som sa odhlásil zo všetkých možných sociálnych sietí – zvlášť z facebooku, twitteru a vk. Ostatné siete som nemal, ako pinteres či instagram. Dôvod? Sloboda! Pozerať kto zdieľa článok, kto mi píše, kto komentuje, kto mi dáva otázky – ma začalo unavovať. Som robot, aby som neprestajne sledoval čo sa deje na sieti, ktorá nemá príliš veľa (čítaj ďalej)

Spasiteľná viera podľa kalvinizmu

23. decembra 2019 Administrátor 0

Pre kalvinistu existujú dva druhy viery v Ježiša – pravá a falošná. Evanjelium hovorí o jednoduchej viere a to – uveriť v Ježiša, ktorý zomrel pre naše hriechy, očistil nás svojou krvou a vstal zmŕtvych na naše ospravedlnenie. Toto je jediná biblická viera, veľmi jednoduchá a jasná. Ale kalvinizmus učí, že človek nemôže sám od seba prijať Krista vierou, pretože (čítaj ďalej)

Poslušnosť podľa MacArthura versus biblia

20. decembra 2019 Administrátor 0

Kto chodil do reformovaných zborov vie, že sa vyžaduje od veriacich takzvaná – poslušnosť Božiemu slovu. Čo sa tým myslí? Všetky príkazy, zákazy, doporučenia, nariadenia, je potrebné zachovávať, pretože ide o nariadenia Božie. Zvlášť nariadenia novej zmluvy, ktorá je iná ako zmluva stará ohľadom príkazov. Nie sme viazaní desatorom v plnom znení, pretože nedodržiavame sobotu, ktorá je súčasťou desatora. My (čítaj ďalej)

Odpadnutie a nemožnosť pokánia? Židom 6,4

17. decembra 2019 Administrátor 0

Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. Hebr 6:4-6 List židom je smerovaný k starozákonnému ľudu. Tento list nebol daný (čítaj ďalej)

Kto je učeník? Dva tábory kresťanov, ktoré sa vzájomne odmietajú

2. decembra 2019 Administrátor 0

Ak by sme hľadali v písmach slovo – učeník, toto slovo končí v apoštolských skutkoch. Stará zmluva sa týmto pojmom nezaoberá, keďže nie je dôvod. Až príchodom Pána Ježiša, sa začne toto slovo používať. Ide o spojenie ľudí, ktorých si Pán vyberá ako svojich žiakov. Najčastejšie sa slovo učeník – učeníci, spája práve s Apoštolmi, ktorí boli poverení samotným Bohom (čítaj ďalej)

Rozjímanie o smrti je veľkou múdrosťou

26. novembra 2019 Administrátor 0

Jeden panovník posadil za stôl s vynikajúcim jedlom človeka, ktorý mu závidel a ohováral ho na kráľovskom dvore. Kráľ si ho k sebe zavolal a dal mu jesť jedlo. Ukázal mu, čo pri tom jedení mu hrozí. Nad jeho hlavou totiž visel meč na tenkej cverne a preto mu mohol kedykoľvek spadnúť na hlavu. Panovník mu k tomu dal výklad, (čítaj ďalej)

Ježiš chodí po mori, ktoré je predobrazom smrti, pekla a hriechu

25. novembra 2019 Administrátor 0

Mt 14:26-27: “Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali: To je prízrak! A od strachu kričali. Ježiš však hneď prehovoril k nim: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa!” Tam kde prichádza Pán Ježiš, boria sa všetky fyzikálne zákony. Vtelený Boh, má moc nad svojim stvoreným svetom. Kráča po nestálom mori, ktoré je plné neznámych tvorov, rýb (čítaj ďalej)

Sedem zrád na Ježiša od Jeho najbližších

14. novembra 2019 Administrátor 0

J 1:11: “Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali.” Ježiša ľudia nechápali a to ani tí najbližší. Keď hovoril o nebeských veciach, mysleli si že sa pomiatol, nerozumeli o čom im hovorí. Tak podobne aj obrátený kresťan chce povedať ľuďom evanjelium, ale oni nevedia o čom je reč, považujú kresťana za fanatika. Pozrime sa na Pána Ježiša, aké (čítaj ďalej)

Ježiš koná úplne inak, ako ľudia predpokladajú

13. novembra 2019 Administrátor 0

Ak čítame evanjeliá, tak v nich nachádzame veci ktoré nás prekvapujú. Židia vedeli všetko o Mesiášovi, mali rozpracované do detailu svoje hlboké teológie a keď Mesiáš prišiel, sú mimo hru a nielen to. Oni dokonca Mesiáša nechajú skrze Rimanov popraviť. Koľko krát sme čítali evanjeliá a neuvedomili si zvláštne skutky a rysy týchto spisov. Boh koná, úplne inak, ako ľudia (čítaj ďalej)

Boh podporuje slabých a pokorných I.

11. novembra 2019 Administrátor 0

Celý svet stojí v moci a sile. Silní utláčajú slabých, bohatí profitujú na chudobných, vojensky mocní okupujú bezbranných. Izrael keď očakával Mesiáša, mal na mysli mocného hrdinu a bojovníka, ktorý ho vyvedie z otroctva nadvlády veľkých okupačných národov, v danej chvíli impéria Ríma. Tento padnutý svet neprestajne očakáva moc a silu, ktorá by vytvorila mocné kráľovstvo pokoja na zemi. Ale (čítaj ďalej)

O zákone I. Dvojaké pôsobenie zákona – desatoro

2. novembra 2019 Administrátor 0

V tomto prvom článku si ukážeme, že prečo je zákon dobrý. Najprv musíme odhaliť, prečo Boh dal svetu desatoro a to z pohľadu nášho vlastného dobra. V ďalšom diely odhalíme ľudskú neschopnosť zákon dodržať a iný pohľad na desatoro podľa listu židom. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Rim 3:28 Keď Pavol píše, že sme (čítaj ďalej)

Zakladateľ satanskej cirkvi LaVey, vyhlásil Halloween, ako tretí najvyšší satanistický sviatok

31. októbra 2019 Administrátor 0

A je to tu. Verejná oslava satanizmu pod rúškom nevinnosti. Halloween. Pohanstvo a ateizmus sa hnevá – kresťania neprestajne napadajú tento sviatok, každým rokom píšu tie ich odporné články. Prečo nenechajú tento ,,láskyplný” sviatok na pokoji. Veď o nič nejde. Majú pravdu títo ľudkovia, rok čo rok my kresťania upozorňujeme, že halloween je diabolský sviatok a rok čo rok viac (čítaj ďalej)

Zlyhanie náboženstva v príbehu Dávida s Goliášom a víťazstvo viery

28. októbra 2019 Administrátor 0

Ak sa pozrieme do histórie cirkvi, najväčšími bojovníkmi boli tí, ktorí hlásali slobodne milosť a vieru. Pavol bol jedným z tých slobodných ľudí, ktorý nebol viazaný na žiaden cirkevný zbor a jeho pravidlá. On zbory zakladal a v týchto zboroch vznikali regule. Pavol bol voľný od regulí jednotlivých zborov. Aj keď poriadok v zbore musí byť, na druhej strane hrozí (čítaj ďalej)

Večera Pána je tichá kázeň o kríži

20. októbra 2019 Administrátor 0

Večera Pána. Ranná cirkev keď sa stretla, prvé čo bolo, vytiahol sa chlieb, víno či mušt a lámal sa chlieb. Deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Sk 2:46 (Porovnávaj s písmom) Čo je vlastne večera Pána? Je to pripomienka Kristovej smrti na kríži za nás. Je to (čítaj ďalej)

Biblia je veľké dobrodružstvo – Druhá časť – rady a odkazy na programy a slovníky

8. októbra 2019 Administrátor 0

Písmo obsahuje tri veľké pravdy, ktoré sa tiahnu celou líniou písma Hriešnosť a zloba človeka. Všetky pohanské a mytologické knihy staroveku, opisujú mnohých hrdinov ako nadľudí, ktorí majú všetky schopnosti dobré a správne. Ale biblia opisuje človeka ako zlého a zvráteného hriešnika, ktorý miluje len sám seba. V písme nenájdeme postavu, ktorá by nebola hriešna, nerobila by chyby. Tejto téme (čítaj ďalej)

Istotu spasenia

Božie písmo je cesta dobrodružstvom. Ako študovať bibliu? Prvá časť…

8. októbra 2019 Administrátor 0

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. 2Tim 3:16-17 Mnohí ľudia nevedia ako študovať písma. K čítaniu sa musia nútiť. Vytvoria si ročný plán a každý deň si podľa tohto plánu čítajú. Iní ľudia si náhodne otvora bibliu a čítajú. Niektorí čítajú (čítaj ďalej)

Kto je moje telo a pije moju krv, bude spasený

16. septembra 2019 Administrátor 0

Máme jesť Kristovo telo vo viere. Voľné pokračovanie predošlého článku – kňažstvo a obety zrušené. Po dopísaní tohto článku ma hneď v duchu napadlo, že sa ľudia budú motať v šiestej kapitole Jána. Preto toto zamyslenie. Evanjelium je len jedno. Neexistujú viaceré evanjeliá. Podstatou spasenia je viera v Ježiša Krista. Táto viera je špecifická, obsahuje dve zložky. Pavol ich menuje: (čítaj ďalej)