Prečo cirkvi učia dodržiavať zákon ktorý nás odsudzuje?

6. januára 2020 Administrátor 0

Prvé ak človek príde niekam do cirkvi je skutočnosť, že vytiahnu na neho zákon a jeho dodržiavanie. Luther napísal malý katechizmus, postavený na desatore. Kalvín rovnako postavil svoje inštitúcie na desatore. Všetky reformované katechizmy vykladajú desatoro. Ale čo hovorí biblia o zákone? Zvlášť nový zákon? Postupne sa tým musíme prepracovať, aby sme pochopili, že aj keď je zákon dobrý a (čítaj ďalej)

Ježiš mal odvahu. Syn tesára si dovolil zvrhnúť Mojžišov zákon a Levítske kňažstvo

6. novembra 2019 Administrátor 0

Kto bol historický Ježiš? Ak sa na neho pozrieme z pohľadu nezaujatého človeka, uvidíme syna tesára Jozefa. Vyrastal v chudobných pomeroch, v mestečku Nazaret, dostal tak prímenie – Nazaretský. Viete o tom, že Nazaret sa ani jediný krát nespomína v starej zmluve? Nie je to mesto proroctiev, mesto historicky známe, ide o mesto opovrhované, ležiace na hranici Galileje. Keď našiel (čítaj ďalej)

O zákone III. Dokončenie veršov o zákone, ako zastaralému systému spásy

3. novembra 2019 Administrátor 0

Mnoho ľudí je pobúrených keď počujú alebo čítajú o tom, že zákon je mimo hru a spasenie, že sa nemá spomínať v kresťanskom učení. Tento názor ani tak nevychádza z biblie, ako z tradície. Pavol nespomína zákon a desatoro vo svojich listoch, podľa ktorého by sme mali žiť. Spomína reprezentáciu Boha na zemi skrze posväcovanie života. V otázke spásy zostáva (čítaj ďalej)

O zákone II. Zákon ako neprekonateľná prekážka ku spáse

3. novembra 2019 Administrátor 0

Minule sme odhaľovali zákon čo do fyzickej pôsobnosti. Dnes sa pozrime na zákon, ako duchovnú záležitosť, ktorá je prekážkou a to nezdolateľnou ku spaseniu. Sledoval som video Johna Pipera, reformovaného kazateľa, ktorý dostal otázku ohľadom zákona, či ho má kresťan dodržiavať. On odpovedal niečo v tom zmysle, že kresťan nie je pod zákonom, ale pod milosťou. Ale – dostal nové (čítaj ďalej)

O zákone I. Dvojaké pôsobenie zákona – desatoro

2. novembra 2019 Administrátor 0

V tomto prvom článku si ukážeme, že prečo je zákon dobrý. Najprv musíme odhaliť, prečo Boh dal svetu desatoro a to z pohľadu nášho vlastného dobra. V ďalšom diely odhalíme ľudskú neschopnosť zákon dodržať a iný pohľad na desatoro podľa listu židom. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Rim 3:28 Keď Pavol píše, že sme (čítaj ďalej)