Pokoj s Bohom a istota večnosti

12. januára 2020 Administrátor 0

Toto je zamyslenie o viere a Božej práci na našej spáse. Nie na našej práci, pre našu spásu. Prečo ľudia neveria Kristovi, ale si vytvárajú náboženstvo, mnohé viery ktoré nesúhlasia s bibliou? Prečo sa poddávajú zjaveniam, pocitom, svojim zásluhám a skutkom miesto toho, aby ako deti uverili v Jeho slovo. Veď Boh nevie klamať! Celá viera stojí na Ňom, ktorý (čítaj ďalej)

Existuje niečo ako rast vo viere?

5. januára 2020 Administrátor 0

Kresťanský svet zaplavuje už dlhé roky pojem – rast viery. Človek údajne uverí, potom musí jeho viera narastať. Samozrejme s rastom viery rastú aj skutky, so skutkami posvätenie. Tento rast viery, však môže začať aj stagnovať, dokonca sa zmenšovať, až sa stane, že kresťan od viery napokon odpadne. Toto učenie vychádza z reformovanej teológie a stojí na jednom verši: Podlžní (čítaj ďalej)

Bohatý mládenec – novoročné evanjelium

1. januára 2020 Administrátor 0

Príbeh o bohatom mládencovi urobil v cirkvi veľa zmätku. Ľudia tento príbeh vzali ako normu kresťanského života a spasenia. Pritom Pán Ježiš hovorí a ukazuje na niečo úplne iného, čo v tomto príbehu väčšina kresťanstva vidí. Poďme to prebrať: A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? Mt (čítaj ďalej)

Boží dar ktorý nie je výmenou za niečo

29. decembra 2019 Administrátor 0

Slovo – dar – je dnes tak zdeformované, že ľudia si pod tým predstavujú výmenu. Niekto mi dal dar, ja mu musím tento dar odplatiť. Aj samotné vianoce sú takýmto obchodom, kde si ľudia dávajú dary preto, lebo očakávajú že dary aj dostanú. Potom mnohí porovnávajú, sťažujú sa, že oni investovali do blížneho veľa peňazí a im sa dostal iba (čítaj ďalej)

Kristov pokoj a nepokoj mnohých kresťanov

26. decembra 2019 Administrátor 0

Izaiáš predpovedá Mesiáša takto: Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja. Iz 9:6 Boh prináša ľuďom pokoj v spasení, ktoré sám vezme na svoje plecia a ako ho započne, tak ho i dokončí a to bez účasti človeka. (čítaj ďalej)

Pravý význam vianoc – požehnané sviatky…

24. decembra 2019 Administrátor 0

A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.  Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,  lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. Lk 2:9-11 V tomto verši sa ukrýva celé čaro vianoc – narodenia (čítaj ďalej)

Nedeľné evanjelium – Spravodlivý je len ten, kto verí v Krista

22. decembra 2019 Administrátor 0

Svetské chápanie spravodlivosti je značne skreslené. Spravodlivým je podľa sveta taký človek, ktorý nikdy nesedel vo väzení, ktorý nie je zjavným hriešnikom, opilcom, ktorý platí poctivo dane, stará sa o rodinu, deti a žije morálnym životom. Ak ešte aj chodí do kostola, je svätec nad svätca. Ale Božie slovo nám osvecuje túto falošnú predstavu keď hovorí, že spravodlivý nie je (čítaj ďalej)

Poslušnosť podľa MacArthura versus biblia

20. decembra 2019 Administrátor 0

Kto chodil do reformovaných zborov vie, že sa vyžaduje od veriacich takzvaná – poslušnosť Božiemu slovu. Čo sa tým myslí? Všetky príkazy, zákazy, doporučenia, nariadenia, je potrebné zachovávať, pretože ide o nariadenia Božie. Zvlášť nariadenia novej zmluvy, ktorá je iná ako zmluva stará ohľadom príkazov. Nie sme viazaní desatorom v plnom znení, pretože nedodržiavame sobotu, ktorá je súčasťou desatora. My (čítaj ďalej)

Nespájať spásu s odmenami!

11. decembra 2019 Administrátor 0

Biblické verše musíme rozdeliť na dve sady. Na tie ktoré hovoria o spáse a na tie, ktoré hovoria o odmenách. Lebo akonáhle spojíme odmeny a spásu dohromady, vzniknú nám teologické nezmysly. V tomto článku si ukážeme biblické verše, ktoré hovoria o oboch balíkoch. Pokiaľ spása je zdarma, odmeny udeľuje Boh na základe skutkov. Za skutky spása ale nie je. V (čítaj ďalej)

Vypadli ste z milosti. Gal 5:4 Dá sa vypadnúť z milosti?

9. decembra 2019 Administrátor 0

Odlúčení ste od Krista, ktorí sa ospravedlňujete zákonom, vypadli ste z milosti. Gal 5:4 Mnohí používajú tento verš na potvrdenie svojej teológie, kde kresťan môže opustiť vieru a odpadnúť od nej. Preto učia, že odpadnutie od viery je možné. Veď vypadnúť z milosti jasne znamená, že človek stratil milosť, čím je mimo spasenie. Čo s týmto veršom? V prvom rade (čítaj ďalej)

Božia disciplína od Boha svojim svätým

7. decembra 2019 Administrátor 0

Tento článok je zhrnutím starého pastora na dôchodku, ktorý prešiel celý život v Kristovi. Tu zhodnotil otázky, ktoré si často kresťania pokladajú ohľadom nespravodlivosti a zlým veciam, ktoré sa kresťanom dejú. Rozdelil to štyroch kategórií. Toto je písané pre svätých, teda kresťanov. Veci v tomto článku sa im môžu stávať, ale oni neprídu nikdy o spasenie… Utrpenie nevinných, alebo utrpenie (čítaj ďalej)

Koná viera dobré skutky prirodzene? Mŕtva viera Jakuba

6. decembra 2019 Administrátor 0

Takúto otázku si kladú mnohí kresťania. Ak sa človek obráti tak verí, že má nový život, zmenené srdce, že všetko pôjde teraz ľahko. A mnohí skutočne na začiatku vykazujú veľkú horlivosť a mnohé hriechy sú im odrazu cudzie. Ale časom sa mnohé veci vracajú, opätovaný pád do určitých hriechov, nedokáže kresťan zastaviť. Niekedy ide dokonca o hriechy, ktoré vôbec nekonal (čítaj ďalej)

Potreboval Boh tak tragicky skúšať vieru Abraháma?

5. decembra 2019 Administrátor 0

Božia zvrchovanosť je neuveriteľná. Aj zdanlivo kruté príbehy, si Pán používa na svoju slávu a predobrazy budúcich časov. Tento príbeh sa radí medzi tie krutejšie, ale nie je tomu úplne tak. Mohol by z toho vzísť nesprávny pohľad, kde by si Boh nebol istý Abrahámovou vierou a preto ho nechal podstúpiť trýznenie. Boh by sa sám seba pýtal – miluje (čítaj ďalej)

Sedem zrád na Ježiša od Jeho najbližších

14. novembra 2019 Administrátor 0

J 1:11: “Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali.” Ježiša ľudia nechápali a to ani tí najbližší. Keď hovoril o nebeských veciach, mysleli si že sa pomiatol, nerozumeli o čom im hovorí. Tak podobne aj obrátený kresťan chce povedať ľuďom evanjelium, ale oni nevedia o čom je reč, považujú kresťana za fanatika. Pozrime sa na Pána Ježiša, aké (čítaj ďalej)

Je viera dar? Je viera podmienená hriešnosťou? Koniec kalvinizmu!

26. októbra 2019 Administrátor 0

Desať dlhých rokov som bol kalvinista. Toto učenie poznám do poslednej bodky. Bol som tak presvedčený o pravdivosti tohto učenia, že som dokonca opustil celkom slušný zbor len preto, lebo hlásali v kázňach, že človek má zodpovednosť sa obrátiť. Vždy keď som počul o výzve na obrátenie, videl som Boha ktorý tak koná a nie človeka. Veril som v totálnu (čítaj ďalej)

Jednoduchosť viery. Učiteľove hodinky a had na tyči

2. októbra 2019 Administrátor 0

Jeden kazateľ hovoril údajne reálny príbeh o učiteľovi náboženstva. Stalo sa to v 19 storočí, kdesi medzi rokmi 1860-1880 v USA. Vtedy boli triedy usporiadané tak, že v jednej triede boli žiaci od prvého až do piateho ročníka. Učiteľ náboženstva mal hodinu, kde mal hovoriť o viere a jej jednoduchom prijatí. Vytiahol svoje vreckové hodinky. V tej dobe tieto hodinky (čítaj ďalej)

Rozlíšenie pravého kresťana od chvíľkového

22. septembra 2019 Administrátor 0

V Amerike v 60-ich rokoch bol veľký boom medzi hercami a spevákmi, ktorí údajne uverili v Ježiša a znovu sa narodili. Okrem mnohých hollywoodských hercov toto tvrdili o sebe aj hudobné skupiny – Beatles a Rolling Stones. Nič by na tom nebolo zvláštne, keby tieto skupiny nepropagovali satanizmus či už v textoch piesní, v rozhovoroch, alebo vizuálne. Beatles o sebe (čítaj ďalej)

Majú pocity či skúsenosti potvrdiť kresťanskú vieru?

13. septembra 2019 Administrátor 0

Ľudia radi vyhľadávajú pocity. Vyhľadávajú niečo nezvyčajné. Túžia dokonca po zjaveniach. Prečo? Lebo ich viera kolíše, nie je pevná! Hovoria si – keby sa mi tak zjavil anjel z neba, alebo sám Pán Ježiš, to by moju vieru upevnilo. Písmo ale hovorí: Blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. Jn 20:29 Tento problém s pocitmi je zakorenený vo väčšine kresťanov. Oni (čítaj ďalej)

Miešanie spasenia z viery a posvätenie.

9. septembra 2019 Administrátor 0

Je spasenie z viery ktorú treba dokázať? Česko-Slovensko zaplavila dnes vlna učení hyper reformácie. Na prvý pohľad sa učí spasenie z viery, na druhej strane túto vieru treba údajne dokázať. Spája sa tak spasenie s posväcovaním. Túto doktrínu dnes vyučuje väčšina takzvane reformovaných zborov v Čechách aj na Slovensku. Nie je divu. Táto doktrína sa vyučuje na teologických školách. Vy (čítaj ďalej)