Existuje niečo ako rast vo viere?

5. januára 2020 Administrátor 0

Kresťanský svet zaplavuje už dlhé roky pojem – rast viery. Človek údajne uverí, potom musí jeho viera narastať. Samozrejme s rastom viery rastú aj skutky, so skutkami posvätenie. Tento rast viery, však môže začať aj stagnovať, dokonca sa zmenšovať, až sa stane, že kresťan od viery napokon odpadne. Toto učenie vychádza z reformovanej teológie a stojí na jednom verši: Podlžní (čítaj ďalej)

Boží dar ktorý nie je výmenou za niečo

29. decembra 2019 Administrátor 0

Slovo – dar – je dnes tak zdeformované, že ľudia si pod tým predstavujú výmenu. Niekto mi dal dar, ja mu musím tento dar odplatiť. Aj samotné vianoce sú takýmto obchodom, kde si ľudia dávajú dary preto, lebo očakávajú že dary aj dostanú. Potom mnohí porovnávajú, sťažujú sa, že oni investovali do blížneho veľa peňazí a im sa dostal iba (čítaj ďalej)

Pravý význam vianoc – požehnané sviatky…

24. decembra 2019 Administrátor 0

A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.  Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,  lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. Lk 2:9-11 V tomto verši sa ukrýva celé čaro vianoc – narodenia (čítaj ďalej)

Nespájať spásu s odmenami!

11. decembra 2019 Administrátor 0

Biblické verše musíme rozdeliť na dve sady. Na tie ktoré hovoria o spáse a na tie, ktoré hovoria o odmenách. Lebo akonáhle spojíme odmeny a spásu dohromady, vzniknú nám teologické nezmysly. V tomto článku si ukážeme biblické verše, ktoré hovoria o oboch balíkoch. Pokiaľ spása je zdarma, odmeny udeľuje Boh na základe skutkov. Za skutky spása ale nie je. V (čítaj ďalej)

Potreboval Boh tak tragicky skúšať vieru Abraháma?

5. decembra 2019 Administrátor 0

Božia zvrchovanosť je neuveriteľná. Aj zdanlivo kruté príbehy, si Pán používa na svoju slávu a predobrazy budúcich časov. Tento príbeh sa radí medzi tie krutejšie, ale nie je tomu úplne tak. Mohol by z toho vzísť nesprávny pohľad, kde by si Boh nebol istý Abrahámovou vierou a preto ho nechal podstúpiť trýznenie. Boh by sa sám seba pýtal – miluje (čítaj ďalej)

Rozdiel medzi spasením a konaním skutkov z viery

11. októbra 2019 Administrátor 0

Neexistuje väčší zmätok ako ten, keď kresťania miešajú dohromady spasenie, posvätenie a učeníctvo. Zvlášť nasledovanie Ježiša Krista robí zmätok medzi kresťanmi. Veľmi veľa učení hovorí o dosiahnutí spásy tak, že budeme veľa pre Božie kráľovstvo pracovať. Ak sa nadrieš na zemi ako kôň, môžeš si byť istý svojou spásou. Toto ale nie je spasenie z viery, ale spasenie zo skutkov. (čítaj ďalej)

Je spasenie okamžité alebo postupné? Je možné odpadnutie od Ježiša?

9. októbra 2019 Administrátor 0

V biblii je niekoľko ilustrácií a predobrazov záchrany skrze Ježiša Krista. Často sa Ježiš spája s Noemovou archou. Mnohí kazatelia svoje kázne obracajú na túto tému a majú pravdu. Noe volal bezbožný ľud aby sa dal zachrániť. Ale dostalo sa mu len posmechu. Ľudia si ťukali na čelo a hovorili: ,,Poznáte Noeho, toho blázna? Stavia loď rovno na púšti, že (čítaj ďalej)

Keď sa človek chce spasiť sám

2. októbra 2019 Administrátor 0

Adam s Evou upadli do hriechu. Veľmi dobre vedeli že vykonali zlo, preto ho idú kamuflovať. Zisťujú že sú nahí, že Boh odhalí čo sa stalo. Táto ich nahota ktorá nič nemá oblečené, je našim ľudský stavom pred Pánom. Táto nahota je predobrazom nemožnosti spásy svojimi skutkami. Nahota ukazuje na odkrytý hriech. Nič na sebe nemáme, aby sme sa pred (čítaj ďalej)

Otázky – Keď sa mladí kresťania bavia v zbore, sú spasení? O príšernej kázni Paula Washera mladým ľuďom.

28. septembra 2019 Administrátor 0

Otázka a odpoveď. Istý pastor dal zbožnému mužovi takúto otázku. Sťažoval sa v nej na mladých ľudí a to takto: V našom zbore sú mladí ľudia, ktorí kedysi tvrdili že sú spasení, tak sme ich pokrstili No dnes sa v cirkvi chichocú a zabávajú. Dokonca ich jeden brat počul, ako sa medzi sebou zhovárajú, že jednoducho nemajú radi tento zbor (čítaj ďalej)

Ako ísť do neba slovom Písma – uver v Krista, ak si tak ešte neučinil

27. septembra 2019 Administrátor 0

Spasenie je veľmi jednoduché. Je potrebné len porozumieť a prijať pravdu. Pravda sa nachádza v Božom slove. Prejdime si základné verše, ktoré je dobré poznať, aby nám odhalili pravdu nášho stavu pred Bohom a jeho lásku k nám, keď nám v Synovi daroval nezaslúžene spasenie. Človek je hriešnik v očiach Svätého Boha My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme (čítaj ďalej)

Istotu spasenia

Môže mať človek istotu spasenia?

10. septembra 2019 Administrátor 0

Istota spasenia je pre mnohých kresťanov neprijateľná. Hovoria dokonca o falošnom učení. Keď sa zamýšľame že prečo, vyjde nám z toho to, že oni si pridali k viere skutky. Ak človek pridá k viere skutky, nikdy nebude mať istotu, pretože jeho skutky sú neisté. Istota spasenia je však postavená na Bohu. Vtedy ide o isté a dokonalé zasľúbenie. Príbeh starého (čítaj ďalej)

Spasenie mimo ľudské skutky – Nikodém s Ježišom

10. septembra 2019 Administrátor 0

Ľudské skutky, ľudské zásluhy. Mnohí ľudia o spasení bez skutkov vedia. Mnohí kresťania toto dobre ovládajú. A predsa tomu neveria! Pridávajú skutky ku spáse. Nebezpečné sú skutky, ktoré majú dokázať vieru (pozri článok). Skutky ktoré sa verejne hlásajú, aby sa pridali k viere sú rovnako zlé. To už potom nie je viera, lež náboženstvo. Náboženstvo nikoho nemôže spasiť. Pozrime sa (čítaj ďalej)

Miešanie spasenia z viery a posvätenie.

9. septembra 2019 Administrátor 0

Je spasenie z viery ktorú treba dokázať? Česko-Slovensko zaplavila dnes vlna učení hyper reformácie. Na prvý pohľad sa učí spasenie z viery, na druhej strane túto vieru treba údajne dokázať. Spája sa tak spasenie s posväcovaním. Túto doktrínu dnes vyučuje väčšina takzvane reformovaných zborov v Čechách aj na Slovensku. Nie je divu. Táto doktrína sa vyučuje na teologických školách. Vy (čítaj ďalej)