Odpadnutie a nemožnosť pokánia? Židom 6,4

17. decembra 2019 Administrátor 0

Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. Hebr 6:4-6 List židom je smerovaný k starozákonnému ľudu. Tento list nebol daný (čítaj ďalej)

Božia disciplína od Boha svojim svätým

7. decembra 2019 Administrátor 0

Tento článok je zhrnutím starého pastora na dôchodku, ktorý prešiel celý život v Kristovi. Tu zhodnotil otázky, ktoré si často kresťania pokladajú ohľadom nespravodlivosti a zlým veciam, ktoré sa kresťanom dejú. Rozdelil to štyroch kategórií. Toto je písané pre svätých, teda kresťanov. Veci v tomto článku sa im môžu stávať, ale oni neprídu nikdy o spasenie… Utrpenie nevinných, alebo utrpenie (čítaj ďalej)

Šesť slobôd ktoré máme v Kristovi. Tieto pravdy musíš vedieť a povzbudiť sa nimi.

21. septembra 2019 Administrátor 0

Ak si uveril v Krista, týchto šesť právd ti bude sladkým medom. Budeš sa sýtiť nimi každý deň. Ale ak veríš v Krista pod tlakom cirkvi a jej učenia, alebo pod tlakom teológie a ľudského učenia, týchto šesť právd ťa môže prekvapiť, ba aj nahnevať. Pritom sú tak jednoduché. Istota tvojho spasenia nezáleží na tebe, ale na Bohu. Ak si (čítaj ďalej)

Vykúpenie kresťanov a ich kniežacie postavenie

15. septembra 2019 Administrátor 0

Vykúpenie. Stará zmluva hovorí o vykúpení Izraela z moci Egypta. Faraón nechcel prepustiť Boží ľud. Až po desiatej rane sa podvolil. To bola rana krvi, keď zomieralo v Egypte všetko prvorodené. Kto mal ale natreté veraje dverí krvou bezchybného baránka, ten bol ušetrený tejto smrteľnej rany. Iba Izraeliti poslúchli Boha. Skutočne si všetci do jedného natreli veraje dverí krvou. Keď (čítaj ďalej)