Odpadnutie a nemožnosť pokánia? Židom 6,4

17. decembra 2019 Administrátor 0

Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. Hebr 6:4-6 List židom je smerovaný k starozákonnému ľudu. Tento list nebol daný (čítaj ďalej)

Koná viera dobré skutky prirodzene? Mŕtva viera Jakuba

6. decembra 2019 Administrátor 0

Takúto otázku si kladú mnohí kresťania. Ak sa človek obráti tak verí, že má nový život, zmenené srdce, že všetko pôjde teraz ľahko. A mnohí skutočne na začiatku vykazujú veľkú horlivosť a mnohé hriechy sú im odrazu cudzie. Ale časom sa mnohé veci vracajú, opätovaný pád do určitých hriechov, nedokáže kresťan zastaviť. Niekedy ide dokonca o hriechy, ktoré vôbec nekonal (čítaj ďalej)

Rozdiel medzi spasením a konaním skutkov z viery

11. októbra 2019 Administrátor 0

Neexistuje väčší zmätok ako ten, keď kresťania miešajú dohromady spasenie, posvätenie a učeníctvo. Zvlášť nasledovanie Ježiša Krista robí zmätok medzi kresťanmi. Veľmi veľa učení hovorí o dosiahnutí spásy tak, že budeme veľa pre Božie kráľovstvo pracovať. Ak sa nadrieš na zemi ako kôň, môžeš si byť istý svojou spásou. Toto ale nie je spasenie z viery, ale spasenie zo skutkov. (čítaj ďalej)

Skutky ako prekážka spásy (Video)

3. októbra 2019 Administrátor 0

Prečo Pána Ježiša nechcel nikto počúvať, keď hovoril o Božej spravodlivosti, bez účasti človeka? Prečo cirkev časom prestala počúvať taktiež Pavla, ktorý vykladal najpresnejšie evanjelium bez skutkov? Prečo ľudia k viere pridávajú skutky, keď tie ich nedokážu spasiť a privádzajú ich do večného zahynutia?

Spasenie mimo ľudské skutky – Nikodém s Ježišom

10. septembra 2019 Administrátor 0

Ľudské skutky, ľudské zásluhy. Mnohí ľudia o spasení bez skutkov vedia. Mnohí kresťania toto dobre ovládajú. A predsa tomu neveria! Pridávajú skutky ku spáse. Nebezpečné sú skutky, ktoré majú dokázať vieru (pozri článok). Skutky ktoré sa verejne hlásajú, aby sa pridali k viere sú rovnako zlé. To už potom nie je viera, lež náboženstvo. Náboženstvo nikoho nemôže spasiť. Pozrime sa (čítaj ďalej)