Ježiš je náš Pán – ale nie tak, že Ho prijímame za Pána

6. februára 2020 Administrátor 0

Reformovaná teológia, vychádzajúca z katolicizmu a augustinianizmu učí, že Ježiša musíme prijať za svojho Pána. Z úst kazateľov a z kníh sa na nás neprestajne valí viera, že musíme prijať Ježiša za svojho Pána. Na opačnej strane grace komunity je zase iný extrém a to ten, že Ježiša ako Pána prijať nemusíme. Oba tieto smery sú chybné. V prvom rade (čítaj ďalej)

Posvätenie nie je rast človeka, ale jednorázový úkon Boha

21. januára 2020 Administrátor 0

Neprestajne v cirkvách sa hovorí o ľudskom posväcovaní. Ide o akýsi proces, byť lepším a lepším človekom, keď niektoré smery zachádzajú do nezmyslu, že človek na konci života by mal byť podobný až samotnému Kristovi. Kristus nám vydobyl nielen spasenie, ale aj posvätenie. Pozrime sa v tomto článku nato… Je samozrejme dobré, ak kresťania žijú morálnymi životmi, ak sa držia (čítaj ďalej)

Božia disciplína od Boha svojim svätým

7. decembra 2019 Administrátor 0

Tento článok je zhrnutím starého pastora na dôchodku, ktorý prešiel celý život v Kristovi. Tu zhodnotil otázky, ktoré si často kresťania pokladajú ohľadom nespravodlivosti a zlým veciam, ktoré sa kresťanom dejú. Rozdelil to štyroch kategórií. Toto je písané pre svätých, teda kresťanov. Veci v tomto článku sa im môžu stávať, ale oni neprídu nikdy o spasenie… Utrpenie nevinných, alebo utrpenie (čítaj ďalej)

Miešanie posvätenia spasiteľného a osobného

3. decembra 2019 Administrátor 0

Ak prechádzame v písme veršami o posvätení, nachádzame dva druhy posvätenie. Ak tieto dva druhy neodlíšime, prídeme do veľkých ťažkostí. Zmiešame dva druhy posväcovania do jedného, z čoho vzíde nutne zlý konečný výklad a ustráchanosť duše. V prvom rade si povedzme čo to posvätenie je. Toto slovo je odvodené od slova – svätý – oddelený. Oddelený môže byť ľud pre (čítaj ďalej)

Boh podporuje slabých a pokorných II.

19. novembra 2019 Administrátor 0

Pokračovanie predošlého článku. Boh nás vie vždy prekvapiť. Najviac nás udivuje tým, že tých najslabších ľudí z okraju spoločnosti, pozdvihuje a vynáša do nebies. Celé evanjelium je postavené na pokore a tichosti nášho Pána. Dnes sa opäť pozrime na pokoru ľudí starej zmluvy, ktorá sa stala ich štítom a pancierom na ceste za Bohom, ktorý si ich vyvolil, práve pre (čítaj ďalej)

Sedem zrád na Ježiša od Jeho najbližších

14. novembra 2019 Administrátor 0

J 1:11: “Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali.” Ježiša ľudia nechápali a to ani tí najbližší. Keď hovoril o nebeských veciach, mysleli si že sa pomiatol, nerozumeli o čom im hovorí. Tak podobne aj obrátený kresťan chce povedať ľuďom evanjelium, ale oni nevedia o čom je reč, považujú kresťana za fanatika. Pozrime sa na Pána Ježiša, aké (čítaj ďalej)

Láska – Agapé a Eros. Posvätenie podľa Agapé v praxi…

5. novembra 2019 Administrátor 0

Prekladatelia písma, jazyka novej zmluvy – Gréčtiny, si uvedomili jeden zásadný rozdiel v slove láska, ktoré sa v novej zmluve vyskytuje. Všeobecne sa totiž všetko prekladá ako láska, ale sú dva druhy lásky. Luther si všimol tejto veci a istý Švédsky biskup napísal o tom knihu. Písmo totiž hovorí o láske v dvoch významoch – Agapé a Eros. Aký je (čítaj ďalej)

O zákone I. Dvojaké pôsobenie zákona – desatoro

2. novembra 2019 Administrátor 0

V tomto prvom článku si ukážeme, že prečo je zákon dobrý. Najprv musíme odhaliť, prečo Boh dal svetu desatoro a to z pohľadu nášho vlastného dobra. V ďalšom diely odhalíme ľudskú neschopnosť zákon dodržať a iný pohľad na desatoro podľa listu židom. Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Rim 3:28 Keď Pavol píše, že sme (čítaj ďalej)

A zjavné sú skutky tela že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. Gal 5:19-21

26. septembra 2019 Administrátor 0

Pavol varoval Galaťanov pred iným evanjeliom. Keď miesto viery v Krista, len viery v Krista bez skutkov, pridávajú niečo svoje, niečo ľudské. Spasenie je len o Kristovi a jeho práci. No náhle pretočíme list a Pavol akoby zabil predošlé evanjelium spoľahnutia sa len na Boha, keď napísal toto: A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, (čítaj ďalej)

Posvätenie nezačína obrátením, ale pred obrátením!

12. septembra 2019 Administrátor 0

Ako dlho som veril reformovanej teológii v tom, čo to je posvätenie. Sú tu totiž dva tábory ľudí, ktorí veria takto: Tí prví hovoria, že obrátením a ospravedlnením získava veriaci úplne novú prirodzenosť. Jeho posvätenie je tak vysoké, že dokáže bez ťažkostí nasledovať Pána Ježiša Krista a jeho hriechy sa dostali takmer na bod nula. Čas od času ešte vykoná (čítaj ďalej)

Miešanie spasenia z viery a posvätenie.

9. septembra 2019 Administrátor 0

Je spasenie z viery ktorú treba dokázať? Česko-Slovensko zaplavila dnes vlna učení hyper reformácie. Na prvý pohľad sa učí spasenie z viery, na druhej strane túto vieru treba údajne dokázať. Spája sa tak spasenie s posväcovaním. Túto doktrínu dnes vyučuje väčšina takzvane reformovaných zborov v Čechách aj na Slovensku. Nie je divu. Táto doktrína sa vyučuje na teologických školách. Vy (čítaj ďalej)