Odpadnutie a nemožnosť pokánia? Židom 6,4

17. decembra 2019 Administrátor 0

Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. Hebr 6:4-6 List židom je smerovaný k starozákonnému ľudu. Tento list nebol daný (čítaj ďalej)

Och, to nešťastné pokánie

10. októbra 2019 Administrátor 0

Ľudia neustále premýšľajú v cirkevných vzorcoch. Ako ľudia z druhej ruky, ako keď sme sa všetci učili takzvané overené ,,pravdy” v škole a dnes ich iba opakujeme ako papagáje bez vlastného premýšľania. Toto robíme aj s pokáním. Cirkvi a zbory nám celé stáročia otĺkali o hlavu, že pokánie je ľútosť, odvrátenie sa od hriechov, akési pokorné kľačanie v kúte, so (čítaj ďalej)