Znovuzrodenie sa vylučuje s náboženstvom

22. septembra 2019 Administrátor 0

Voľné pokračovanie predošlého článku. Pravda o znovuzrodení začína v príbehu Ježiša a Nikodéma. Ježiš Nikodémovi hovorí, že sa musí narodiť znovu, aby vošiel do nebeského kráľovstva. Ide o nové narodenie – duchovné. Človek začne chápať Božie slovo, túži poslúchať Boha, zmeniť svoj život, odvrátiť sa od modiel tohto sveta. Slovo o kríži mu dáva zmysel, kríž nie je bláznovstvom ako (čítaj ďalej)