Ani Lord Salvation, ani Grace, ani reformovaní, ani zhovievaví

2. mája 2020 Administrátor 0

V protestantskom svete existujú dva hlavne prúdy výučby kresťanstva. Lord Salvation a Grace. V podstate všetky denominácie môžeme zaradiť pod tieto dve hlavičky. Lord Salvation učí, že Ježiš zomrel pre naše hriechy, že spasenie je zdarma – ale – kresťan musí vykazovať skutky, ktorými dokazuje svoju vieru. Sem patria reformované zbory, luteráni, kalvíni a vôbec veľké cirkvi. Dá sa súhlasiť (čítaj ďalej)

Strach z ľudí, miesto bázne pred Bohom

29. januára 2020 Administrátor 0

Strach pred ľuďmi kladie osídlo; ale ten, kto sa nadeje na Hospodina, bude povýšený. Prís 29:25 Na koho sa nádejá dnešný kresťan? V bežnom svete na svojich priateľov, známych, inštitúcie, súdy, právo, politikov. V duchovnom svete sa odvoláva na veľkých ľudí, akými boli: Púštni otcovia, cirkevní otcovia, Augustín, Zlatoústy, Bazil Veľký, Kalvín, Luther, Spurgeon – až po dnešných – ,,overených” (čítaj ďalej)

Ak neodpustíte previnenia, ani vám Boh neodpustí

21. decembra 2019 Administrátor 0

Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec;  ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov. Mt 6:14-15 Mnohí ľudia si z týchto veršov urobili výmenný obchod. Ak ja odpustím ľuďom, mne odpustí Boh Otec. V istom zbore počas kázne, pastor na tento verš dal takýto výklad: Ak kresťan neodpustí prehrešky (čítaj ďalej)

Prvá a posledná odpoveď na eschatológiu

15. októbra 2019 Administrátor 0

Tento článok je odpoveďou na otázky, čo bude na konci sveta a podobných nepodstatných učení. Prvý a posledný raz na toto reagujem – už viac nebudem… Pred vyše 200 rokmi sa začali sekty zaoberať koncom sveta. Kedy príde, ako prebehne, kto je antikrist, čo je 1000 ročné kráľovstvo – milénium. V prvom rade táto otázka sa netýka spásy. Je teda (čítaj ďalej)

obrazok

Biblia na počúvanie – Kniha Rút

9. októbra 2019 Administrátor 0

Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých 66 kníh Svätej Biblie. Dolu je prehrávač, ktorý funguje okrem (čítaj ďalej)

Istotu spasenia

Božie písmo je cesta dobrodružstvom. Ako študovať bibliu? Prvá časť…

8. októbra 2019 Administrátor 0

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. 2Tim 3:16-17 Mnohí ľudia nevedia ako študovať písma. K čítaniu sa musia nútiť. Vytvoria si ročný plán a každý deň si podľa tohto plánu čítajú. Iní ľudia si náhodne otvora bibliu a čítajú. Niektorí čítajú (čítaj ďalej)

Žiješ pred veľkým piatkom, alebo po veľkonočnej nedeli?

4. októbra 2019 Administrátor 0

Na tejto otázke stojí a padá tvoja spása. Ježiš na veľký piatok sa stáva tebou. Je Petrom, Pavlom, Evou, Máriou, Jánom, Ondrejom. V tebe predstupuje pred Boha Otca, s tvojimi hriechmi, rozťahuje odovzdane svoje ruky a necháva sa pribiť na kríž. Boh sa Ho pýta: ,,Ako sa voláš hriešnik?” A Ježiš odpovedá: ,,Som ….tu doplň svoje meno!” Ježiš v tvojom (čítaj ďalej)

Máš večný život? Ján 3:16 (Video)

3. októbra 2019 Administrátor 0

Prvé video zo série viedí, ktoré budú postupne nahrávané na kanál youtube. Máš večný život? Môžeš niečo také obdržať už dnes? Ján 3:16, ako pilotný verš videa, na túto otázku jasne odpovedá. Je to ale tak jasné kresťanom? Vedia kresťania, že môžu mať večný život, že môžu si byť istí svojim spasením? Všetko záleží na ich pohľade ktorý vychádza z (čítaj ďalej)

Keď sa človek chce spasiť sám

2. októbra 2019 Administrátor 0

Adam s Evou upadli do hriechu. Veľmi dobre vedeli že vykonali zlo, preto ho idú kamuflovať. Zisťujú že sú nahí, že Boh odhalí čo sa stalo. Táto ich nahota ktorá nič nemá oblečené, je našim ľudský stavom pred Pánom. Táto nahota je predobrazom nemožnosti spásy svojimi skutkami. Nahota ukazuje na odkrytý hriech. Nič na sebe nemáme, aby sme sa pred (čítaj ďalej)

Čo Peter Korneliusovi nepovedal keď mu kázal, aby uveril

1. októbra 2019 Administrátor 0

Kornelius bol prvým pohanom, ktorého Boh obrátil. Poslal za ním Petra, aby mu zvestoval evanjelium. Všimnime si Petrovu kázeň a potom si všimnime, čo Peter nepovedal, ale čo sa vyžaduje dnes v cirkvách. Pozrime sa na text, ktorý Peter predniesol: Veď vy viete, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý hlásal Ján; ako Boh Duchom (čítaj ďalej)

obrazok

Biblia na počúvanie – Kniha Sudcov

1. októbra 2019 Administrátor 0

Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých 66 kníh Svätej Biblie. Dolu je prehrávač, ktorý funguje okrem (čítaj ďalej)

obrazok

Biblia na počúvanie – Jozue

28. septembra 2019 Administrátor 0

Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých 66 kníh Svätej Biblie. Dolu je prehrávač, ktorý funguje okrem (čítaj ďalej)

Otázky – Keď sa mladí kresťania bavia v zbore, sú spasení? O príšernej kázni Paula Washera mladým ľuďom.

28. septembra 2019 Administrátor 0

Otázka a odpoveď. Istý pastor dal zbožnému mužovi takúto otázku. Sťažoval sa v nej na mladých ľudí a to takto: V našom zbore sú mladí ľudia, ktorí kedysi tvrdili že sú spasení, tak sme ich pokrstili No dnes sa v cirkvi chichocú a zabávajú. Dokonca ich jeden brat počul, ako sa medzi sebou zhovárajú, že jednoducho nemajú radi tento zbor (čítaj ďalej)

Ako ísť do neba slovom Písma – uver v Krista, ak si tak ešte neučinil

27. septembra 2019 Administrátor 0

Spasenie je veľmi jednoduché. Je potrebné len porozumieť a prijať pravdu. Pravda sa nachádza v Božom slove. Prejdime si základné verše, ktoré je dobré poznať, aby nám odhalili pravdu nášho stavu pred Bohom a jeho lásku k nám, keď nám v Synovi daroval nezaslúžene spasenie. Človek je hriešnik v očiach Svätého Boha My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme (čítaj ďalej)

obrazok

Biblia na počúvanie – 5. kniha Mojžišova

27. septembra 2019 Administrátor 0

Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých 66 kníh Svätej Biblie. Dolu je prehrávač, ktorý funguje okrem (čítaj ďalej)

Vykladaj písmo len cez Kristov kríž, inak budeš hlásať bludy

27. septembra 2019 Administrátor 0

Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. 1Kor 2:1-2 Celé písmo, celé dejiny ľudstva, epicentrum celého ľudstva je Kristov kríž. Na kríži a len tam, sú odpustené ľuďom (čítaj ďalej)

Odpoveď čitateľovi – ak človek koná hriechy aj po uverení, skončí v pekle?

25. septembra 2019 Administrátor 0

Chtěl bych se zeptat: Když člověk uvěří v Ježíše Krista a pořád dělá hříchy ve svém životě, jakykoliv hřích. Pujde do pekla i když věřil v Boha?  V prvom rade musíš správne uveriť, ako píše Pavol v druhom liste Korinťanom v 15 kapitole. Tam sú dve veci. Prvou vecou je uveriť, že Ježiš ti vzal všetky hriechy na dreve kríža. (čítaj ďalej)

No Image

Kvôli mne a tebe trpia iní ľudia (evanjelium)

24. septembra 2019 Administrátor 0

Ľudia dnes hovoria – nemôžem veriť žeby jeden človek mohol trpieť miesto všetkých ľudí, ktorí kedy žili. Žeby Ježiš trpel ako nevinný za vinných. Ak toto nevidíš, nevidíš biedu sveta. Ježiš bol jediným človekom aký kedy žil, ktorý nepoznal hriech. On trpel najviac, bezhriešny za hriešnych. Svet po páde Adama je nastavený tak, že čím viac je človek poctivý, čím (čítaj ďalej)

Rozlíšenie pravého kresťana od chvíľkového

22. septembra 2019 Administrátor 0

V Amerike v 60-ich rokoch bol veľký boom medzi hercami a spevákmi, ktorí údajne uverili v Ježiša a znovu sa narodili. Okrem mnohých hollywoodských hercov toto tvrdili o sebe aj hudobné skupiny – Beatles a Rolling Stones. Nič by na tom nebolo zvláštne, keby tieto skupiny nepropagovali satanizmus či už v textoch piesní, v rozhovoroch, alebo vizuálne. Beatles o sebe (čítaj ďalej)