Nedeľné evanjelium – Spravodlivý je len ten, kto verí v Krista

22. decembra 2019 Administrátor 0

Svetské chápanie spravodlivosti je značne skreslené. Spravodlivým je podľa sveta taký človek, ktorý nikdy nesedel vo väzení, ktorý nie je zjavným hriešnikom, opilcom, ktorý platí poctivo dane, stará sa o rodinu, deti a žije morálnym životom. Ak ešte aj chodí do kostola, je svätec nad svätca. Ale Božie slovo nám osvecuje túto falošnú predstavu keď hovorí, že spravodlivý nie je (čítaj ďalej)

Nedeľa Krista Kráľa. Jedno kráľovstvo, jeden Boh, jedna cesta!

24. novembra 2019 Administrátor 0

Ranná cirkev aby sa oddelila čo najviac od sveta, vytvorila si vlastný kalendár, ktorý bol dôležitejší ako kalendár svetský. Išlo o kalendár cirkevný. Pavol vo svojom liste píše: Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty… Kol 2:16 Tento verš sa často zneužíva proti poriadku, keď si nejaké cirkevné spoločenstvo vytvorilo (čítaj ďalej)