Nedeľa Krista Kráľa. Jedno kráľovstvo, jeden Boh, jedna cesta!

24. novembra 2019 Administrátor 0

Ranná cirkev aby sa oddelila čo najviac od sveta, vytvorila si vlastný kalendár, ktorý bol dôležitejší ako kalendár svetský. Išlo o kalendár cirkevný. Pavol vo svojom liste píše: Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty… Kol 2:16 Tento verš sa často zneužíva proti poriadku, keď si nejaké cirkevné spoločenstvo vytvorilo (čítaj ďalej)