Odpadnutie a nemožnosť pokánia? Židom 6,4

17. decembra 2019 Administrátor 0

Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. Hebr 6:4-6 List židom je smerovaný k starozákonnému ľudu. Tento list nebol daný (čítaj ďalej)

Zlyhanie náboženstva v príbehu Dávida s Goliášom a víťazstvo viery

28. októbra 2019 Administrátor 0

Ak sa pozrieme do histórie cirkvi, najväčšími bojovníkmi boli tí, ktorí hlásali slobodne milosť a vieru. Pavol bol jedným z tých slobodných ľudí, ktorý nebol viazaný na žiaden cirkevný zbor a jeho pravidlá. On zbory zakladal a v týchto zboroch vznikali regule. Pavol bol voľný od regulí jednotlivých zborov. Aj keď poriadok v zbore musí byť, na druhej strane hrozí (čítaj ďalej)

Dobrý Samaritán, kňaz a Levíta. Alebo Ježiš a organizované náboženstvá

27. októbra 2019 Administrátor 0

Kto by nepoznal príbeh o dobrom samaritánovi? Aj svet si tento príbeh privlastnil. Vznikli rôzne nadácie a fondy, pod hlavičkou – samaritáni. O čom ale tento príbeh skutočne je? Ide o jedno z najkrajších Ježišových podobenstiev. Tento príbeh ukazuje na ničotnosť ľudských náboženských systémov a vlastných skutkov, ohľadom spasenia. Naopak – ukazuje na dobrého Samaritána – ktorý má moc zachrániť (čítaj ďalej)

Znovuzrodenie sa vylučuje s náboženstvom

22. septembra 2019 Administrátor 0

Voľné pokračovanie predošlého článku. Pravda o znovuzrodení začína v príbehu Ježiša a Nikodéma. Ježiš Nikodémovi hovorí, že sa musí narodiť znovu, aby vošiel do nebeského kráľovstva. Ide o nové narodenie – duchovné. Človek začne chápať Božie slovo, túži poslúchať Boha, zmeniť svoj život, odvrátiť sa od modiel tohto sveta. Slovo o kríži mu dáva zmysel, kríž nie je bláznovstvom ako (čítaj ďalej)

Kňažstvo a obety sú zrušené, prečo cirkvi stále obetujú?

16. septembra 2019 Administrátor 0

Obety boli zastavené. Daniel toto predpovedá vo svojej knihe. Stalo sa to v roku 70. kedy bol zničený Jeruzalem. Od tohto času už židia obety nekonajú. Písmo hovorí, že už ani nie sú potrebné. Pravú obetu totiž vykonal Pán Ježiš na kríži a táto obeta je jedinou, ktorá skutočne vymazáva hriechy. Všetky tie zvieracie obety len ukazovali na Ježiša a (čítaj ďalej)