Večera Pána je tichá kázeň o kríži

20. októbra 2019 Administrátor 0

Večera Pána. Ranná cirkev keď sa stretla, prvé čo bolo, vytiahol sa chlieb, víno či mušt a lámal sa chlieb. Deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Sk 2:46 (Porovnávaj s písmom) Čo je vlastne večera Pána? Je to pripomienka Kristovej smrti na kríži za nás. Je to (čítaj ďalej)

Zomrel pre naše hriechy – veľmi dôležitá pravda, ktorá býva vynechaná z kréda

14. októbra 2019 Administrátor 0

Neustále na týchto stránkach pripomíname Kristov kríž. Pozrime sa cez oči písma, prečo je toto jediné evanjelium, jediná cesta ku spáse. Prečo mimo kríža nie je možná spása? Prečo mimo kríža má kresťan falošnú vieru? Prečo je tak dôležité mať ustanovené vo vierovyznaní, že Ježiš Kristus zomrel pre naše hriechy? Pavol napísal: Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj (čítaj ďalej)

Ježiš je jediná cesta ku spáse (Video)

6. októbra 2019 Administrátor 0

Dnešný svet chce jedinú pravú vieru do nebeského kráľovstva, totálne zahádzať hlinou, aby ju nikto nenašiel. Hlása sa univerzalizmus, kde údajne každá viera vedie do kráľovstva Božieho. Samotní kresťania upadajú do osídiel týchto bludných učení a veria, že každé náboženstvo privádza človeka do neba. Proti tomuto sa kresťan musí rázne postaviť a dokázať z písma, v akom omyle svet leží. (čítaj ďalej)

Rozhovor satana s kresťanom, ktorý sa plne spoľahol na Krista

5. októbra 2019 Administrátor 0

Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! 1Kor 15:56-57 Kresťanovi sa až vtedy utíši svedomie, keď pochopí túto veľkú pravdu – víťazstvo máš len v Ježišovi Kristovi. Pred prijatím tejto pravdy je kresťan neistý a nespokojný. Aby aj nie. Chodí za ním diabol a ten (čítaj ďalej)

Ako ísť do neba slovom Písma – uver v Krista, ak si tak ešte neučinil

27. septembra 2019 Administrátor 0

Spasenie je veľmi jednoduché. Je potrebné len porozumieť a prijať pravdu. Pravda sa nachádza v Božom slove. Prejdime si základné verše, ktoré je dobré poznať, aby nám odhalili pravdu nášho stavu pred Bohom a jeho lásku k nám, keď nám v Synovi daroval nezaslúžene spasenie. Človek je hriešnik v očiach Svätého Boha My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme (čítaj ďalej)

Vykladaj písmo len cez Kristov kríž, inak budeš hlásať bludy

27. septembra 2019 Administrátor 0

Aj ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu; lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. 1Kor 2:1-2 Celé písmo, celé dejiny ľudstva, epicentrum celého ľudstva je Kristov kríž. Na kríži a len tam, sú odpustené ľuďom (čítaj ďalej)

Nikdy nekáž evanjelium bez kríža II.

8. septembra 2019 Administrátor 0

Kázanie bez kríža je márne. Prečo Pavol tak veľmi trval na kríži a vzkriesení Ježiša? Lebo to bol dôkaz, že Ježiš neklamal kým je. Keď povedal, že On a Otec sú jedno, vo vzkriesení bol dôkaz. Ak by Ježiš klamal, nevstal by zmŕtvych. Boh by neprivolal luhára späť do života. Boh ale prijal Ježišovu obetu za veriacich, čo potvrdil Jeho (čítaj ďalej)

Nikdy nekáž evanjelium bez kríža!

7. septembra 2019 Administrátor 0

Hlásame evanjelium, hlásame Krista. Len skrze Krista je možná spása. Toto všetko je pravda. Ale dávajme pozor nato, čo hlásal Pavol. Keď sa ho žalárnik opýtal, čo má robiť aby bol spasený on odpovedal: uver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Čo ale Pavol povedal žalárnikovi v jeho dome? Pavol totiž vstúpil do jeho domu a (čítaj ďalej)

Kristov kríž je bláznovstvom pre ľudí, ktorí naveky zahynú

7. septembra 2019 Administrátor 0

Spása skrze Kristov kríž je skutočne bláznivá. Boh dal ľuďom možnosť, aby Ho poznali zo stvorenia. Človek dostal rozum, ktorým mal premýšľať o Stvoriteľovi. Videl krásnu prírodu, západ slnka, tiene, farby, zvuky, chute, tvary. Videl nebeskú klenbu, na ktorej sú hviezdy. slnko a mesiac. Dávid je z toho nadšený keď volá: Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a (čítaj ďalej)