Božia disciplína od Boha svojim svätým

7. decembra 2019 Administrátor 0

Tento článok je zhrnutím starého pastora na dôchodku, ktorý prešiel celý život v Kristovi. Tu zhodnotil otázky, ktoré si často kresťania pokladajú ohľadom nespravodlivosti a zlým veciam, ktoré sa kresťanom dejú. Rozdelil to štyroch kategórií. Toto je písané pre svätých, teda kresťanov. Veci v tomto článku sa im môžu stávať, ale oni neprídu nikdy o spasenie… Utrpenie nevinných, alebo utrpenie (čítaj ďalej)

Všetky hriechy navždy odpustené minulé, prítomné, budúce

12. októbra 2019 Administrátor 0

Spasenie je trvalé. Nestojí na nás, stojí na Kristovi. Stojí mimo mňa. Pán Ježiš na kríži mi vzal všetky moje hriechy a ja tomu verím. Čo ma môže odlúčiť teraz od Kristovej lásky? Ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Rim 8:39 Skrze Ježiša sa nám (čítaj ďalej)