Ježišova modlitba I. Duchovné jedlo

Každý veriaci sa chce modliť. Svätý Gregor Palamas hovorí: na svete je toľko ľudských duší, koľko je úrovní a obrazov modlitby. Každý vnáša do modlitby svoje vlastné vnútorné prežívanie, svoje zážitky. A každý má iné skúsenosti. Jeden má od detstva ducha modlitby, od prírody, z Božej milosti – môže sa modliť hneď. Iný potrebuje v živote dlhú cestu a až v polovici tejto cesty pochopí, že je potrebné sa modliť. A začne ťažko robiť malé kroky, aby pochopil základné veci.

Modlitba je jedlo. Ak je človek nažive, potrebuje jedlo. Koniec koncov, dávame svojmu telu jedlo viac ako raz denne. Je to rovnaké aj v duchovnom živote – duša tiež potrebuje jedlo. Ale tu potrebujete porozumenie, zásadnú potrebu piť živú vodu, a nie formálnu stránku, nie zvyk, ani rituál. Živá voda je Božie slovo. Keď je tu smäd, potom začína správna štruktúra modlitby. Sám Boh ju buduje. Pretože je pravdou, že bez pôsobenia milosti sa nemôžeme modliť, nemôžeme sa podľa Ducha Svätého ani obrátiť k Bohu „Otcovi Abba“, podľa apoštola Pavla. Duch Svätý nám dáva modlitbu v našich srdciach – nastavuje nás a obracia k Bohu, Nebeskému Otcovi, ku Kristovi.

Ľudia, ktorí milujú modlitbu, dokonca menia svoj vzhľad, či už sú laici alebo veriaci. Vzhľad samozrejme nie je veľmi presvedčivým faktorom, ale napriek tomu od človeka zvyčajne zistíte, či je modlitebnou knihou.

Modlitba je cesta, ktorá vedie človeka k Bohu. A ak sa človek zastaví na polceste, môže stratiť to, čo už získal. Modlitba podporuje vysokú, jemnú šľachetnosť. Duša sa stáva racionálnou, ustupuje od hrubých vášní, získava zrak, posilňuje svoju vieru. Duch Svätý koná tak v modlitbe, ako aj v Písme svätom. Človek začne vidieť úžasnú harmóniu Božského slova, Písma. Pretože modlitba pripravuje srdce človeka ako nádoba, ktorá potom obsahuje všetky dary milosti Ducha Svätého. To sa nedá dosiahnuť bez modlitby.

Dobrým ovocím modlitby je pokoj srdca, keď sa srdce stane čistým. A s čistým srdcom človek uvidí Boha. Človek začne v sebe vidieť pôsobenie vášní, ako aj pôsobenie Božej milosti, začína rozlišovať, čo k nemu prichádza od padlých duchov. Potom, ak človek naozaj pracuje, začne vidieť podstatu veci. Ak kresťan kráča po ceste modlitby s horlivosťou a pokorou, budú ho sprevádzať duchovné plody.

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa k odberu – ODKAZ