Posledné časy – Antikrist (Paisij)

Paisij predpovedal a varoval ľudí, pred blížiacou sa katastrofou a príchodom Antikrista. V 80 a v 90 rokoch často túto tému otváral. Pokiaľ protestantizmus očakáva obnovenie chrámu, pozerá zasnene na Židov, ako národ vyvolený – Paisij varuje, že už toto samotné zmýšľanie je diablov zvod. Ján Pavol II. pomenoval Židov, ako starších bratov vo viere. Toto prehlásenie sa zakorenilo aj u protestantov. Paisij varuje pred týmto zvodom, pretože už nie je Žid, ani Grék, ale všetci sú v Kristovi. Alebo – potom – je Žid a je Grék – ale sú bez spásy a bez Krista. Antikrista Sionisti očakávajú preto, aby zničili kresťanstvo a Jeho hlavu – Krista.

Ak hovoríme o Židoch, hovoríme zároveň o Sionistoch, pretože Sionizmus je spolitizovaná Židovská viera, že Mesiáš ešte len príde, keď drvivá časť židovstva je stotožnená s touto vierou. Paisij tvrdí, že Židovskí rabíni vedia, že Mesiáš už prišiel. Politicky je to však neprijateľné, keď Sionizmus z Ježiša Krista, musí za každú cenu urobiť falošného Mesiáša a nastoliť svojho pozemského mesiáša – Antikrista – ktorý fyzicky bude kráľom a nie nejakým kráľom, ktorý má kráľovstvo mimo tento svet.

Paisij – posledné časy – Antikrist

Načo hovoriť o Antikristovi? Hovorme radšej o Kristovi. Buďme čo najbližšie ku Kristovi. A ak sme s Kristom, tak prečo by sme sa mali báť Antikrista? No antikristov duch je vo svete od nepamäti, keď tento duch vytvára zlo. A ak sa človek: monštrum-antikrist narodí a urobí rôzne bláznivé skutky, aj tak bude nakoniec každému na smiech. Stane sa však veľa vecí. Je možné, že budete musieť podstúpiť veľa z toho, čo sa hovorí v Apokalypse. Veci pomaly do sveta prichádzajú.

Duchovná situácia je strašná, šialená! Šialenstvo prekročilo všetky hranice. Odpadnutie od viery má prísť a prichádza už dnes: Nech vás nikto nijako neoklame. Lebo prv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia. (2 Tes.2.3).

Svet sa už dnes mení na blázinec. Vládne skutočný zmätok, v rámci tohto zmätku a popierania Boha, si každý štát vytvára zákony proti Božiemu zákonu, ako sám chce. Boh nám odhaľuje záujmy tých, ktorí vytvárajú veľkú politiku. Každú chvíľu počujeme niečo nové. Onedlho uvidíme na vlastné oči, ako sa uskutočnia tie najneuveriteľnejšie a najšialenejšie udalosti. Je len dobré, že tieto udalosti budú na seba veľmi rýchlo nadväzovať.

Pozrime sa nato, čo sa dnes berie ako štandard: náboženský ekumenizmus, spoločný trh, jeden veľký štát, jedno náboženstvo šité na mieru. Toto sú plány týchto diablom omámených ľudí – Sionistov. Sionisti sa pripravujú na mesiáša. Mesiáš bude pre nich kráľom, to znamená, že bude vládnuť tu na zemi.

Ježiš nebude vládnuť na zemi, Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Svedkovia Jehovovi, ako aj mnohí protestanti, už dnes očakávajú na pozemského kráľa. Veria, že Ježiš bude vládnuť svetu. Fyzická vláda Mesiáša, je zhodná s vierou satana a Sionizmu. Ježiš neprišiel vládnuť na tento svet a nikdy mu vládnuť nebude. To je zásadný rozdiel medzi kresťanstvom a Sionizmom. Sionisti veria vo vládu Mesiáša ktorý bude fyzicky kráľom sveta, kresťania majú Mesiáša, ktorý je kráľom iného kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Ak kresťania veria, že Ježiš bude vládnuť na zemi fyzicky, stoja v omyle Sionizmu.

Sionisti skutočne fyzicky predstavia svojho kráľa a mnohí pomýlení kresťania ho prijmú. Všetci ho uznajú ako kráľa a povedia: „Áno, toto je on.“ Bude to veľký zmätok. V tomto zmätku bude každý chcieť tohto falošného kráľa, ktorý by ho mohol zachrániť. A potom predstavia človeka, ktorý povie: „Ja som imám, som piaty Budha, som Kristus, na ktorého čaká ľudstvo, som ten, na ktorého čakajú kresťania, jehovisti, Židia, som židovský Mesiáš.“

Evanjelista Ján vo svojej Prvej epištole hovorí: „Deti … prichádza Antikrist a teraz je Antikristov vo svete veľa“ (1. Jána 2:18). Nemyslí tým, že očakávaný Antikrist bude ako prenasledovatelia Cirkvi – Maximilián a Dioklecián, ale že očakávaný Antikrist bude takpovediac stelesnením diabla. Izraelskému ľudu sa bude javiť ako Mesiáš, keď bude klamať celý svet.

Prichádzajú ťažké časy, čelíme veľkým skúškam. Praví kresťania vydržia veľké prenasledovanie. Je im už dnes zrejmé, že zažívame príznaky posledných časov, že pečať antikrista sa stáva skutočnosťou. Ale svet sa tvári, akoby sa nič nedialo. Preto Sväté písmo hovorí, že aj samotní vyvolení budú zvedení (Mat. 24:24). Tí, ktorí budú spojení so svetom, ktorí sa neoddelia ako káže evanjelium, nedostanú osvietenie od Boha a budú podvedení v rokoch odpadlíctva. Pretože ten, v ktorom nie je Božská Milosť, nemá duchovnú jasnosť, rovnako ako ju nemá diabol.

Sionisti, otče Paisij, veria v Antikrista ako v Mesiáša a v to, čo je s ním spojené?

Sionisti – chcú vládnuť svetu. Za každú cenu. S tým vstávajú, s tým zaspávajú. Na dosiahnutie svojho cieľa používajú čarodejníctvo a satanizmus. Uctievanie Satana vidia ako silu, ktorá im pomôže uskutočniť ich plány. Preto chcú ovládnuť svet pomocou satanskej sily. Neberú ohľad na Boha.

Otec Paisij, keď počujem o Antikristovi, cítim že je vo mne strach.

Čoho sa bojíš? Čo je strašnejšie ako diabol? Človek je len v jeho rukách, preto mu mnoho ľudí slúži, dostanú svetské výhody, bohatstvo, slávu. Ale to je veľmi drahá služba. Pamätaj na evanjelium a veľmi dôležitú vec: neprišli sme na tento svet, aby sme sa tu pohodlne cítili. O to viac nie, ak sme kresťania. Prídu prenasledovania pre Krista, ale On dá všetkým verným silu znášať utrpenie.

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa k odberu – ODKAZ