Verím II. Ako Mojžiš vyvýšil hada na púšti

A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Jn 3:14-15

História príbehu o Mojžišovi je v knihe Numeri, v 27 kapitole. Ide o známu pasáž, kde Boh poslal na neverný Izrael hadov, ktorí ich štípali a oni zomierali na otravu jedom. Mojžiš dostal príkaz od Boha, aby vyvýšil na tyč medeného hada, na ktorého každý kto pozrel (s vierou že bude zbavený hadieho jedu), bol uzdravený.

Najprv sa pozrime na skutky, ktoré boli potrebné vykonať nato, aby Izraeliti boli zbavení jedu. Vidíme tam nejaký skutok typu – modlitba, pokánie, pôst, pomoc blížnemu? Nie je to tam. Od Izraelitov sa vyžadovala len ich vlastná viera. Uveriť, že jediný pohľad na vyvýšeného hada, ich zbaví smrti z hadieho jedu.

Čo si myslíte, že je potrebné urobiť k tomu, aby sme boli na večnosť zachránený od istej smrti? Pozrieť s vierou na Ježiša, ktorý je vyvýšený na kríži, kde za nás zomiera. Aké skutky sú potrebné k tomu, aby sme boli zachránení? Okrem našej viery – žiadne!

Aby každý veriaci mal v Ňom – Ježišovi – večný život.

Ide v tomto verši o ťažké pochopenie, ťažkú teológiu, alebo o jednoduchú reč? Beda ak by sme sa nazdávali, že je tu použitá ťažká reč. Ak veríš v Ježiša, v Jeho Osobu, veríš v Jeho dielo na kríži, kde zomrel pre tvoje hriechy, bol pochovaný a vstal zmŕtvych, budeš zachránený pre večný život. Ide o jednoduchú vetu, ľahko pochopiteľnú aj deťom.

Je to ako keď nám priateľ sľúbi, že sa na druhý deň stretneme. My v to uveríme a pripravíme sa na stretnutie. O čo viac platí slovo Kristovo k nám keď povie, že ak v Neho veríme, máme večný život. Náš priateľ sa napokon z rôznych dôvodov nemusí dostaviť, ale Ježiš a Jeho slovo je verné, z Jeho strany neexistuje pochybenie. Jeho slovo platí navždy a naveky.

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Mt 24:35

Ľudia dnes často uveria správam v TV, v médiách, keď opakujú mnohé udalosti ako pravdu pritom nevedia, či je zdroj správ skutočne pravdivý, či správa nebola úmyselne podvrhnutá, keďže svet vrátane médií stojí v zlom. Napriek tomu, že kresťan by mal vedieť o podvodoch v tejto oblasti, často verí týmto svetským rozprávkam a povedačkám.

No ak Kristus niečo povie, ide o správu sto percentnú, zaručenú, neomylnú. V Jeho ústach nikdy nebolo klamstvo:

On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach… 1Pt 2:22

Ak teda Ježiš prehlásil, že každý veriaci má v Ňom večný život, nemôže byť ni len najmenšej pochybnosti o tejto pravde. Boh na svojej strane zaručuje svoje vernosť, od nás požaduje len vieru – nič viac. Tak ako Izraeliti uverili, že nezomrú aj keď boli uštipnutí od jedovatého hada, Ježiš prehlasuje že nezomrie nikto, kto sa na Neho pozrie s vierou.

Nie je v tom žiaden výkon. Jediným fyzickým výkonom zo strany človeka je zodvihnúť oči. Duchovným výkonom je uveriť v Ježiša, ide o nastavenie srdca k Bohu, k dôvere v Boha.

Vždy sa viera spája s Ježišom, nikdy sa nespája s našimi prácami. Ak by nám ktokoľvek hovoril, že je potrebné vydať počet zo svojich skutkov a tým budeme spasení, učí iné evanjeliu, falošné. Celá spása je len v Ježišovi. Od nás sa požaduje len viera v Neho. Nepožadujú sa naše skutky a naše náboženské výkony. Predstava, kde za nás Ježiš zomrel na kríži, ale je na nás ešte mnoho vykonať čo do spásy, je slepá, privádza nás k zákonu a tým pádom k odlúčeniu od Krista!

Úplne ste odlúčení od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; vypadli ste z milosti. Gal 5:4

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov