Víťazstvo v Kristovi…

Víťazstvo v Ježišovi. Všeobecný názor v kresťanskom svete je taký, že Ježiš nám vydobyl síce víťazstvo nad smrťou, hriechom a zatratením, ale sme to my, kto v Jeho šľapajách musíme kráčať, keď On nám bude pomáhať na našej ceste.

Pomôž si, aj Boh ti pomôže

Inak povedané, použijeme staré heslo ktoré sa u kresťanov udomácnilo – pomôž si človeče, potom aj Boh ti pomôže. V tomto duchu sa chápe aj spasenie. Ježiš nám utvoril cestu, chodník, po ktorom máme kráčať aby sme boli spasení. Máme sa snažiť zo všetkých síl konať tak ako Ježiš, až keď niečo nezvládneme, On sa o nás postará a ,,potlačí” nás, aby sme prekážkami prešli.

Ale takto to vôbec nie je. To sám Ježiš je víťaz nad mocnosťami zla. Všimnime si pozorne tento verš:

I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním (Kristom) darujúc vám z milosti všetky hriechy, vymažúc písmo, napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku pribijúc ho na kríž a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv víťazosláviac nad nimi v ňom. Kolosenským 2:13-15

V Ňom, v Ježišovi sme víťazmi. Nie sme víťazmi sami zo seba. Nie sme víťazmi tým, že žijeme zbožné životy, snažíme sa vyhýbať hriechu atď. Vidíme čo tu písmo hovorí – zvíťazili sme nad mocnosťami zla – v Ňom.

Ježiš náš Generál

Ježiš je náš Generál, ktorý vyhral všetky bitky, bez našej účasti. Zvíťazil nad temnotou sám. On je víťaz, On je Dávidom ktorý zdolal sám Goliáša. Ale toto víťazstvo je pripísané každému veriacemu, ak verí v tohto svojho Generála – v Ježiša Krista.

Aj Dávid zvíťazil nad Goliášom, čím nezvíťazil len nad ním, ale tým pádom zvíťazil aj celý Izrael nad Filištíncami!

My sa nemáme čím chváliť. Aj keby sme bojovali takmer dokonalé životy pre vieru, aj keby sme boli svätými nad svätých. My sami od seba víťazstvo nemáme. Ani ho nemáme tak, že my bojujeme a Ježiš pomáha. My máme víťazstvo len v Kristovi, nijako inak.

Byť rovnaký ako Ježiš

Preto si musíme položiť otázku. Ako môžeme získať večný život? Predsa tak, že zvíťazíme nad hriechom, svetom, peklom, že budeme rovnakí ako Ježiš. Ale môžeme byť my úplne rovnakí ako Ježiš? Nemôžeme! Sami zo seba jednoducho nemôžeme. Ale – ak veríme v Ježiša, sme rovnakí ako On, pretože stojíme nie v sebe, vo svojich výkonoch, ale v Ňom a jeho prácach, v jeho víťazstvách.

Príklad zo života. Slovensko získalo hokejový titul v roku 2002. Slovenský národný tím sa stal víťazom. Ale keďže aj my sme Slováci, nezvíťazil len národný tím, ale zvíťazilo celé Slovensko. Nikto z vás nepovie, že národný tím vyhral, ale povie, že MY sme vyhrali. Rovnako tak aj Česi povedia keď vyhrajú v hokeji (častejšie ako my :-), že Česko je majstrom sveta. Napriek tomu že titul získalo 22 hráčov, výhra patrí celému národu.

Ježiš náš reprezentant

Takto je to aj s Ježišom. On je náš reprezentant v boji proti zlu sveta. A On vyhral. Jeho víťazstvo, je naše víťazstvo. On vyhral, vyhrali sme spolu s Ním aj my.

Veríme v Ježišovo víťazstvo? Možno áno. Ale aj si ho prisvojujeme ako svoje? Tu už mnohí budú premýšľať. Nie je nad čím. Ježišovo víťazstvo je našim víťazstvom. On ako náš reprezentant zvíťazil a my sme tým pádom zvíťazili v Ňom.

Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. 1 Ján 4

My sme zvíťazili nad svetom preto, lebo zvíťazil Ježiš. My sme zvíťazili nad hriechom preto, lebo nad ním zvíťazil Ježiš. Nikdy sa nesmieme oddeľovať od Ježiša a myslieť si, že naše vlastné víťazstvá sú niečo veľkého. Že naše víťazstvá sú rozhodujúce a záslužné.

Pavol sa až výsmešne pýta: Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo?

Môže Pavol takto sebavedomo vyhlasovať takéto závažné veci? Môže. Pavol stojí v Kristovi, on dobre vie, že len v Ňom je víťaz. Toto je jediná cesta k záchrane. Veriť v Ježiša. Veriť v Jeho dielo, ktoré vykonal za nás na Golgote. Veriť že je Boh, že je Spasiteľ, že nám boli jeho smrťou vymazané všetky hriechy, minulé i budúce, veriť že vstal mŕtvych, čím zvíťazil na nepriateľmi. Ak v Neho veríme, sme víťazi v Ňom.

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč? Rímskym 8:35

Chváľa Ti Pane za všetko…

Amen…

Dodatok. Nie je možné, aby človek ktorý uveril v Ježiša a je spasený, nenasledoval svoj vzor – Ježiša Krista. Ak niekto povie – verím – ale nenasleduje Pána – čo je kresťanova prirodzenosť – je lepšie sa od takého človeka rýchlo oddeliť. Je na Bohu ako s ním bude zaobchádzať, nesúďme ho my, modlime sa za neho.

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov