Boh o sebe hovorí, že bude prebodnutý!

Pokračovanie predošlého článku o Božstve Ježiša…

Pozrime sa na druhý rýchly vstup do témy – Ak Ježiš nie je Boh, naša viera je prázdna. Heréza ktorá je v kresťanstve od nepamäti hovorí, že Ježiš bol len človekom. My sa pozrime na ďalšie sady veršov z písma, aby sme vyvrátili tento blud.

Ja Hospodin, to je moje meno, a nedám inému svojej slávy ani rytinám svojej chvály. Izaiáš 42:8

Boh nikomu svoju slávu nedá. Iba On si zaslúži slávu za všetko čo stvoril a múdro vymyslel. Iba On je Pánom slávy, nikto okrem neho nemá nárok na oslavu. Ak je Ježiš len človek, ani on nemá nárok na slávu. Iba Boh – ako čítame v tomto verši – má nárok na slávu, iba On je Pánom slávy, preto svoju slávu NIKOMU nedá.

Ako je potom možné, že Pavol píše Korinťanom toto:

Ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu, ktorej neznal nikto z kniežat tohoto sveta, lebo keby boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. 1 Korintským 2:7-8

Len Boh je Pánom slávy. On túto slávu nikomu nedá. To sme čítali v prvom verši. Pavlov verš ale hovorí, že Pán slávy bol ukrižovaný. Pavol tu hovorí o Ježišovi. Ale – ak Ježiš je iba človek, potom nemôže byť nazvaný Pánom slávy, pretože Pánom slávy je len Boh ako odhaľuje Izaiáš. Prečo potom Pavol dáva Ježišovi ten istý titul, aký má Boh Otec?

Na to existuje len jedna jediná odpoveď. Ježiš je Boh. Ak je Ježiš Boh, potom je Pánom slávy a svoju slávu nikomu nedá. Ak Boh Otec hovorí v starej zmluve skrze Izaiáša že je Pánom slávy, v novej zmluve toto isté tvrdí skrze Pavla. Ide o tú istú a jednu osobu – Boh Otec a Boh Syn.

Ale toto ešte nie je nič oproti tomu, čo hovorí v starej zmluve prorok Zachariáš ústami Hospodina:

A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb, a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným. Zachariáš 12:10

Vidíme dobre čo Boh hovorí v starozmluvnom texte? Potrebujeme ešte nejaký iný dôkaz ako tento? Boh o sebe tvrdí, že budú nad NÍM (Hospodinom) nariekať – ktorého prebodli! Koho prebodli? Ježišovi nielenže prebodli ruky a nohy keď ho pribili na kríž, ale On bol prebodnutý aj kopijou do boku. A tu sám Hospodin – Boh jasne zvestuje, že to JEHO prebodli! Je teda Ježiš a Boh niekto iný? Tento verš jasne odhaľuje že nie! Pozrime sa nato v novej zmluve.

Ale jeden z vojakov kópiou prebodol jeho bok, a hneď vyšla krv a voda. Ján 19:34

Tu bol prebodnutý Ježiš. Ale Zachariáš oznamuje, že to sám Boh bol prebodnutý. Chápeme tú jasnosť posolstva o tom, kto Pán Ježiš Kristus vôbec je? Je veľa ľudí, ktorí berú v kresťanstve Ježiša len ako človeka, dobrého učiteľa. Ale tu je odhalené niečo prepodivné. Sám Boh je Ježiš. Prebodnú Boha, píše Izaiáš – Ján k tomu dodáva, že prebodli Ježiša. A ďalej Ján napísal:

A zase iné písmo hovorí: Uvidia toho, ktorého prebodli! Ján 19:37

Ján sa odvoláva na INÉ PÍSMO. Na ktoré? No predsa na Zachariáša. Uvidia Toho, koho prebodli.

Boh v starej zmluve hovorí, že Jeho prebodnú. Na kríži ale prebodli Ježiša. Ján ale obratom dokazuje správnosť Zachariášovho proroctva keď sa naň odvoláva – uvidia koho prebodli. Prebodli Boha! Prebodli Ježiša.

Absolútna zhoda identity. Ako je možné, že ľudia popierajú Ježiša ako Boha? Veď tým sa vyhli spáse! Pretože uveriť v Ježiša neznamená len hovoriť – verím v Ježiša. Je potrebné aj vedieť, kto tento Ježiš je. A On je Boh! Ak nie je Boh, míňame sa zo spásou.

Pokračovanie…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov