Ak Ježiš nie je Boh, naša viera je prázdna

Keďže mi chodia otázky ohľadom Trojice, je podstatné si uvedomiť, že útok na Trojicu je hlavne útokom na Božstvo Ježiša. Pre temné mocnosti nie je väčším víťazstvom v tomto veku viac to, ako že kresťania neveria v spásu skrze Ježiša a len Ježiša – a že veria v Ježiša je len ako človeka. Také viery sú žiaľ márne.

Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, i môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený nijaký silný Boh a nebude ani po mne. Ja, ja som Hospodin, a niet spasiteľa krome mňa. Izaiáš 43:10 – Izaiáš 43:11

Všimnime si čo tento verš hovorí. Boh si vyvolí služobníka. Pôjde o človeka! Nejde o anjela alebo nejakú inú bytosť, ale o človeka. Jehovisti a iné sekty, ktoré nerozpoznali v Kristovi Boha sa nazdávajú, že Ježiš bol len človek. Ale pozrime sa na tento text ktorý hovorí – môj služobník, ktorého som si vyvolil — SOM JA!

Sám Boh odhaľuje svoju vlastnú identitu v tomto verši. Som to JA, ten služobník, ten človek. Inak povedané – ten Ježiš som Ja…

Ďalej verš hovorí – Niet Spasiteľa okrem MŇA!

Ak Ježiš nie je Boh, nemôže byť spasiteľ! Tento verš to jasne dokazuje. Len Boh je Spasiteľ. Ak Ježiš nie je Boh, nemôže byť spasiteľ! Ďalej tento verš tvrdí, že okrem Hospodina, nie je žiaden iný Boh. Pred ním, ani po ňom nebol a nebude žiaden iný Boh.

Inak povedané, tento verš by sme mohli čítať aj takto: Predo mnou nebol utvorený nijaký silný Spasiteľ a nebude ani po mne žiaden iný Spasiteľ! Len Boh je Spasiteľ, nikto pred ním a nikto po ňom.

Ale v liste Títovi Pavol píše:

…ktorého vylial na nás bohate skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa…Títovi 3:6 – Títovi 3:6

Ježiša nášho Spasiteľa? Ako môže byť Ježiš Spasiteľ, keď len Boh je Spasiteľ, ako sme čítali v pilotnom verši? Prečo Pavol píše, že Ježiš je Spasiteľ, keď podľa mnohých ľudí je Ježiš len človek? Človek žiaden – ani keby bol vyvolený neviem ako – nemôže byť spasiteľom pretože len Boh je Spasiteľ. Pred Ním, ani po Ňom nebol, nie je a nikdy nebude iný spasiteľ. Tak prečo Pavol píše, že Ježiš je Spasiteľ?

Odpoveď je jednoduchá. Lebo Ježiš je BOH!

Nijako inak sa to nedá spojiť! Boh je jediným Spasiteľom sveta. No zároveň aj Ježiš je Spasiteľom sveta.

Ale – ak je Ježiš len človek, nemôže byť spasiteľom! Ani ako Boží Syn – svätý bezhriešny človek – nemôže byť spasiteľom. Ak je Ježiš človek, máme tu v rozpore dva verše. Lukáš napísal:

Narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. Lukáš 2:11

Ak sa narodil spasiteľ ako človek a je jedno či Boží človek, alebo Boží Syn, nemôže byť spasiteľom. Lebo iba Boh je Spasiteľ. Nikto pred Ním, nikto po Ňom. Ak je Ježiš človek, nemôže byť spasiteľ. Tieto dva verše sa vylučujú.

Je len jediné východisko. Že Ježiš je Boh! V tom prípade oba druhy veršov spolu dokonale ladia. Boh sa stal človekom. Boh sa stal Spasiteľom. Boh a Boží Syn – Ježiš Kristus, nemôžu byť dve odlišné osoby. Ak by to tak bolo, v tom prípade Izaiášov alebo Lukášov verš stojí v omyle. V tom prípade sa mýli Pavol keď píše, že Ježiš je Spasiteľ.

Jedine žeby Pavol vedel, že Ježiš nie je len človek, ale sám Boh. Potom je jeho verš správny. A Pavol, na rozdiel od mnohých poblúdencov vedel, že Ježiš Boh je. On to ani nemusel nejako rozvádzať. On nikdy od svojho obrátenia ani len v kútiku mysle nepochyboval o Bohu – Ježišovi, ktorý sa zjavil svetu ako človek.

V tom je nebezpečenstvo dnešného veku. Všetky náboženstvá hovoria o Bohu. Hovoria o Bohu ako energii, láske, sile, dobrom deduškovi. Hovoria že milujú Boha. No Ježiša berú len ako človeka, ako veľkého učiteľa či proroka.

A ako vidíme, faloš sa skrýva aj v kresťanstve. Faloš klamstva o Ježišovi čoby len človeku. Dokonca časť kresťanstva prepisuje biblie tak, aby sa Ježiš ako Boh odpratal. Jehovizmus v tejto veci urobil už značnú prácu, no po vzore ich prekrútenej biblie, sa vydávajú mnohé preklady po celom svete, vrátane Slovenských a Českých.

Ak Ježiš nie je Boh, ak je Ježiš len človek, nemôže nás spasiť. Lebo len Boh nás môže spasiť, len Boh nám môže odpustiť hriechy. Ak je Ježiš len človek, potom naša viera je márna…

Ježiš povedal – Ja a Otec sme jedno. Jan 10:30

Pokračovanie…klikni – Boh o sebe hovorí, že bude prebodnutý!

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov