Ženevský žaltár – žalm 9

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! Kol 3:16

Žalm 9

 1. Ó Bože sláviť Ťa chcem zas
  zo srdca vyviera môj hlas
  chcem Tvoje skutky o hlasovať
  a v tebe sám sa zaradovať
 2. Ó Najvyšší žalm spievam Ti
  späť Tvoja moc zlosť obráti.
  Ty vyvrátil si súd ten krivý
  môj spor s ním Sudca spravodlivý.
 3. Národy Ty si ohromil
  bezbožných pasce prelomil.
  Ich mená v Tvojom svätom mene
  až naveky sú vyhladené.
 4. S plienením nepriateľu vedz
  je koniec zrúcaniny miest
  ich pamiatka aj s tebou padne.
  Len Hospodin naveky vládne.
 5. Sám On svet súdi pravý Kráľ;
  národom výrok pravdy dal.
  Je útočiskom chudobného
  a ujíma sa trýzneného.
 6. Kto pozná Ťa ten dúfať smie
  kto hľadá Ťa nezblúdi v tme.
  Žalmami slávte Najvyššieho
  znej Sionom zvesť skutkov Jeho!
 7. Máš v pamäti krv vyliatu
  počúvaš tých čo v tiesni sú.
  Zmiluj sa daj mi ruku svoju
  od smrti zachráň dušu moju!
 8. Chcem v bráne dcéry sionskej
  stáť hlásať Tvoje chvály v nej
  v spasení Tvojom plesať Pane!
  Buď Tvoje meno požehnané!
 9. Pohania v jamách ostali
  čo sami iným kopali
  bezbožník hynie v svojom diele.
  Hospodin pred svoj súd ho berie.
 10. V priepasti pekiel zahubí
  národy ktoré zabudli
  na Neho a na chudobného.
  Nezhynie nádej súženého.
 11. Povstaň už Bože Pane náš
  Ty Sudca všetkých v rukách máš.
  Národy nech sa v bázni chvejú
  že prach sú len nech rozumejú!

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.