Evanjelium misionára o kameňoch

Istý misionár hovoril na svojej misii v ďalekom východe evanjelium. Boha tam nepoznali, ale dobre poznali čarovanie. On im vykladal príbeh o Lotrovi na kríži, ako uveril a bol okamžite spasený. Nato sa jeden poslucháč nahneval a povedal:

,,Chceš mi tvrdiť, že keby som žil dobre celý život, naproti tomu by bol niekto vrahom a podvodníkom, že ak by on v hodine smrti uveril v toho vášho ukrižovaného Boha, že bude zachránený a ja keď neuverím, nebudem? To je teda pekná nespravodlivosť!”

Misionár sa nedal vykoľajiť. Povedal im toto podobenstvo o kameni:

,,Predstavte si, že my ľudia sme ako kamene, ktoré sa potrebujú dostať na druhú stranu širokej a dravej rieky.” Misionár sa obrátil na toho človeka, ktorému sa nepáčil výklad o Lotrovi a pýtal sa:

,,Čo myslíš, keď hodíš do rieky kamienok, bude plávať, alebo sa potopí?”
,,Potopí sa, samozrejme že sa potopí!” Odpovedal nevrlo tento poslucháč. Misionár pokračoval.
,,Je jedno aký kameň hodíš do vody, veľký, malý, ľahký, ploský, alebo ťažký balvan – každý sa potopí?”
,,Istotne že každý kameň skončí na dne!”
,,A čo ak dáš takýchto kamienkov aj tisíc do veľkej lode a táto loď vypláva na rieku. Potopí sa tých tisíc kamienkov?”
,,Ak sú v lodi, nepotopia sa. Loď ich udrží.” Odvetil ten človek. Misionár zakončil.

,,Tak je to aj so spásou. Keď sa chceme sami zachrániť, sami spasiť, sme ako kamene, ktoré budú vhodené do rieky. Oni sa potrebujú nutne dostať na druhú stranu. Ani jeden kameň však nebude plávať. Tak aj každý jeden človek sa rodí ako kameň, ako hriešnik, človek bez viery v Krista, sám sa nemôže zachrániť, ale sa utopí, naveky zahynie. No ak by bol tento istý človek v lodi, ktorá pláva na druhú stranu, v tejto lodi sa tam preplaví.”

,,Tak je to s Ježišom Kristom. On je tou loďou, ktorá ťa prenesie bezpečne na druhú stranu. Ty sám nevieš plávať, si iba kameňom, ktorý sa dokáže utopiť – nič viac. Ale Pán Ježiš je Spasiteľ – záchranca, v ktorého stačí uveriť, On ťa vezme na palubu svojej lode, ktorá bezpečne prejde na druhú stranu rieky.”

,,Ľudia sú ako kamene, plní hriechu. Čím máme viac hriechov, tým sme ťažší. Lotor na kríži bol veľkým hriešnikom – ťažkým balvanom, pretože mal veľa hriechov, bol vrahom. Iní ľudia síce nemajú tak veľa hriechov ako Lotor, snažia sa žiť dobré životy, napriek tomu sú stále iba kamene ktoré sa utopia. Či vhodíme do vody malý kameň – malého hriešnika, alebo veľký balvan – veľkého hriešnika – obaja skončia na dne. Lotra mohla zachrániť len loď a tou loďou bol Ježiš.”

Po týchto slovách tí ľudia pochopili, čo im misionár povedal. K tomu im vyložil ešte príbeh o potope sveta, kde vďaka Noemovej arche, bolo zachránené ľudstvo.

Tak títo ľudia plne pochopili, že potrebujú pomoc zvonku – Ježiša. Misionár im následne rozpovedal skutočné evanjelium, ako pán Ježiš vzal naše hriechy na seba, ako boli odsúdené, ako miesto nás zomrel a ako vstal zmŕtvych. Ako príde opäť súdiť svet, a na strane odsúdených budú ľudia, podobní kameňom, ktoré sa chceli dostať na druhú stranu rieky sami – bez pomoci, bez Boha.

Nie darmo tento misionár hovoril o kameni. Naše ľudské srdce je skutočne tvrdé ako kameň. Prorok Ezdráš hovorí, že Boh bude musieť vykonať duchovnú operáciu na človeku ak ho chce zachrániť, pretože človek nosí v sebe kamenné srdce, ktoré sa spolieha výhradne na seba a smeje sa zo všetkého, čo by ho chcelo spasiť zvonka.

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. Ez 36:26

Všetky náboženstvá sveta, vrátane mnohých kresťanských, sa spoliehajú na seba a svoje skutky. Náboženstvo je vždy postavené na človeku. Viera a spása je naopak výhradne postavené na Bohu. Izraeliti boli náboženským ľudom, dostali od Boha pravú bohoslužbu, pravú vieru, videli Boha a Jeho činy, napriek tomu v sebe nosili kamenné srdcia. Ako je to možné? Svoju záchranu položili sami na seba.

Oni nielenže mali srdca ako z kameňa, oni mali ešte aj srdce totálne tvrdé na Božie volanie a to až tak, že je prirovnané k najtvrdšiemu nerastu – diamantu:

Srdce si zatvrdili na diamant, aby nepočuli náuku a slová, ktoré Hospodin mocností poslal svojím Duchom prostredníctvom prvších prorokov. Zach 7:12

Také srdce je hluché a slepé aj na volanie Ducha Svätého, ktorého k nim Boh neprestajne posielal. A tak sa Izrael potopil na dno rieky, keď si zatvrdil šiju ako železo a čelo si zaťal akoby bolo z kovu:

Lebo som vedel, že si zatvrdilý, tvoja šija je železnou šľachou a tvoje čelo kovové. Iz 48:4

Boh najprv napomína hriešnika dobrým slovom, pošle mu múdreho človeka, evanjelium, zvesť o spáse. Ak to nepomáha, Boh začne tvrdšie trestať. Napokon ako hovorí obrazne písmo, Boh človeka doslova začne biť, ale mnohí sú už tak zaťatí, že necítia ani bolesť Božích úderov. Aký príšerný je človek ohľadom svojej vlastnej záchrany a uznania Boha za Kráľa sveta:

Hospodine, či Tvoje oči nehľadajú pravdu? Bil si ich, ale necítili bolesť, ničil si ich, ale nechceli prijať výstrahu; zatvrdili si tváre viac než kameň, nechceli sa obrátiť. Jer 5:3

Ten misionár mal skutočne trefné prirovnanie ohľadom spásy. Všetci sme ako kamene, keď žiaden kameň nepláva na hladine. Ľudia si môžu nahovárať čo len chcú, že sú dobrí, svedomití, milí, zdvorilí, snažia sa žiť morálne dobrým životom – stále sú kamene. Bez Krista – lode – padajú na dno večného zatratenia. Je jedno, akým veľkým kameňom je človek. Či malým kamienkom, ktorý málo hreší, alebo veľkým balvanom, ktorý vykonal hriechy ťažké. Všetci sme kamene. Iba spása skrze Ježiša je cesta, kde aj kameň môže preplávať rieku – ale iba v arche – v Kristovi.

Inej cesty ku spáse niet. Náboženstvá sú len falošné nádeje, ktoré učia človeka – akú techniku použiť, aby sa kameň sám cez hladinu rieky dostal na druhú stranu. Všetky techniky sú špatné a všetky techniky zlyhajú. Každý kameň končí rovnako. Na dne. Boh dáva spásu skrze Krista – len skrze Neho. Pre tých, ktorí nastúpili na túto loď platí tento verš:

Lebo niet rozdielu: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi… Rim 3:22-24

Amen.

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.