Žalm 150 z Genevského žaltára

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! Kol 3:16

Keďže sa nikto na Slovensku nemal k tomu, aby spracoval Genevský žaltár, rozhodol som sa postupne prerobiť piesne aspoň v tejto forme, kde je text nad notami, čím sa dá ľahko pieseň naučiť. Začínam mojim najobľúbenejším žalmom, ktorý oslavuje Boha a to posledným žalmom – 150.

TEXT:

Prvá

Chváľte Najmocnejšieho,
chváľte Najsvätejšieho,
čo na výsostiach býva
a na všetko sa díva,
plný cti a velebnosti;
za mocné skutky Jeho,
zreteľné pre každého,
vzdajte Mu chválu z vďačnosti!

Druhá

Chváľte Boha, On je Pán,
najsvätejší všetkým nám.
Všade moc Jeho poznať,
čo chce, musí sa tiež stať.
Chváľte Boha piesňou slávnou!
Zvukom trúb i píšťal hrou,
slávte Ho aj citarou!
Chváľte piesňou neúnavnou!

Tretia

Chváľte Boha v nebesiach,
nespravodlivý, maj strach!
Bubny hrmia, lutna znie,
píšťaly s ňou ľúbezné,
husle, cimbal zvučia chválou!
Všetkým vládne Tvorca náš,
nad všetkým má večnú stráž.
Vždy je našou pevnou skalou!

Video je ideálne si dať na celú obrazovku, kvôli textu

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa do odberu e-mailov, alebo ho zdieľaj s ľuďmi na sociálnych sieťach

Be the first to comment

Leave a Reply