Ježiš W. Busch – Načo človek žije?

29. novembra 2019 Administrátor 0

O to teda ide: Načo žijem? Alebo – načo som na svete? Alebo, aký má môj život zmysel? Jedného dňa mi v Essene zavolal istý priemyselník celý rozrušený: „Pán farár, príďte!” Ženiem sa tam. Víta ma so slovami: „Syn sa mi zastrelil!” Poznal som toho chlapca. Bol to študent. Mal všetko, čo si len zažiadal. Bol zdravý, pekný ako obrázok, (čítaj ďalej)

Ježiš W.Busch – Prečo Ježiš?

27. novembra 2019 Administrátor 0

Najznámejšia kresťanská kniha minulého storočia – Ježiš môj osud. Počas prvej svetovej vojny sa obrátil, stal sa evanjelickým farárom a bude rozprávať len to, čo s Ježišom prežil. Nepatrí k teológom, nezaujíma sa o malichernosti v cirkvi, ale hovorí v jednom kuse o Ježišovi. Willhelm Busch. Porozpráva vám v niekoľkých kapitolách, ako inak – o Ježišovi. Spomenie zážitky z vojen, (čítaj ďalej)

Odpusť Nataša I. Od prenasledovania k viere

27. novembra 2019 Administrátor 0

Skutočný príbeh dôstojníka sovietskej polície o jeho brutálnom prenasledovaní kresťanov, jeho život a smrteľný zápas pri úteku, jeho hľadanie viery tých, čo kedysi prenasledoval… I. Strata najdrahších Starého otca, Ivana Dakova, som nepoznal. Škoda, lebo podľa rozprávania istej stareny, ktorá ho dobre poznala, som si mohol o ňom urobiť jasnú predstavu. Bol to ozajstný Rus — vysoký, širokoplecí, mocný. Pochádzal (čítaj ďalej)

Rozjímanie o smrti je veľkou múdrosťou

26. novembra 2019 Administrátor 0

Jeden panovník posadil za stôl s vynikajúcim jedlom človeka, ktorý mu závidel a ohováral ho na kráľovskom dvore. Kráľ si ho k sebe zavolal a dal mu jesť jedlo. Ukázal mu, čo pri tom jedení mu hrozí. Nad jeho hlavou totiž visel meč na tenkej cverne a preto mu mohol kedykoľvek spadnúť na hlavu. Panovník mu k tomu dal výklad, (čítaj ďalej)

Ježiš chodí po mori, ktoré je predobrazom smrti, pekla a hriechu

25. novembra 2019 Administrátor 0

Mt 14:26-27: “Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali: To je prízrak! A od strachu kričali. Ježiš však hneď prehovoril k nim: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa!” Tam kde prichádza Pán Ježiš, boria sa všetky fyzikálne zákony. Vtelený Boh, má moc nad svojim stvoreným svetom. Kráča po nestálom mori, ktoré je plné neznámych tvorov, rýb (čítaj ďalej)

Biblia na počúvanie – I. Paralipomenon

25. novembra 2019 Administrátor 0

Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. Rim 10:17 Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých (čítaj ďalej)

Sexuálna nečistota – príbehy zničených životov

24. novembra 2019 Administrátor 0

P.S. Autor sa zaoberá pomocou sexuálne zničeným ľuďom… Erik a padajúca kniha. Erik sa vrútil do mojej kancelárie a klesol na stoličku. „Ďalej už nevládzem! Som strašne nahnevaný na Boha!” Syn veriacich rodičov, ktorý bol kresťansky vychovaný, spoznal veriace dievča a oženil sa s ňou. Teraz vyzeral ako hromádka nešťastia. „Ach, áno,” začal som. „Prečo si nahnevaný na Boha?” „Lebo (čítaj ďalej)

Nedeľa Krista Kráľa. Jedno kráľovstvo, jeden Boh, jedna cesta!

24. novembra 2019 Administrátor 0

Ranná cirkev aby sa oddelila čo najviac od sveta, vytvorila si vlastný kalendár, ktorý bol dôležitejší ako kalendár svetský. Išlo o kalendár cirkevný. Pavol vo svojom liste píše: Nech vás teda nikto neposudzuje ani pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty… Kol 2:16 Tento verš sa často zneužíva proti poriadku, keď si nejaké cirkevné spoločenstvo vytvorilo (čítaj ďalej)

V Adamovi alebo v Ježišovi? (Evanjelium)

23. novembra 2019 Administrátor 0

Adam a Ježiš sú dvaja zástupcovia ľudstva. V Adamovi sme všetci padli do hriechu, stali sme sa svojvoľníkmi, sebcami a samých seba sme korunovali za bohov. Z padlého človeka sme si urobili bôžika – modlu, skutočného Boha popierame, nenávidíme, odmietame, nechceme aby existoval, aby nad nami panoval. Rodíme sa v Adamovi a keď zotrváme do smrti v tomto zemskom človeku, (čítaj ďalej)

Biblia na počúvanie – II. kniha kráľov

19. novembra 2019 Administrátor 0

Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. Rim 10:17 Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých (čítaj ďalej)

Boh podporuje slabých a pokorných II.

19. novembra 2019 Administrátor 0

Pokračovanie predošlého článku. Boh nás vie vždy prekvapiť. Najviac nás udivuje tým, že tých najslabších ľudí z okraju spoločnosti, pozdvihuje a vynáša do nebies. Celé evanjelium je postavené na pokore a tichosti nášho Pána. Dnes sa opäť pozrime na pokoru ľudí starej zmluvy, ktorá sa stala ich štítom a pancierom na ceste za Bohom, ktorý si ich vyvolil, práve pre (čítaj ďalej)

Sedem zrád na Ježiša od Jeho najbližších

14. novembra 2019 Administrátor 0

J 1:11: “Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali.” Ježiša ľudia nechápali a to ani tí najbližší. Keď hovoril o nebeských veciach, mysleli si že sa pomiatol, nerozumeli o čom im hovorí. Tak podobne aj obrátený kresťan chce povedať ľuďom evanjelium, ale oni nevedia o čom je reč, považujú kresťana za fanatika. Pozrime sa na Pána Ježiša, aké (čítaj ďalej)

Ježiš koná úplne inak, ako ľudia predpokladajú

13. novembra 2019 Administrátor 0

Ak čítame evanjeliá, tak v nich nachádzame veci ktoré nás prekvapujú. Židia vedeli všetko o Mesiášovi, mali rozpracované do detailu svoje hlboké teológie a keď Mesiáš prišiel, sú mimo hru a nielen to. Oni dokonca Mesiáša nechajú skrze Rimanov popraviť. Koľko krát sme čítali evanjeliá a neuvedomili si zvláštne skutky a rysy týchto spisov. Boh koná, úplne inak, ako ľudia (čítaj ďalej)

Boh podporuje slabých a pokorných I.

11. novembra 2019 Administrátor 0

Celý svet stojí v moci a sile. Silní utláčajú slabých, bohatí profitujú na chudobných, vojensky mocní okupujú bezbranných. Izrael keď očakával Mesiáša, mal na mysli mocného hrdinu a bojovníka, ktorý ho vyvedie z otroctva nadvlády veľkých okupačných národov, v danej chvíli impéria Ríma. Tento padnutý svet neprestajne očakáva moc a silu, ktorá by vytvorila mocné kráľovstvo pokoja na zemi. Ale (čítaj ďalej)

Biblia na počúvanie – I. kniha kráľov

11. novembra 2019 Administrátor 0

Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo. Rim 10:17 Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých (čítaj ďalej)

Ženevský žaltár – žalm 9

11. novembra 2019 Administrátor 0

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! Kol 3:16 Žalm 9 Ó Bože sláviť Ťa chcem zas zo srdca vyviera môj hlas chcem Tvoje skutky o hlasovať a v tebe sám sa zaradovať Ó Najvyšší žalm spievam Ti späť Tvoja moc zlosť obráti. Ty vyvrátil (čítaj ďalej)

Evanjelium misionára o kameňoch

10. novembra 2019 Administrátor 0

Istý misionár hovoril na svojej misii v ďalekom východe evanjelium. Boha tam nepoznali, ale dobre poznali čarovanie. On im vykladal príbeh o Lotrovi na kríži, ako uveril a bol okamžite spasený. Nato sa jeden poslucháč nahneval a povedal: ,,Chceš mi tvrdiť, že keby som žil dobre celý život, naproti tomu by bol niekto vrahom a podvodníkom, že ak by on (čítaj ďalej)

Slnko – Boh v prírode

7. novembra 2019 Administrátor 0

Boh svoju slávu zjavuje nielen skrze Slovo, ale aj skrze stvorenstvo, skrze prírodu. Ak človek rozjíma o Bohu v prírode, Duch mu našepkáva mnohé krásne myšlienky. Inak je tomu v meste, kde sme obklopení panelmi a ľudskými výrobkami. Všetko nás to láka zabúdať a odchádzať čo najďalej od Boha. Ale ak opúšťame mesto, nad ktorým sa vynárajú vrchy Božskej prírody, (čítaj ďalej)

Žalm 150 z Genevského žaltára

7. novembra 2019 Administrátor 0

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! Kol 3:16 Keďže sa nikto na Slovensku nemal k tomu, aby spracoval Genevský žaltár, rozhodol som sa postupne prerobiť piesne aspoň v tejto forme, kde je text nad notami, čím sa dá ľahko pieseň naučiť. Začínam (čítaj ďalej)

Ježiš mal odvahu. Syn tesára si dovolil zvrhnúť Mojžišov zákon a Levítske kňažstvo

6. novembra 2019 Administrátor 0

Kto bol historický Ježiš? Ak sa na neho pozrieme z pohľadu nezaujatého človeka, uvidíme syna tesára Jozefa. Vyrastal v chudobných pomeroch, v mestečku Nazaret, dostal tak prímenie – Nazaretský. Viete o tom, že Nazaret sa ani jediný krát nespomína v starej zmluve? Nie je to mesto proroctiev, mesto historicky známe, ide o mesto opovrhované, ležiace na hranici Galileje. Keď našiel (čítaj ďalej)