Zakladateľ satanskej cirkvi LaVey, vyhlásil Halloween, ako tretí najvyšší satanistický sviatok

A je to tu. Verejná oslava satanizmu pod rúškom nevinnosti. Halloween. Pohanstvo a ateizmus sa hnevá – kresťania neprestajne napadajú tento sviatok, každým rokom píšu tie ich odporné články. Prečo nenechajú tento ,,láskyplný” sviatok na pokoji. Veď o nič nejde.

Majú pravdu títo ľudkovia, rok čo rok my kresťania upozorňujeme, že halloween je diabolský sviatok a rok čo rok viac a viac ľudí, tento sviatok oslavuje. Ani si nepamätám, kedy to celé začalo aj v našich zemepisných šírkach. Iba viem, že z roka na rok sa oslava halloweenu stupňuje. Podporujú ho médiá, celebrity, hovorí sa o ňom ako o niečom normálnom. Obchody si zriaďujú vyhradené priestory, kde sa predáva halloweenská výbava.

Rýchlo sa pozrime do minulosti. Tento sviatok podľa historikov vznikol v severnom Írsku. Išlo o náboženský sviatok Keltov, ktorým vládli krutou rukou takzvaní Druidi – ich duchovní. A sme pri náboženstve a preto sa opýtajme, ktoré náboženstvo prinieslo ľudstvu čosi dobrého? Chvála Kristovi, že nezaložil náboženstvo, bez ohľadu nato, že aj v kresťanstve náboženstvá vznikli.

Títo Druidi vynikali v šírení náboženského teroru, vyžadovali sa ľudské obete. Prečo? Pretože Druidi boli vyznávači temných síl a okultizmu, ktorých sa ľudia báli. Najsilnejším prejavom vernosti temným démonom, je obeta ľudská. Druidská viera učila, že v tento deň – Samhain – prichádzajú do sveta zomrelé duše, ktoré prinášajú jedným požehnania a iným skazu. Vieme si ľahko domyslieť, proti komu sa toto učenie obracalo – proti nepohodlným.

Málokto dnes vie, že Írsko je jedinou krajinou na svete, kde je tento pohanský sviatok, dnes štátnym náboženstvom. Írsko, ktoré bolo silno kresťanské, je dnes na spätnej ceste do pohanstva. Odpad od viery v Krista sa rapídne zväčšuje a tak nie je divu, keď sa Pán Ježiš pýta, že ak príde na zem druhý krát, či ešte nájde kresťanskú vieru na zemi:

Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi? Lk 18:8

Samhain sa dnes premenoval na sviatok – halloween. Rozšíril sa do celého sveta a čím ďalej tým viac ľudí, tento sviatok radostne oslavuje. USA je hlavným vývozcom halloweenu do sveta. Sviatok je vysoko uctievaný v táboroch špirituzmu, okultizmu, čarodejníctva a satanizmu.

Sám zakladateľ satanistickej cirkvi – LaVey – dal tento sviatok do satanistického kalendára, ako tretí najväčší sviatok satanizmu. LaVey dal ako prvý sviatok svoje narodeniny. Podobne takto kráľ Saul sám seba oslavoval za víťazstvá a staval si pomníky. Druhým sviatkom satanistov je Valpurgina noc, ktorá pripadá na 1. mája. Ide o noc bosoriek a čarodejníc. Tretí je halloween.

Za Mekku Halloveenu sa považuje mesto Salem v štáte Massachusetts. Tam je sídlo čarodejníkov, ktorí v 60. rokoch prehlásili, že urobia všetko preto, aby sa okultný sviatok halloween dostal do sveta. Aby sa otvorili dvere temným bytostiam, ktoré zmenia svet postavený na Božom slove, na nepoznanie. Zdá sa, že tento ich zámer sa celkom vydaril. Dnes po vyše polstoročí od tohto vyhlásenia musíme konštatovať, že temnota narástla do veľkých rozmerov.

V USA začína halloween valcovať vianoce. Našiel som na webe štatistiku z roku 2014 kde sa píše, že v USA sa minulo na halloween neuveriteľných 7,4 miliardy dolárov. Pokiaľ vianoce sa v USA stali už iba materialistickým sviatkom, halloween hlása duchovnú podstatu. V inom článku sa budeme venovať aj vianociam, ktoré pripadali na dni najväčších pohanských sviatkoch v dejinách ľudstva. Ale práve to je poslaním kresťanstva, aby zasvietilo do najtemnejších oblastí života a prinieslo svetlo do najväčšej tmy.

Z duchovného boja vianoce dnes v USA jasne prehrávajú. Narodenie Božieho Syna sa sotva kde spomína. Zato sviatky čarodejníc a satana, sa oslavujú v plnom prúde, kde drvivá väčšina na tieto veci verí a propaguje ich.

Rast pohanstva, okultizmu, čarodejníctva a satanizmu, prirodzene začína nenávidieť kresťanstvo, ktoré tieto veci biblicky odsudzuje. Pán Ježiš predvídal túto dobu, keď nenávisť sveta voči kresťanom bude rapídne stúpať. A to sa nedeje v moslimských krajinách, lež v národoch, kde na Božom slove vznikli zákony týchto štátov. Pán hovorí:

Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. Mt 24:9

Čo to pre nás kresťanov znamená? Máme sa vari báť satana a jeho sviatkov? Máme si premiestňovať kresťanské sviatky na iné dátumy, čím ustúpime tme? Aj keď sviatky nie sú v kresťanstve predpísané, nie sú podstatné pre spasenie, zaznamenávame boj medzi svetlom a tmou.

Ak by sme hľadali vhodný dátum, na ustanovenie povedzme narodenia Ježiša, v kalendári taký dátum nenájdeme. Na každý deň v roku totiž pripadá nejaký pohanský sviatok! V každom národe, spoločenstve, komunite, existuje nejaký sviatok oslavy temnoty. 365 dní v roku je plne obsadených temnotou a to nielen jedným temným sviatkom na deň.

Keď skupina bádateľov skúmala túto vec tak prišla k záveru, že v každej oblasti sveta, je každý jeden deň zasvätený temnote. Každý deň v inom národe, na inom mieste, ale každý jeden deň je pohanský. V kalendári nejestvuje deň, ktorý by nebol spojený s okultizmom!

Ale my máme slovo Boha a Jeho radu pre nás. Boh dobre vedel, ako žijú pohania a aké sviatky si ustanovia. Ako budú žiť a čo budú konať. Boh dobre vedel, že všetky pohanské sviatky sú spojené s obeťami ľudí. Tomuto sa nevyhlo žiadne náboženstvo dávnoveku, vrátane Germánskeho, Slovanského, Vikingského, či Rímskeho. A preto nám Boh skrze slovo hovorí:

Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavností tamojších národov. Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Dt 18:9-11

My sme deti svetla, sme soľou zeme, sme Božie deti, sme dedičmi nebeského kráľovstva. My máme v rukách všetky možné duchovné zbrane na porážanie satana a jeho posluhovačov. Kresťania nemôžu ustupovať tme, práve naopak, majú do tmy svietiť. Kresťania sa nemôžu báť vystúpiť proti temnote, vstúpiť do jej jadra a zažnúť tam svetlo. Kresťan sa nemôže ľakať satana, jeho ohavných masiek, tekvíc a zaklínačov. Ale čo je ešte dôležitejšie:

Kresťan sa nemôže prispôsobovať ohavnostiam ktoré svet pácha. Toto Božie nariadenie nám hovorí o oddelení sa od sveta a jeho osláv temnoty. Písmo pokračuje:

Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, spred teba. Dt 18:12

Prečo sa prepadá do kolapsu Európa a USA – dva svetadiely, ktoré držali pevne vlajku Krista v rukách? Pretože sa odvrátili od Boha a my vidíme, kam toto odvrátenie smeruje. Ako Boh tlačí na tieto svetadiely svojou ťažkou rukou.

Obyvatelia našich krajín sa hnevajú na vysoké ceny, nájmy, pôžičky, hypotéky, vykorisťovanie zamestnávateľmi, špatné potraviny, na pre-chemizované ovocie a zeleninu. Sú tu obavy s prisťahovalectva, moslimizácie, zákonov proti rodine a zákonom Božím. Hrozia ďalšie vlny hospodárskej krízy. Prijímajú sa nariadenia ktoré rozpredávajú jednotlivé krajiny, skupuje sa ich pôda, prírodné a vodné zdroje. Tlačí sa na ľudí, aby opúšťali dediny pre nedostatok práce a žili v mestách, ako jeden muž, zaťažení hypotékami, uštvaní v práci, čakajúci v dlhých kolónach aút domov, aby sa totálne vyčerpaní vrátili, kde sa stihnú sotva vyspať, aby ráno opäť nasadli do kolotoča chaosu.

Dnes civilizovaný svet zaznamenáva najvyššie percento sebevrážd v dejinách. Ľudia sa pýtajú – prečo sa toto deje? A Boh im odpovedá:

Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavností tamojších národov. Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Dt 18:9-11

Chceme oslavovať satana a jeho sviatky? Musíme očakávať zaslúženú odmenu. Nemôžeme sa diviť, že náš svet sa prepadáva do temnoty, ktorú na jednej strane velebíme, na druhej strane si temnota vyberá svoju daň.

Najhoršie na tom je fakt, že veľká časť kresťanov sviatky temnoty oslavuje spolu so svetom. Kresťania hovoria, že na tom nie je nič zlého oslavovať halloween. Dokonca niektoré Americké zbory majú ako súčasť výzdoby, halloweenskú tekvicu.

Ranná cirkev bola vystavená rovnakému tlaku ako sú vystavení kresťania dnes. Rímske náboženstvo požadovalo po kresťanoch, aby obetovali ich bôžikom. Mali vari aj títo kresťania ustúpiť a obetovať? Mali povedať, že na tom nevidia nič zlého, keď sa dnes poklonia Jupiterovi a zajtra Kristovi? Pavol nám hovorí:

Modla na svete nie je nič, a niet Boha okrem Jediného. A hoci sú takzvaní bohovia, už či na nebi a či na zemi, ako je aj mnoho bohov a mnoho pánov, ale my máme jediného Boha – Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho. 1Kor 8:4-6

Tu sa stretávajú dva svety – svet Boha a svet satana. My ako kresťania máme byť deťmi Boha a nie služobníkmi satana. Ak svet slúži sviatkom temnoty, nech slúži, ale nie my. My sme Bohu verní. On nás vykúpil skrze Krista, Jeho svätou krvou, aby sme boli jedno telo a jeden duch, deti svetla. Ako deti svetla máme s láskou vykladať ľuďom, že to čo konajú je na ich odsúdenie. Že majú prijať Krista a vstúpiť s Ním do spoločenstva, pretože On aj za nich zomrel.

Ľudia milujú tmu, milujú temnotu. Mnohí ani len nevedia o svetle – Kristovi, alebo majú o ňom zdeformované informácie. Je pre nich prirodzené, že milujú tmu, ako píše Pavol:

A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. Jn 3:19-21

Ale Ježiš prišiel nato, aby maril skutky diabla:

Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky. 1Jn 3:8b

Preto pre vás všetkých ktorí sa nazdávate, že stojíte proti Bohu, že Boh nemá o vás záujem, že Boh je zlý a krutý, že radšej budete slúžiť temnote ako Hospodinovi mám dobrú správu.

Boh vás miluje a túto lásku prejavil skutkom. Boh dobre vie, že ste deti temnoty, že vaše skutky sú zlé. Zlé skutky sa volajú – hriechy. Ale on poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby vás hriechov navždy zbavil. Hriechy vám totiž bránia v tom, aby ste boli v spoločenstve s Bohom. Ale Ježiš, Boží Syn, vzal aj vaše hriechy na drevo kríža, kde boli odsúdené Božím hnevom. Nemusíte sa nikdy báť smrti, pretože tá bola porazená.

Pán Ježiš, ktorého možno nenávidíte, opovrhujete Ním, ignorujete Ho, posmievate sa z Neho, vzal aj vaše hriechy na odsúdenie, kde On sám zomrel za vás a vstal zmŕtvych. Posadil sa na pravicu Boha Otca a príde ešte raz na zem, súdiť svet. Prečo by ste mali zahynúť? Prečo by ste mali stáť na strane odsúdených? Boh nič viac po vás nechce len jedno – aby ste uverili v Ježiša a to čo pre vás urobil.

  • Vy ste hriešni, ale Ježiš vaše hriechy vzal na seba.
  • Na vás sa má vyliať strašný Boží hnev, ale tento Boží hnev sa vylial miesto vás na Ježiša.
  • Vy si zaslúžite večnú smrť, ale Ježiš kvôli vám zomrel, aby ste mohli navždy žiť.
  • Aj keby ste boli vrahovia, konali ohavné skutky a svet vás odsúdil, ak uveríte v Ježiša, že sú vám všetky hriechy zmazané Jeho svätou krvou, sú skutočne zmazané!
  • Už nemusíte potom slúžiť temnote, sviatkom ako je halloween. Boh vás vytrhol z tmy a posadil do svetla Svojho Milovaného Syna.

Jedinou podmienkou je viera v tieto body. Že Ježiš to všetko urobil ZA VÁS! Stačí si tento vypísaný šek večného života iba vyzdvihnúť vierou.

Boh vie akí ste slabý, bojazliví, chorľaví, vystrašení. Boh pozná všetky vaše túžby, zlé skutky, skryté hriechy, ale i žiale, bolesti a starosti. On vám chce dať nový život, život ktorý bude skutočným životom:

Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene. Jn 20:31

Prečo sa vzpierate ako mulice a osly? Vari má pre vás Boh pripravené niečo zlého? Prečo Mu odporujete a vysmievate sa z Neho, keď oslavujete satana? Prečo nechcete k Nemu prísť?

Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Jn 5:40

Skúste to! Skúste prísť do svojho súkromia a zavolať na Boha – ak existuješ – pomôž môjmu mizernému životu. Veď On chce niesť vaše problémy a starosti:

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1Pt 5:7

Boh sa stará o tie najnepatrnejšie tvory vo svete, napríklad o vrabce. Vari by na vás zabudol? Myslíte si, že o vás nevie? Veď vy máte vtlačený Jeho obraz vo svojom srdci. Vy ste ľudia, stvorení podľa srdca Boha, na Jeho obraz. Nie ste evolučné príšery, stvorené náhodou. Pán vám hovorí:

Či nepredávajú päť vrabcov za dva groše? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda; drahší ste vy ako mnoho vrabcov. Lk 12:6-7

Boh chce aby ste na Neho uvalili svoje problémy a krízy života, On ich bez ťažkostí ponesie:

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké! Mt 11:28-30

Neslúžte temnote, ale dajte sa napomenúť.

  • Temnota po vás bude vyžadovať obete, Boh sa naopak v Kristovi obetoval za vás.
  • Temnota vám vezme život, naopak Ježiš vám dáva nový život, ktorý nikdy nekončí.
  • Temnota vás zviaže hriechmi, z ktorých sa nebudete vedieť dostať, Ježiš trhá reťaze hriechov a činí vás slobodnými.

Dajte sa zachrániť. Nejestvuje hriech, ktorý by Boh nedokázal vymazať.

Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto. Iz 45:22

Amen…

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa do odberu e-mailov, alebo ho zdieľaj s ľuďmi na sociálnych sieťach

Be the first to comment

Leave a Reply