Prvá a posledná odpoveď na eschatológiu

Tento článok je odpoveďou na otázky, čo bude na konci sveta a podobných nepodstatných učení. Prvý a posledný raz na toto reagujem – už viac nebudem…

Pred vyše 200 rokmi sa začali sekty zaoberať koncom sveta. Kedy príde, ako prebehne, kto je antikrist, čo je 1000 ročné kráľovstvo – milénium.

V prvom rade táto otázka sa netýka spásy. Je teda len okrajová. Ak je okrajová, nemá byť príliš stredobodom kresťanstva. Žiaľ, v dnešných časoch, keď sa kresťania míňajú so spásou, zaoberajú sa vecami, o ktorých nič nevedia. Keď židia čakali Mesiáša a On prišiel, úplne Ho prehliadli. Mali svoje teológie čo sa stane keď Mesiáš príde a tieto teológie im bránili v tom, aby napokon Mesiáša spoznali. Druhý príchod Ježiša bude prekvapivým tak, ako bol prvý. Všetky teológie sa zrútia do márností.

Čo má kresťan konať? Má veriť v Krista pevne, ako to len ide. Má sa len na Neho spoliehať ako sa len dá. Má z tejto viery žiť, posväcovať svoj život a hlavne privádzať ďalších ľudí ku krížu. Nemá spať, nemá odpočívať, nemá sa zabávať, nemá byť ako svet. Má bdieť. Teda prioritou kresťana má byť Jeho viera a prezentácia tejto viery svetu.

Ale keď už sa mám vyjadriť k eschatológii, urobím to ako vždy – čo najjednoduchšie. V prvom rade neverím v kráľovstvo Božie, ktoré bude na zemi. To je židovský model, keď židia čakali Mesiáša, lebo verili, že to bude druhý Samson alebo Dávid. Oni verili, že Mesiáš opäť vyženie všetkých nepriateľov z Izraela a nastolí pozemskú vládu. Tým sa ale s Mesiášom minuli. Pán Ježiš im hovorí, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta.

Židia očakávajú pozemského Mesiáša podnes a žiaľ aj väčšina kresťanov verí, že Ježiš príde na túto skorumpovanú hriešnu zem znovu, aby tu 1000 rokov kraľoval. 1000 rokov na sekundu – spustia sa stopky a keď príde posledný ohňostroj roku 999, odpočítavanie – 5,4,3,2,1 – Pán Ježiš to tu zabalí a presťahujeme sa na novú zem a nové nebo.

Kto pozná židovské zmýšľanie ten vie, že 1000 rokov nie je doslovný počet, ale že je to symbolické vyjadrenie dlhého veku. Aj u nás sa zaužíva takýto pojem keď sa napríklad povie – ty sa neoblečieš ani za sto rokov. Tak aj Peter hovorí vo svojom liste, že 1000 rokov je u Pána ako jeden deň a jeden deň ako tisíc rokov – čo už len normálnym logickým uvažovaním si nemôžeme myslieť, že Peter myslí nejakých doslovných 1000 rokov, ale že tu hovorí o dlhom neurčitom čase.

Pán Ježiš hovorí len o dvoch vekoch. Nehovorí o troch érach sveta – ale len o dvoch: tento prítomný vek a budúci vek. Tieto dva veky sú radikálne odlíšené. Pozrime sa na hlavné body:

  • V tomto veku je manželstvo – v budúcom veku už manželstvo neexistuje
  • V tomto veku existuje smrť, choroby, hriech – v budúcom veku toto všetko nebude
  • V tomto veku sú ľudia hriešni – v budúcom veku budú už len ľudia vzkriesení a oslávení
  • V tomto veku žijú zlí a spravodliví spolu – v budúcom veku žijú už len Synovia Boží
  • V tomto veku rastie burina a pšenica spolu – v budúcom veku bude už len pšenica (Mt 13,24–30)

V Božom slove nie je nikde spomenuté medziobdobie – žiadne tisícročné kráľovstvá a podobné nezmysly. Písmo jasne píše, že príchodom Krista príde zároveň súd a koniec sveta ako ho poznáme. Príde nový svet a všetko staré, bude podrobené zániku.

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. Zjv 21:1

Nová zem a nové nebo príde hneď po súde, teda po druhom Kristovom príchode. Kristovým príchodom sa skončia dejiny tejto nepodarenej hriešnej éry ľudstva.

Pole je svet a dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ však sú synovia toho zlého; nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol; žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Mt 13:38-39

Dobrí a zlí ľudia budú žiť spolu, žatva je definitívny koniec. Koniec sveta príde s Kristom, s Jeho súdom:

Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus, potom pri Jeho príchode tí, čo sú Kristovi, a potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc. 1Kor 15:23-24

Toto je prelom vekov. Teraz máme čas evanjelia a milosti, Kristovým príchodom sa milosť končí – prichádza súd. Dnes ale ľudia medzi tento prelom dávajú ešte 1000 rokov kraľovania.

Všetci vykladači sa zhodujú v tom, že Daniel hovorí o 69 týždni, ktorý bude znamenať príchod Mesiáša. Matematicky to presne sedí, ak 69 týždňov vynásobíme sedemdesiatimi rokmi. Od Daniela po rok nula, je skutočne 69 krát 70 rokov – rok Kristovho narodenia. Ale teraz pozor, čo vykladači sem vložili.

Daniel hovorí, že v poslednom 70-tom roku budú zastavené obete. To sa skutočne stalo. V roku nula prišiel Mesiáš a v roku 70 bol zbúraný Jeruzalemský chrám, čím skončili starozákonné obete. Už nie je potrebné konať žiadne obete, lebo Ježiš Kristus sa stal obetou konečnou, dokonanou a dokonalou. Obete sú k ničomu, a kto by dnes chcel opäť nastoliť obete, ako to niektorí židia chcú opäť zaviesť, darmo čo len hania Krista a Jeho dokonalú obeť.

Takže títo vykladači tvrdia, že 69 rokov je v poriadku, keď sa násobia krát sedemdesiat, ale posledný 70 rok, už nenásobia sedemdesiatimi, ale ho nechávajú až kdesi na koniec sveta, k príchodu antikrista. Ale písmo nehovorí o antikristovi, je to len vedľajší nepodstatný objekt podobne ako diabol, ktorí budú zničení. Písmo hovorí o Kristovi, ukazuje na Krista.

Zviazanie diabla

Zviazanie diabla, ktorý bude prepustený na konci vekov. Zjavenie Jána je kniha čisto symbolická. Je plná symbolov, obraznej reči a podobenstiev. Žiaľ, dnešní kresťania berú túto knihu doslovne, čím vytvárajú bláznivé ukončenia sveta a rôzne prepočty, kedy sa Pán vráti. Zviazanie satana berú tiež doslovne. Ale židovské myslenie je opäť úplne inde. Zviazanie znamená – obmedzenie moci človeka, v tomto prípade satana. To nájdeme v evanjeliu. Ak by mal satan plnú moc, NIKDY by sa evanjelium nemohlo šíriť.

No satan má obmedzenú moc v tomto čase milosti. Evanjelium sa šíri a kresťanský rod sa zväčšuje. Ale pozor! Ak pozorne sledujeme terajší čas, dejú sa tu dve zvláštne biblické veci:

  1. Diabol nemá veľa času – píše písmo, jeho koniec sa blíži. Keďže on nemá čas, núti rovnako ľudí, aby nemali čas. Dnes všetko letí rýchlo – celý život je jedno veľké ponáhľanie. Diabol sleduje ostro čas a zvádza ľudí k tomu, aby nemali čas na evanjelium, modlitby, kresťanský život
  2. Diabol sa dostáva z reťazí preč. On nebol po celý čas cirkvi bezmocný, bol iba zviazaný – mal obmedzenú moc Bohom. Ale teraz dostáva väčšiu slobodu, až bude mať takú moc, že keby Boh neskrátil posledné dni – do posledného kresťana by všetci od viery odpadli. My však vidíme jeho plné prebúdzanie v dnešnom veku. New Age, odpad od viery. Odpad od viery Ameriky a EU, ktoré boli kresťanské. Všimnime si ako sa vo svete rozmáha pohanstvo, mágia, čarodejníctvo, temnota. O chvíľu príde sviatok helloween, ktorý je sviatkom satana a temna. Nielen pohania a ateisti slávia tento diablov sviatok, ale aj mnohí kresťania.

Preto nehľadajte prepustenie satana kdesi o 1000 rokov, ale pozerajte sa okolo seba, či Boh nepopustil opraty diablovi a či sa neblíži Kristov príchod?! Doslovné zviazanie diabla je nezmysel. To by znamenalo, že evanjelium sa v pohode šíri bez prekážok. Ale satan moc mal v dejinách cirkvi. Na druhej strane, ak by satan nebol odviazaný, evanjelium by sa nešírilo vôbec! Preto je len logické, že zviazanie satana nie je ani jeho voľnosť, ale ani jeho úplné ochabnutie – ale je to obmedzujúca moc Boha, ktorá ho drží od kresťanov ďalej. No písmo hovorí, že po prepustení, jeho úplnej slobody, sa nielenže nebude evanjelium šíriť, ale kresťania by dokonca odpadli – preto Boh skráti posledné dni, keď príde Ježiš druhýkrát. Odpadnutie od Boha je možné len v prípade špatnej viery, keď je kríž zahmlený. Už dnes je v kresťanstve problém so správnou vierou. Už dnes je odpad od Krista obrovský, kvôli zlému výkladu evanjelia.

Boží súd

Boží súd príde s Kristom. Budú mu predchádzať rôzne veci, ako – vojny, hladomor, zemetrasenia, živly sveta sa budú búriť. Prakticky dnes v správach neexistuje deň, kedy by bol v celom svete mier. Každý deň sa niečo udeje. Písmo hovorí o tomto veku ako pôrodných bolestiach, kedy tento svet skončí a narodí sa nový.

Súženie kresťanov

Súženie kresťanov je sprevádzané celou érou od ustanovenia cirkvi až podnes. Dnes je prenasledovaných milióny kresťanov, ďaleko viac ako v rannej cirkvi. Tam ich bolo na stovky, azda tisíce, dnes ich je na milióny a slučka sa zužuje. Aké mučenia dnes človek koná proti inému človeku, by v starom Ríme iba neveriacky hľadeli. Dnes sa využívajú technické veci na ovplyvňovanie mozgu, hypnózy, drogy. Prečítajte si svedectvá z Rumunska alebo Sovietskeho zväzu, ako mučili kresťanov, nebudete veriť.

Prenasledovaní kresťania dnes neustále hovoria – maranatha – príď už Pane, súženie je veľmi veľké. Európa a USA žijú zatiaľ ešte v relatívne mierovom režime, ktorý sa však tiež neprestajne uťahuje. Tu ľudia nechápu, že súženie kresťanstva sa každým rokom stupňuje až príde do bodu, kedy celý svet bude kresťanov prenasledovať. Nebude to kdesi v nedohľadne – ten čas sa blíži a ktovie, či naša generácia nebude toho svedkom.

Antikrist

Antikrist by mal byť veľmi pravdepodobne žid. Na neho totiž budú pasovať starozákonné proroctvá. Narodí sa v Betleheme, môže konať zázraky, liečiť, robiť veľké divy. Ak by sa podarilo vytvoriť jednu svetovládu, na ktorej čelo by antikrist zasadol – židia by mohli povedať – vidíte, Kristus bol falošný Mesiáš, tu je pravý mesiáš. On má celý svet pod palcom, on robí divy, na neho sa vzťahuje písmo a nie na nejakého potulného kazateľa – Ježiša. Verte či neverte, ale kresťania začnú odpadávať v týchto udalostiach od viery, pretože Ježiš bude totálne zosmiešnený, ako falošný prorok a antikrist vyvýšený, ako pravý Mesiáš. Kresťania budú čítať písma a uvidia v nich antikrista, ktorý bude Ježiša verne imitovať. Diabol nič iné nekoná v tieto dni, len sa snaží dostať vlády pod jednu vlajku.

Antikrist príde pred príchodom Ježiša. Písmo nás varuje pred mnohými antikristami počas celých dejín cirkvi, ale posledný antikrist bude človek neprávosti. Povýši sa dokonca nad Boha. Ale Ježiš ho zlikviduje keď sa vráti:

Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. 2Sol 2:8

Biblia nepozná tri príchody Pána. Prvý príchod bol, druhý bude na konci sveta a bodka! Ak by bol ešte nejaký medzičas – 1000 rokov a podobné báchorky – potom by tento verš znamenal, že Ježiš opäť niekam odišiel a vrátil sa tretí krát.

Judaizmus

Dnes sa drvivá väčšina kresťanov raduje z toho, že vznikol štát Izrael, ako zasľúbenie starozákonného sľubu. Nikde však takéto proroctvo nenachádzame. Zástancovia milénia rázne oddeľujú židov a cirkev. Ale my podľa selského výkladu vieme, že stará zmluva je predobrazom zmluvy novej. Izrael je predobrazom cirkvi. Nie je divu, že mnohí kresťania dnes tvrdia, že židia budú inak spasení ako skrze Krista, lebo sú Božím vyvoleným ľudom. Písmo toto striktne popiera keď hovorí, že všetci sú spasení len v Kristovi – už nie je žid ani pohan – Grék, ale všetci sú bratia v Ježišovi.

Mnohí kresťania sa radujú, že sa má opäť stavať židovský chrám. To by potvrdzovalo ich vieru, že opäť nastanú obete, ktoré budú na konci zastavené podľa Daniela. My si musíme uvedomiť, že pôjde o hrubú neveru v týchto obetiach proti Kristovi, ktorý sa stal Božou obetou. Ďalšou vecou je to, že do tohto chrámu ak sa raz skutočne postaví, nezasadne Kristus, ani Boh, ale ten, ktorý sa nad Krista a Boha bude povyšovať. Teda už dnes kresťania odpadávajú od Krista, keď sa radujú z novej stavby chrámu. Komu sa v tom chráme budú klaňať? Vari nie je kresťan sám chrámom Ducha Svätého? Vari cirkev nie je duchovná stavba postavená z jednotlivých kameňov – kresťanov? K čomu nám je potrebný chrám? Ten chrám je potrebný k tomu, aby židia vyvrátili Krista ako Mesiáša.

Všimnime si len symboliku Dávidovej hviezdy. Je to pohanská kabalistická šesť-cípa hviezda. Nájdite niečo, že by stará zmluva čosi také len spomenula. Ak židia budú spasení, budú spasení skrze Krista – iná cesta k Bohu nie je. A keď sa pozeráme na rannú cirkev, drvivá časť cirkvi židovská bola. Pozrime sa dnes do sveta – mnohí židia sa obracajú. To je jediná nádej ich spásy. Judaizmus je iba náboženstvo – náboženstvo skutkov, ktoré nemôže spasiť.

Problémy

Tradičné chápanie milénia ako pozemského kráľovstva, ktoré má byť nastolené po Kristovom príchode na túto zem, je spojené s niektorými závažnými problémami, pre ktoré v Božom slove nemáme žiadne vysvetlenie a ktoré vedú často k veľmi nebezpečným špekuláciám.

Jedným zo zásadných problémov je spolužitie vzkriesených a nevzkriesených ľudí v miléniu. Podľa tradičného chápania by sa tu mali vyskytovať veriaci s premenenými telami (tí, ktorí boli predtým vytrhnutí), veriaci s nepremenenými telami a neveriaci s prirodzenými telami. Pre takýto stav spolužitia nenachádzame v novozákonných textoch žiadnu oporu, navyše by to znamenalo len čiastočnú porážku posledného nepriateľa, tj. smrti. Pri vzkriesení bude smrť porazená úplne, nie len po častiach (pozri texty z 1K 15).

Podľa tradičnej predstavy by premenení veriaci, ktorí prídu s Kristom vládnuť na zem, museli žiť na ešte prvotnej zemi. Stretávame sa opäť s miešaním – tentoraz nepominuteľného s porušiteľným. Pre takéto spolužitie dvoch nezlučiteľných existenciou nenájdeme v Božom slove oporu.

Najzávažnejším problémom je opätovné odmietnutie Krista a masívne vzbura proti nemu na konci milénia:

“Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan prepustený zo svojho žalára a vyjde, aby oklamal národy vo všetkých štyroch uhloch zeme, Goga i Magog. Zhromaždí ich k boju a bude ich ako piesku v mori “(Zj 20,8-9).

Ako môže satan oklamať národy, ktoré žili pod panovaním Krista? Kde čítame v Písme o ďalšom odmietnutí Krista? Ako to satan dokáže? Kde bude Kristus v túto dobu – bude utekať, skrývať sa, odíde do neba? Tu je miesto pre ničím nepodložené špekulácie, ktoré vznikajú práve z dôvodu chápania milénia, ktoré je vytrhnuté z kontextu ostatných eschatologických textov v Novom zákone.

Záver

Majme ľudia Boží zdravú vieru a nie špekulácie. Máme evanjelium, máme dnes relatívnu slobodu, priťahujme ľudí ku Kristovi podľa toho, čo nám bolo zjavené a nie podľa toho, čo nevieme ako prebehne. Na týchto stránkach sa týmito bludnými učeniami viac zaoberať nebudeme. Z učenia siekt sa dnes toto učenie stáva dominantným a vysoko podstatným učením, ktoré je viac diablovým výtvorom na oklamanie veriacich, nato, aby nebdeli ako majú, aby sa zaoberali vecami, ktoré pre nich nie sú podstatné. Aj písmo hovorí, že pán nevedel ako človek príchodu na zem – načo aj? On nám zjavil Božiu vôľu a tou je šírenie evanjelia a nie šírenie strachu.

Keď pozeráme na rôzne weby a youtube kanály, nič iné nerobia len predpovedajú skazu a koniec. Aby sa koncu vyhli, veria v rozprávku, že keby v tejto dobe neuverili, v miléniu ešte môžu. Buďme realisti a pozrime sa okolo seba. Satan v posledných 20 rokoch zmenil svet na nepoznanie. Ničí sa desatoro, rodina, Boh je posmievaný, sexuálna zvrátenosť sa ochránila zákonom, promiskuita a perverznosť presahujú Sodomu.

Písmo hovorí, že ľudia jedli, pili, zabávali sa, predávali kupovali a náhle prišiel koniec. Doba súženia je dnes, len EU a USA je od toho zatiaľ ochránené azda kvôli veriacim predkom, ale je len otázkou času, kedy sa zmení situácia. Súženie vo svete je proti kresťanom veľmi mocne využívané. EU a Amerika žijú teraz síce v bavlnke, ale stačí jeden zákon a prídu galeje. Stačí zákon, aby sme si miesto občianskych preukazov dali na ruku tetovanie a každý kresťan bude vedieť, čo to znamená. Dnes je povinné dať čip psovi, koľko bude trvať, aby bolo povinné dať čip človeku? A čo potom? Budeme sa utešovať, že súženie príde na konci akéhosi ľuďmi vyskladaného milénia?

Čo zabíjanie nenarodených detí – v miliónoch ako nepotrebný odpad sa zahadzujú malé telíčka. Odpad od viery nabral mamutí rozmer.

Ak sem príde prenasledovanie, aj my budeme kričať spolu s miliónmi kresťanov po celom svete – maranatha – príď už Pane, sme na konci síl. Vidíme ako satan dostal moc – bol odviazaný z reťazí – a svet je drvený každým dňom.

Ak satan chcel oklamať kresťanov, tak práve takto. Hádajú sa o maličkosti, o nepodstatné veci, veria v ľudské výklady, ktoré prirodzene stoja proti sebe. Ale Kristov kríž, ktorý má moc spasiť, je kdesi zahádzaný vzadu ako čosi nepotrebné a prežité. Ľudia nemajú istotu spasenia, neveria vo svoju večnosť, ale zato poznajú ľudské výklady budúcnosti od výmyslu sveta.

Pouliční kazatelia hlásajú bludy skutkov, absolútne kríž nespomínajú. Hlásajú spásu skrze dobrý život, pomodlenie sa akejsi modlitby obrátenia, dokazujú si svoju mizernú vieru bľabotaním v jazykoch, v rôznych uzdraveniach, zjaveniach. Veria že sa obrátili keď uznali svoju hriešnosť, na čo im ale nikto kríž pevne a jasne nevyložil. Kríž je zahmlený v cirkvách, zboroch, v kázňach. Kríž je daný na jednu úroveň ku skutkom, kde viera má byť napĺňaná našou prácou.

Kazatelia hovoria – musíš sa kajať na odpustenie hriechov a tak budeš spasený. Alebo tvrdia, že ľudia musia Ježiša prijať do srdca, že musia ho pozvať do života, že musia sa mu úplne oddať a prenechať mu svoj život. Ak majú problémy s hriechom, majú svoju vieru prehodnotiť, lebo je špatná.

To, čo by kresťania mali vedieť a to čo je to spása – to nevedia – ale čo vedieť nemusia, ako je eschatológia, to neustále dookola omieľajú.

Hovoria že veria v Krista. Ale keď sa ich opýtate – čo je obsahom viery v Krista, tak nevedia čo majú povedať. Alebo povedia, že viera v Krista v sebe zahrňuje dobrý kresťanský život – a viera je tým pádom zničená!

Takže toto bola odpoveď na mnohé dorážania, čo táto stránka učí o posledných veciach. Táto stránka učí a učiť bude to najpotrebnejšie – spasenie skrze Krista. A žiaľ, toto spásne učenie nemusí učiť len pohanov a ateistov, ale aj kresťanov.

Príď Pane skoro – maranatha! Príď už dnes a vykonaj súd!

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov