Evanjelium

Evanjelium je tak jednoduché, že ho prijme aj malé dieťa. Stačí len zodvihnúť oči ku Kristovi a jeho krížu, uveriť, že On tam visí miesto mňa a teba. My sme zlí hriešni ľudia, nezaslúžime si nebo – nikto! Všetci sme zhrešili, všetci sme od Boha odpadli, všetci po poslednom súde sme na strane odsúdených zo svojho života.

Ale Boh nám dal nádej. Daroval nám záchranu – spásu. Nám ktorí máme nespočetné množstvo hriechov, ich Ježiš Kristus vzal na Golgotský kríž. Boh Otec tieto hriechy na Ježišovom tele odsúdil spravodlivým hnevom a my zostávame pred Bohom Otcom v Kristovi bez hriechov. Jeho krv nás raz a navždy očistila, Ježiš zomrel miesto mňa alebo teba. Zaplatil za naše hriechy.

Bol tri dni v hrobe a svet čakal, či Ježiš Nazaretský nebol falošný prorok. Či Jeho obeta na kríži mala platnosť. Ale keď Ho Boh Otec vzkriesil, nielenže potvrdil právoplatnosť Ježišovho úradu Mesiáša, ale aj Ježišova platba za naše previnenia bola prijatá.

Sme slobodní ľudia, zachránení od večného zatratenia. Stali sme sa nezaslúžene Božími deťmi, dedičmi nebeského kráľovstva, kňazmi novej zmluvy. Smrť už nemá na nás nárok. Jedinou vecou, ktorá ťa milý čitateľ delí od tejto dobrej správy je tvoja viera.

Či veríš, že Ježiš išiel na kríž aj kvôli tvojim hriechom? Či veríš, že Ježiš zomieral miesto teba? Či veríš, že vstal z mŕtvych na tvoje ospravedlnenie? Ak tomuto veríš – si Božie dieťa aj ty. Jediná bariéra medzi večným životom a večnou smrťou je tvoja viera, v dokončené dielo Ježiša Krista.

Spása je zdarma, je to dar – nič sa od teba nevyžaduje aby si činil. Máš len uveriť a nechať sa viesť za ruku, milostivým Bohom, ktorý ti v Kristovi odpustil všetky previnenia. Ak si skutočne uveril, nikým a ničím si nedaj túto vieru vziať.

Prídu pokušitelia, ktorí budú chcieť k viere pridať skutky. Prídu iní pokušitelia, ktorí ti budú hovoriť, aby si stál vo viere tak, že ju budeš dokazovať svojim životom. Na toto si daj veľký pozor, pretože veľmi veľa vlkov v ovčom rúchu chodí po svete a hlása miesto evanjelia, spásu skrze seba, skrze človeka a jeho prácu.

Evanjelium je ale prácou Boha. Je to presne to, čo hovorí slogan tejto stránky – Nie je podstatné, aké skutky konáš pre Boha, ale čo pre teba vykonal Boh. Hľaď preto len na kríž, hľaď len na Krista, len v Ňom je spása. On je stredobodom celej biblie, on je stredobodom celých ľudských dejín.

Celá tvoja záchrana preto závisí od toho, či si dôveroval len a len Jemu. Nie inému človeku, nie cirkevnému systému, nie kazateľom a pastorom a už vôbec nie sebe. Všetko vlož do Krista – On jediný je zárukou spásy.

Aj keby si stotisíc krát padol, aj keby si akokoľvek zhrešil, príď k svojmu nebeskému Otcovi a vyznaj mu že si slabý človek, že si hriešnik a že nemáš často silu bojovať s hriechom a preto padáš. Prichádzaš ako dieťa k Otcovi, ktoré vykonalo niečo zlého, ale Boh Otec ťa nevyženie.

No nikdy nezabudni, že len kríž Ježiša ťa zachraňuje, nie to čo pre Boha konáš. Dobré skutky máš činiť preto, aby si si zhromažďoval poklady v nebi. Nie preto, aby si za ne dostal odmenu spasenia. Ty už spasený si. Dobré skutky konáš ako slobodný spasený človek a nie ako otrok, ktorý sa má vykúpiť. Božie slovo ti hovorí:

Vieme, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. Gal 2:16

www.baranokbozi.sk

Dodatok. Božie dieťa túži nasledovať svojho Majstra. Preto po uverení vstupuje do Jeho školy, kde sa učí prvé kresťanské kroky, posväcovať svoj život, konať vo svete na slávu Boha. Ide o tvrdý pokrm. Najprv sa človek má potešiť spásou a do Božej školy prirodzene vstúpi. Viera a nasledovanie sú neoddeliteľné veci.

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.