Biblia je veľké dobrodružstvo – Druhá časť – rady a odkazy na programy a slovníky

Písmo obsahuje tri veľké pravdy, ktoré sa tiahnu celou líniou písma

  • Hriešnosť a zloba človeka. Všetky pohanské a mytologické knihy staroveku, opisujú mnohých hrdinov ako nadľudí, ktorí majú všetky schopnosti dobré a správne. Ale biblia opisuje človeka ako zlého a zvráteného hriešnika, ktorý miluje len sám seba. V písme nenájdeme postavu, ktorá by nebola hriešna, nerobila by chyby. Tejto téme sa nemôžeme vyhnúť, pretože práve náš hriech, nás odkazuje na kríž. Ak nie je hriech, ak sa o hriechu nehovorí, je logické, že svet kríž nepotrebuje – načo by mu bol?
  • Druhá veľká pravda biblie je – vykúpenie. Je to o Bohu a Jeho pláne, ako zachrániť človeka od večnej smrti. Tiahne sa to celým písmom a táto niť sa zastavuje pod krížom.
  • Tretia pravda je naše znovuzrodenie, viera, obnovenie padnutého človeka. Ak by sme si mysleli, že len nová zmluva pozná tento pojem, nepoznáme príliš dobre písma. Už u Abraháma vidíme nového človeka, ktorý sa od klaňania pohanským soškám, obrátil k živému Bohu. Biblia často vyzdvihuje ľudí, ktorí sa upreli k Bohu ako ľudí slabých. Spomeňme si na Leu, Rút, neviestku Rachab, alebo chorého vodcu armády – Námana. Ak budeme hľadať v písmach, narazíme na veľa postáv, ktoré sa k Bohu obrátili a Boh ich prijal.

Nepodceňujme verše

Niektoré verše sa nám zdajú, že nič nehovoria. Nedokážeme z nich nič vydolovať. To je len preto, lebo nejdeme do nich hlbšie a nenecháme ich rozprávať. Nič v písmach nie je len tak. Niekedy až po dlhých dňoch nám príde na myseľ, že verš ktorý nám nič nehovoril odrazu prehovorí. Zastavme sa na verši, ktorý nehovorí žiadne senzácie. Nám sa môže zdať, že ten verš by tam ani nemusel byť. A predsa keď ho začneme skúmať, môže prehovoriť. Napríklad:

Keď však nastal v krajine hlad, Abrám zišiel do Egypta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. Gn 12:10

Abrahám ide do Egypta, čo je na tom zvláštne? Rozpomeňme sa, čo znamená Egypt v Božom pláne? Kto okrem Abraháma ešte išiel do Egypta v písme a prečo? Kto z Egypta odišiel ako Abrahám neskôr odchádza?! Na krajinu doliehal hlad, preto Egypt. Aký má zmysel táto časť, kedy sa niečo bude ešte takto opakovať? Odpovede zaiste viete, ale vedzte, že je v tomto jednom verši skrytého toho oveľa viac. A na prvý pohľad sa zdal taký nepodstatný. Okrem toho aj tu nájdeme súvis s Ježišom – kľúčom k biblii.

Evanjeliá

Aj keď v prvej časti sme vyzdvihovali čítanie evanjelií, dnes sa pozrime na niektoré konkrétne veci. Evanjeliá sú štyri, to dobre vieme. Ale každý evanjelista pozerá na Ježiša z iného uhlu pohľadu. Matúš hovorí k židom a ukazuje im skrze písma kto je Ježiš, že On je Mesiáš. Židia milovali písmo a preto je najlepšie sa na nich zamerať práve skrze písmo. U Matúša je Ježiš Synom Dávidovým. Toto je veľmi presná strela k židom, ktorí veľmi dobre vedia čo to znamená.

Marek opisuje Pán Ježiša skôr ako sluhu, ktorý prišiel slúžiť svetu a nie mu rozkazovať a súdiť. Lukáš zase opisuje Pána z tej ľudskej stránky, ako toho, kto sa stal jedným z nás. Preto jeho evanjelium sa najviac zaoberá narodením, detstvom Ježiša, ktorý je súčasťou normálnej židovskej rodiny. Ján zase jedným šmahom pera odsudzuje herézu, že Ježiš bol iba človekom. Ukazuje na Ježiša ako Božieho Syna, ako Syna človeka, ktorý je totožný s Otcom, ktorý od Otca prišiel a zase k Nemu odíde. Slovo Boha (Ježiš) sa stalo telom a prebývalo medzi ľuďmi. Ak pozorne čítame Jána tak vidíme, ako je Ježiš zameraný na hriešnikov.

Všimnite si pozorne postavy, ktoré k Ježišovi v Jánovi prichádzajú, čo im hovorí a aké požehnanie od Neho dostávajú. Naopak tí, ktorí ho odmietnu, akú zásluhu získajú zato?!

Vyberte si jedno slovo, alebo jeden zmysel

Vyberte si jedno slovo a toto slovo hľadajte v písmach. Nejaké podstatné slovo. Napríklad – Ja som. Ak budeme hľadať v písmach, kde Boh hovorí v tomto zmysle – Ja som, Ja som Boh, Som ktorý som, – narazíte na množstvo veršov a ich súvislosti v písme. Alebo slovo – prameň, voda, chlieb, krv, vražda, atď. atď.

Napríklad v listoch sa objavuje slovo – viem, alebo vieme. Viem – už ani nie je viera, ale totálne presvedčenie. Kde toto slovo nájdeme a v akej súvislosti? Takto podobne môžeme vyhľadať iné slovesá ako napríklad – neboj sa, nebojte sa. Toto slovné spojenie hovorí často sám Boh svojmu ľudu a to nielen v novej, ale aj v starej zmluve.

Podobne tomu tak bude, ak budete hľadať slovo viera, alebo jeho opak – nevera. Jednoducho možností k študovaniu písma je mnoho ohľadom hľadania konkrétnych slov.

Rozlišovanie veršov k bezbožným a veriacim

Často ľudia nerozlišujú čo písmo hovorí kresťanom a čo pohanom. Alebo židom a pohanom. Miešajú si tieto veci dohromady a potom to čo patrí pohanom, zamiešajú kresťanom, čím vznikajú pochybné teológie. Ak vyložíme Ježišovu poslednú modlitbu ako modlitbu pre celý svet vrátane pohanov, upadneme prirodzene do univerzalizmu, kde budú všetci ľudia spasení aj bez viery. Ale tá modlitba je platná iba pre veriacich. Takto ľudia vytrhávajú verše z písma a zo statí, aby si dokázali svoju pravdu. Ale my musíme vedieť, že reč ktorá je v písmach – či patrí celému svetu, pohanom, alebo kresťanom.

Podobne tak Boh hovorí k hriešnikom, čo sú všetci ľudia, alebo k svojmu ľudu, ktorý je od hriechov očistený.

Podobne je tomu tak aj s darmi. Vo svete sú dva druhy darov. Od Boha a od nepriateľa. My musíme vedieť, ktoré dary sú od Boha a ktoré od nepriateľa. Niektoré nepriateľské dary sa totiž tvária ako dary od Boha, ale nimi nie sú. Boh nám dáva do srdca dary ako ovocie Ducha, lásku, pokoj atď. Naopak nepriateľ do nás zasieva neistotu, nepokoj, pýchu, hádavosť atď.

Boh a hriešnici

Všímajme si v písmach Boha, ako nakladá s hriechom a hriešnikmi. Keď niekto umenšuje hriech, aký dopad to má na človeka v písmach, ktorý tento hriech prevádzkuje a ako ho Boh potom láme a napráva, alebo rovno odsúdi smrťou. Všímajme si rozdiel Boha v starej zmluve, ako Boha ktorý sa pevne drží zákona a je nekompromisný sudca a Boha – Ježiša novej zmluvy, ktorý hriech odpúšťa a napráva jeho škody. Ale ani tak sa nedajme pomýliť tým, že Boh v starej zmluve neodpúšťa a Ježiš v novej zmluve nekompromisne neodsudzuje podľa práva.

Krížové verše a slovníky

Dnes je mnoho kníh a zvlášť aplikácií, ktoré nám ukazujú na krížové verše. Používajme ich a snažme sa tak nájsť objemnejší význam napísaného verša. Taktiež existujú knihy – konkordancia – ktoré vykladajú význam slov a ich výskyt v biblii. Tiež používajte slovníky. Ak nemáte doma nejaký dobrý slovník, skúste slovník Novotného, ktorý sa dá stiahnuť tu v PDF súbore. Tam si stiahneme podľa abecedy konkrétnu časť slovníka v PDF a môžeme študovať. Online sa dá tento slovník nájsť bez sťahovania na tomto odkaze. Tam stačí zadať konkrétne slovo a vyhodí nám to význam.

Tu ale pozor na teológiu. Aj Pán Novotný, autor slovníka, vsúva svoje názory do slovníka a výkladu. Keď budete hľadať slovo – spasen, spasení – nájdete tam teológiu o skutkoch, prečo sú potrebné aj skutky ku spáse. Tieto slovníky skôr používajte k lepšiemu osvieteniu textu. napríklad – Abrahám obetoval na oltári. Aký oltár sa používal v Abrahámových časoch? Alebo aké veľké bolo mesto Ninive a kde sa nachádzalo? Takže slovníky je dobré využívať k rozšíreniu svojich poznatkov, aby sme vedeli kde sa v písme nachádzame aj vizuálne, nepoužívať ich ohľadom teológie. Hľadajme sami pravdu.

Programy

Taktiež je dobré využívať programy v počítači. I keď ja osobne používam mac, tie najlepšie programy mi idú cez emulátor, vo windowse to ide bez problémov. Linux má jednoduché programy. Programy ktoré sa najviac využívajú sú:

Samozrejme tých programov je omnoho viac…

Biblia do mobilu

Jednoznačne odporúčam ako bibliu do mobilu program – mybible. Tento program obsahuje všetky slovenské biblie, vrátane rómskej. Program je v SK aj CZ jazyku. Mybible obsahuje všetky biblie české. Má v sebe veľmi hlboké vyhľadávanie v krížových odkazoch, momentálne od 14 biblických škôl z celého sveta. Zoznam sa rozširuje. Okrem toho obsahuje Novotného biblický slovník a zamyslenia. Verše sa dajú komentovať, ukladať a dávať do vlastných priečinkov podľa vlastného zaradenia. Program má v sebe taktiež výuku veršov spamäti, cez rôzne systémy.

Biblické plány. Program má vyše 60 prednastavených biblických plánov čítania. Čo je však úplný boom, vy sami si môžete vytvoriť vlastné čítanie biblie. Napríklad chcete prečítať novú zmluvu za 2 mesiace, nastavíte to a program vám vytvorí plán s dňom začiatku, ktorý si určíte. Chcete študovať len knihu Genesis a evanjeliá? Žiaden problém. Stačí si nastaviť deň začiatku a dĺžku – povedzme mesiac, rok, dva roky, desať rokov – zaškrtnúť knihy ktoré chcete čítať a program vám vytvorí plán takéhoto čítania.

Samozrejmosťou je porovnávanie veršov stiahnutých biblií, vyhľadávanie slov a výrazov v písme, nadpisy a podnadpisy ak ich biblia obsahuje a strongové čísla. Tie sa dajú využívať len v českej biblii Kralickej, ktorá má takto upravenú novú zmluvu.

Záver

Bolo by ešte veľa čo o biblii písať, no každý človek sa musí sám za seba rozhodnúť kráčať po tejto ceste. Každý človek musí sám za seba bibliu študovať a zamilovať si slovo Boha. Keď človek objaví skryté pravdy v písme, nebude v jeho srdci väčšej radosti, ako keď má všetko z druhej ruky.

Aby som nezabudol, najlepším prekladom v slovenčine je Roháčkov preklad. Nové vydania písiem, zvlášť katolícke a ekumenické, úmyselne vynechávajú mnohé verše, podľa akejsi celosvetovej smernice, ktorá toto ustanovuje po celom svete. Internetová verzia evanjelickej biblie je dobrá, ale už nové vydania papierovej biblie, neobsahujú niektoré verše. Staršie evanjelické biblie tieto verše majú. V Čechách rovnako podľa smernice likvidácie biblií, sa škrtajú verše v mnohých prekladoch. Tam je zase najlepším oporným kameňom biblia Kralická, s ktorou je potrebné konfrontovať verše.

Zakončime to teda veršom, ktorým sme to celé začali:

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. 2Tim 3:16-17

Nechajme sa bibliou formovať a privádzať k Božiemu slovu a ku Kristovi, mnohé neobrátené duše v tomto temnom bezbožnom svete…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, prihlás sa do odberu e-mailov, alebo ho zdieľaj s ľuďmi na sociálnych sieťach