Ježiš je jediná cesta ku spáse (Video)

Dnešný svet chce jedinú pravú vieru do nebeského kráľovstva, totálne zahádzať hlinou, aby ju nikto nenašiel. Hlása sa univerzalizmus, kde údajne každá viera vedie do kráľovstva Božieho. Samotní kresťania upadajú do osídiel týchto bludných učení a veria, že každé náboženstvo privádza človeka do neba. Proti tomuto sa kresťan musí rázne postaviť a dokázať z písma, v akom omyle svet leží. Viera len v Kristov kríž, začína byť nenávidená a odsudzovaná ako – netolerantná. Je to tak! Pravda je vždy netolerantná, pretože je jedna. Toto video je opakovaním si právd kresťanskej viery, kde spása leží len a len na Kristovi. Spása neleží na žiadnom inom duchovnom vodcovi, rovnako ako neleží v našom tele, v našich skutkoch.

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov