Rozhovor satana s kresťanom, ktorý sa plne spoľahol na Krista

Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! 1Kor 15:56-57

Kresťanovi sa až vtedy utíši svedomie, keď pochopí túto veľkú pravdu – víťazstvo máš len v Ježišovi Kristovi. Pred prijatím tejto pravdy je kresťan neistý a nespokojný. Aby aj nie. Chodí za ním diabol a ten mu neustále našepkáva:

 • Kto vie či budeš spasený?
 • Si myslíš, ako sa ti darí ako-tak posväcovať svoj život. Ale spomeň si na včera, ako si sa rozčúlil na ten článok, ktorý bol zavesený na internete? Vari nevieš, že hnev sa rovná vražde?
 • A čo tá závisť ktorá v tebe vznikla, keď sa tvoj nekresťanský priateľ vyťahoval novým autom? Och, ako sa mu len darí? Nevšíma si nejaké smiešne hriechy, sem-tam urobí nejaký podvod a pozri ako sa má? Ktovie ako to bude naozaj po tomto živote? Pokiaľ ty si sa snažil žiť poctivo, on si niečo ukradol – ale teraz si žije bohémsky. Čo ti teda iné zostáva, ako ticho závidieť a utešovať sa, že si kresťan, že máš večný život. Ale naozaj ho máš? Veď si o čosi lepší ako on? Akurát že nekradneš viditeľne. Ale spomeň si na túto stredu, ako si si stiahol nelegálne ten nový film! Nielenže si kradol software, ešte k tomu si urazil Boha. Veď vieš že Boh nenávidí modlárstvo? A pozeranie filmov modlárstvom zaručene je! Hovoríš že nie? Neklam samého seba!
 • Či si nespomínaš na Izrael, keď si vytvoril zlaté teľa? Zbavil sa tým Boha a tak sa začal hrať, užívať si života. Vari nepoznáš ten verš?  Potom na druhý deň vstali skoro ráno a obetovali zápaly a doviedli pokojné obeti. A ľud sadol, aby jedol a pil, a vstali, aby sa hrali. Ex 32:6
 • A čo tie pohľady na susedku, mladú šarmantnú dámu, ktorá je vždy pekne oblečená, s odhalenými nohami? Vari sa ti nezapaľuje srdce keď na ňu hľadíš? A či v noci sa neprevaľuješ v posteli pri pomyslení na ňu? Alebo si vari zabudol čo povedal Spasiteľ? Ktokoľvek sa so žiadostivosťou pozrie na ženu, už s ňou cudzoložil! Pekný si mi ty veru kresťan!
 • Aby som nezabudol – tá tvoja neláskavosť sa nedá ani len opísať. Videl si tú starenku, ako ťažko ťahá vozík s kolieskami, plný nákupu a čo si urobil? Rýchlo si prešiel na druhú stranu, aby si mal alibi že sa ťa to netýka. Ale keď ja vidím tvoj falošný kresťanský život, vari Boh by nevedel oveľa viac ako ja? Vari on nevidí zámery tvojho srdca? Či ťa tvoj Pán Ježiš Kristus neučil, aby si bol dobrým samaritánom?
 • A keď už sme pri tom. Ten bezdomovec v sobotu, ktorý sa triasol v meste od zimy s natiahnutou rukou – spomínaš si? Uvidel si ho už zďaleka, preto si náhle zmenil smer, aby si nemusel vedľa neho prejsť. Ale si rafinovaný a prefíkaný. V srdci si sa ospravedlnil, že ten bezdomovec fajčí a pije, že tvoje počínanie Boh kývnutím hlavy schvaľuje. Ale tu nešlo o toho bezdomovca, ale o tvoju pýchu a lakomosť. Veď čo by si pomysleli ľudia, keby si sa pristavil pri takom zapáchajúcom človeku? Utrpelo by tvoje ego. Ty – slušný a poctivý kresťan, ktorý stojí pri človekovi bez domova, s ktorým sa nemôžeš rovnať. A to nehovorím, že išlo aj o tvoju lakomosť. Vari nevieš, že apoštol Pavol hovorí o lakomosti ako o modlárstve?
 • A ako vykupuješ čas? Vari nevieš, že máš slúžiť Bohu na 100%, že más dobre a rozumne vykupovať čas ako ťa učí Božie slovo? Že sa nemáš venovať sebe a svojej sebeckosti, ale pracovať pre Pána a blížneho? Ale ty nie! Ty sa hráš na mobile hry. Ideš sa modliť a zrazu – hra. Hráš sa tri hodiny a odrazu zistiš, že sa blíži polnoc. Časová tieseň do ktorej si sa dostal spôsobila, že si nielen nemal čas na čítanie Božieho slova, ale ani na modlitbu. Len tak letmo si Bohu poďakoval za deň a aby sa nepovedalo, pridal si Otčenáš. Aké pokrytectvo. Ctíš Boha perami, ale tvoje srdce je ďaleko od Pána.
 • Tak môj milý priateľu vidíš, aké je tvoje posväcovanie k ničomu. Myslel si si, že si vzorný a dobrý kresťan, ale ty ani len netušíš, ako sa Boh hlboko pozerá do tvojho srdca, ako tam vidí tvoje sebecké zámery, ktoré sú ďaleko od Boha a pomoci blížnemu.
 • Aby som nezabudol. Veľmi dobre vieš, ako sa Boh hneval na Izrael, keď ich vyviedol na púšť. Ako plakali za Egyptom, tým veľkým civilizovaným svetom a túžili sa vrátiť. A ty stojíš rovnako ako aj oni na dvoch stoličkách – slúžiš hodinu Bohu, 23 hodín svetu a myslíš ši, že je všetko v poriadku. Veď vieš čo ti hovorí písmo –  Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridŕžať a druhým pohŕdať – nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Mt 6:24. A ty slúžiš mamonu, slúžiš modlám tohto sveta, miluješ svoj facebook, internet, TV, hry, svetské piesne plné dvojzmyslov a vulgárností, podobne tak filmy, autá, dobré jedlo. Kupuješ neustále nové veci aby si sa nimi potešil, miesto toho aby si sa tešil z Boha. A čo tie zábavy v podnikoch, tie opilstvá a prázdne bezbožné bohapusté reči?! Či nevieš, že z každého slova budeš musieť vydať počet?

Tak vidíš drahý priateľu, že tvoj zámožný kamarát , ktorý si užíva blahobyt síce verejne podvádza, ale ty si na tom ešte horšie – ty podvádzaš skryte! Tváriš sa pred svetom že si dobrý a čestný, ale vo svojom srdci si horší ako 100 takých, ktorým závidíš. Si jednoducho pokrytec!

 • Už vidíš mizernosť svojho falošného posväcovania, alebo sa stále nazdávaš, že si milý Bohu, že si spravodlivý?! Mám pokračovať v počítaní tvojich ďalších hriechov len z tohto jedného týždňa? Nestačil by mi jeden sto stranový zošit, zapísaný v tenkých riadkoch. Veď vieš že – všetko čo nie je z viery je už hriech? Čokoľvek si dopraješ a potešíš sa tým mimo Boha, ukazuje na tvoju bezbožnosť. A tých vecí je len za jeden deň stovky…

Uff. Takto na nás diabol dolieha a my musíme uznať, že má pravdu. Naše skutky a naša spravodlivosť, je horšia ako spravodlivosť farizejov. A Pán nám hovorí, aby sme mali väčšiu spravodlivosť ako oni.

Naozaj som hriešnik, môj Pane, aj keď som sa stal kresťanom, moje kresťanstvo nestojí za reč. Satan má pravdu – som zlý, špatný človek, padnutý hriešny tvor – hlina, ktorá sa rozpadne v prach, ale za ten čas, čo žijem na svete, konám neustále zlo a to už od svojej mladosti. Darmo písmo nehovorí o mojom srdci, že je zlé, skazené, prevrátené klamlivé. Moje srdce ma klame, že som na tom dobre, ale postaviac sa vedľa tvojho slova – som odsúdenia hodný zbabelý človek! Ale predsa sa jedna vec v mojom srdci zmenila – zamiloval som si Teba, Pane. Nieže by som ja mal na tom nejakú zásluhu, ale TY…

A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. Ez 36:26

Kresťan dostal zbraň proti diablovmu odsudzovaniu, ktorú má ju plne využívať. Áno, kresťan je na tom v mnohom rovnako ako svetský človek. Mnohé hriechy síce vykynožil, ale ďalšie sa objavili. Mnohé hriechy nedokáže zo svojho tela dostať a preto musí spolu s Pavlom zvolať:

Vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Rim 7:23-24

Je nejaké východisko z tohto stavu? Mnohí kresťania si myslia, že niekedy nad svojim telom vyhrajú a skončia takí svätí, že už hriech nad nimi nebude panovať. To je čistá ilúzia! Telo vzdá svoj boj až v hodine svojej smrti, keď sa prestane hýbať. Aké mal Pavol východisko? Spoľahol sa na Krista, na Krista a len na Krista:

Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána! A tak teda ja – ten istý – svojou mysľou slúžim zákonu Božiemu, telom však zákonu hriechu. Rim 7:25

A preto drahý kresťan musíš sa postaviť proti slovu satana, ktorý do teba neustále pumpuje tvoje neprávosti a takto mu odpovedať:

 • Máš pravdu satan, máš pravdu, som hriešnik a hreším neprestajne. Ako aj Dávid hovorí vo svojom žalme že vie, o svojich hriechoch vedomých, ale aj nevedomých. Zaiste si zaslúžim večnú smrť a zatratenie za môj spôsob života. Mohol by si ma hneď teraz právoplatne usmrtiť a zatratiť! Ale ty veľmi vieš že to nemôžeš!
 • Bráni ti v tom niekto iný, aby si ma vzal do pekla a večného odsúdenia. Kto je ten iný, ty veľmi dobre vieš – je to Pán Ježiš Kristus! Pamätáš sa veľmi dobre, ako si sa nazdával, že keď Ježiš zomrie, zomrie s Ním aj jeho učenie, divy a zázraky, že bude koniec ďalšieho falošného proroka? Ako si sa tešil, keď ho ľudia odsúdili, no následne si bol na smrť sklamaný keď si zistil, že Ježiš bol naozaj Boží Syn! Že nie On prehral svojim krížom – ale ty si prehral Jeho krížom!?
 • Spomínaš si ako si stratil právo na všetkých kresťanov, Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním? Lebo On nepremohol tvoju priateľku smrť a hriech kvôli sebe – On to urobil kvôli ľuďom, kvôli mne! Jeho krv ma očistila od hriechov, jeho smrťou a vzkriesením som sa stal spravodlivým pred Bohom. Ježišom si bol premožený a zašliapnutý do zeme! Či to nestojí na počiatku kdesi v Písmach, že Syn ženy, ti rozšliapne hlavu ako keď niekto šliapne na orech, ktorý sa rozpučí?
 • Takže ti nemôžem priznať tvoje žaloby ako opodstatnené! Nemáš na mňa žiaden právny nárok! Ale čo mám je to, že teba teraz musím obžalovať pred svätým Božím tribunálom, pretože si ma neprávom obvinil, i keď vinu nemám, pretože všetko bolo zakryté plášťom Kristovej spravodlivosti. Ja som čistý a nevinný – nie zo seba – ale z Krista. Čo chceš proti tomu viac povedať? Na koho chceš teraz žalovať?
 • Vari ja pozerám na svoje skutky a zásluhy pred Bohom, skrze ktoré by som mal byť spasený? Či sa nádejám na svoju prácu pre Boha, hľadím na svoje posvätenie a snahu nehrešiť? Ak by som takto zmýšľal, mal by si nado mnou moc a mohol by si ma do konca života právoplatne obžalovávať. Ale Ja pozerám a PEVNE VERÍM len na Ježiša Krista a Jeho dielo na Golgote, ktoré ma dokonale očistilo. Keď boli zo mňa strhnuté všetky hriechy, ktoré ako odporný špinavý šat, si na seba obliekol Ježiš a predniesol ich Bohu na zničenie. Ako by si ma mohol volať k súdu, keď bol môj dlh vyplatený? Či nevieš čo hovorí Božie slovo, ktorým si ma chcel pred malou chvíľou zahnať do kúta?

Kto ich (kresťanov) odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. Rim 8:34

A inde písmo hovorí:

A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Rim 8:1a

 • Nečítaš písma? Či nie som Božie dieťa, Boží dedič, Boží kňaz? Vari môže zlomiť niečo moc Kristovho kríža, aby si ty – alebo ktokoľvek – dokázal človeka z tejto moci vytrhnúť?
 • Vari nevieš čo napísal Pavol? Či nás vari učil, že budeme spasený zo skutkov a zo svojho mizerného života? Veď sa len rozpomeň:

Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. Rim 4:5

 • A keď už mi predhadzuješ moje hriechy, – ktoré síce v čase uznávam že som ich urobil a priznávam sa nimi Otcovi – či ich nemám odpustené skrze kríž, keď Ježiš urobil jednu dokonalú obetu za mňa a za všetkých ktorí kedy uveria? Či nie je na mojej strane opäť písmo, ktoré sa snažíš prekrútiť proti mne?

Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti, a ktorých hriechy sú prikryté!  Blahoslavený človek, ktorému Pán nepočíta hriechu. Rim 4:7-8

Alebo mi chceš povedať, že toto blahoslavenstvo sa dá dosiahnuť skutkami? Či nepoznáš labutiu pieseň Pavla, ktorý zásluhy totálne zabíja, čím ti berie tvoju zbraň obviňovať ľudské duše ich skutkami? Veď len si zopakuj čo dobre vieš!

Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niktoré telo. Gal 2:16

Tak vidíš diabol. Toto tvoje obviňovanie môžeš použiť na nekresťanov, ale tým je to jedno, oni hriech nepociťujú a mnohí ho ani neuznávajú. S nimi máš ľahkú prácu – nemusíš pohnúť pri nich ani len prstom. Ale ja dobre viem, že argumentuješ na kresťanov svojimi žalobami, pretože vidíš ich kolísavosť a nerozhodnosť. A tie úbohé duše sa desia a a tak upadajú do skutkárstva, chcú sa spasiť nejako sami, chcú nejako slúžiť Bohu, ktorý to od nich nevyžaduje. Tak si mädlíš ruky, ako si ich pekne nalapal do siete. Ale či si lapil do siete aj tých, ktorí hľadia len na Krista a nie na seba? Na tých nemáš dosah.

A tak milý kresťan, aj ty sa poteš Kristovým krížom a len ním. Postav sa tak, aby si mal Kristov kríž po pravici a pozri dolu do Jeruzalema, ktorý máš po ľavici. Ak sa budeš pozerať na ľavú stranu, na svoje skutky, budeš hľadieť na biedu mesta, satan ťa bude ničiť. Skutky ťa budú ťahať dolu do pekla, do temného údolia smrti. Ale ak sa pozrieš napravo na Kristov kríž, musíš pozrieť hore, kde uvidíš nebesia a spásu.

V tejto viere v Kristov kríž pevne stoj a nedaj sa nijako odbiť. Mnohé reči budú proti tebe stáť a obviňovať ťa. Ale pre teba už nie je odsúdenia, ak si v Ježišovi. Si Božie dieťa a kto sa narodil z Boha, je chránený pred satanom a jeho žalobami. Stal si sa slobodným človekom nebeského kráľovstva už dnes…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov