Kain a Ábel. Dva predobrazy spasenia z viery a spasenia zo skutkov

Kto by nepoznal príbeh Kaina a Ábela?! O tomto príbehu bolo povedané už dosť a vlastne nie je čo veľa o tom hovoriť. Kain zabil Ábela, pretože sa nahneval. Prečo? Pretože Boh nepozrel na obetu Kaina tak, ako na obetu Ábela.

Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Nato Kain vzbĺkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Gn 4:4-5

V čom bol problém toho, že Boh nepozrel na Kainovu obetu? Kain bol poľnohospodár, Ábel bol pastier. Pastieri vykazovali v histórii menšiu činnosť ako poľnohospodári. Aj keď obe remeslá nie sú ľahké, poľnohospodár to má o čosi ťažšie. Musím najprv vykynožiť burinu ktorá v zemi rastie a zbaviť sa kameňov. Potom musí pracne sadiť, ak nie je dážď tak polievať ručne. Potom prichádza zber úrody a veľká práca ohľadom uskladnenia a predaja. Na jeseň poľnohospodár musí pôdu kompletne preorať a tak ju pripraviť na ďalší rok. S pôdou je dosť veľká drina.

Naproti tomu pastier vyženie na pašu svoje stádo a čaká. Keď stádo spasie potravu, presunie sa na druhý deň inam. Ak sa pozrieme na históriu biblie, mnoho veľkých mužov boli pastieri. Spomeňme Abraháma, Izáka, Jákoba, Mojžiša keď ušiel z Egypta. Aj veľký kráľ Dávid bol pastierom. Napokon sám Pán Ježiš je našim pastierom, pastierom kresťanov.

Všimnime si, že ako Ábel tak aj Kain, neboli bezbožníci. Obaja predstupovali pred Boha. Písmo hovorí:

Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Gn 4:3-4

Obaja chodili pred Boha. Prenesúc do dnešnej doby – obaja chodili do zboru, alebo do kostola. V čom bol teda problém Kainovej obete? Kain drel, čo mu len sily stačili. Keď prichádzal pred Boha myslel si o sebe, že dosť toho pre Neho vykonal, že Boh bude z jeho prácou spokojný.

Takto nejako dnes kresťania veria, ktorí majú predobraz Kaina. Veria vo svoje skutky a svoje zásluhy. Doslova makajú pre Boha.

Katolíci konajú mnohé veľké skutky, veľa sa modlia predpísané modlitby, postia sa podľa predpisov, chodia na spovede a púte. Samozrejme navštevujú kostol, nikdy nevynechajú nedeľu a prikázané sviatky. K tomu pristupujú k eucharistii. Mnohí navštevujú miesta rôznych zjavení.

Reformovaní kresťania si zase chcú dokázať svoju vieru a preto podobne ako katolíci, drú na svojej spáse. Viac ako Kristovmu krížu a bezplatnému spaseniu, uverili na jeden verš Jakuba a tento verš je ich modlou, ktorá Kristov kríž prevalcovala a stala sa pre nich šípkou do neba. Popierajú že by boli spasení zo skutkov, na druhej strane, sa na svoje skutky spoliehajú, ako dôkaz viery, čo je vlastne spasenie zo skutkov.

Na jednej stránke (pravdavlaske), kde si chcú spasenie zaslúžiť, citujú Paula Washera, reprezentanta spasenia z dokazovania skutkov. Reprezentanta takzvanej modernej reformovanej vetvy. Tam sa dá objaviť katolicizmus v protestantskom kabáte. Napríklad tento zaujímavý citát Paula Washera ktorý znie:

Dôkazom skutočného spasenia, dôkazom skutočného pokánia a dôkazom skutočnej viery je zmenený život a neustále meniaci sa život.

Tu vidíme, že títo ľudia si vieru chcú dokázať svojimi skutkami, teda sami sebou. Tým pádom odstránili kríž. Nechvália sa krížom, ako to robil Pavol, o kríži tu nie je ani zmienka. Chvália sa svojimi výkonmi, pritom ich život nenasvedčuje tomu, čo sami hlásajú. Sú plní zlosti, konfliktov, hrajú sa na tvrdých chlapcov a ukazujú na seba. Ich norma je predpis, ich norma je desatoro, ich norma je svoje ego. JA som dokázal, JA mám skutky, JA mám zásluhy. Naproti tomu Pavol hovorí, že sa chváli LEN a LEN krížom Krista.

Ľudia ktorí sú introverti, čo milujú Pána, ale majú problém evanjelizovať, sú skôr v zbore ticho, hanbia sa nahlas modliť – sú pre nich odpísaní. Oni sú extroverti, ktorí sa radi chvália na verejnosti tým, čo všetko pre Boha vykonali. A svet takých ľudí, ktorí sú navonok aktívni až horliví, obdivuje a to nielen v oblasti viery.

Pavol bol veľmi plachý a tichý. So strachom zvestoval evanjelium po zboroch. Nikdy z jeho úst nepočujeme, že by spochybňoval niekoho vieru. Aj o Démasovi hovorí, že odišiel do sveta. Washer by povedal, že Démas odpadol od viery a už nie je ho možné priviesť nazad k pokániu. To sa vylučuje s Bohom Otcom, ktorý trpezlivo čaká na svojho syna. Títo vykladači tak prekrútili celé písmo, že ľudia opakujú po nich ako papagáji, že Démas je odpadlík. Pritom písmo nikde nehovorí, či sa Démas do cirkvi vrátil a máme dôvod veriť, že áno. Ale aby sme neboli neféroví, odpovedzme – nevieme. Nevieme ako Démas dopadol.

Takže vraj dôkazom skutočnej viery je to, keď sa stanete misionármi, keď položíte život za Krista, keď budete na rohu ulice hlásať evanjelium, keď sa budete zo všetkých svojich síl snažiť. Katolíci a pravoslávni zase hovoria, že ak vstúpite do kláštora a budete dodržiavať regulu rádu, dokazujete tým svoju poslušnosť a zbavovania sa sveta podľa písma, k tomu pridáte chudobu. Toto nikde v písme takto nenájdete! Toto je výsledkom prekliatej teológie dnešného veku, ktorá sa samozvane nazýva – reformovaná!

Spasenie nie je v človekovi, ale len v Kristovi a jeho kríži. Ak niekto uverí v Krista a jeho kríž, toho bude Boh používať inak, ako chcú ľudia predpisovo formovať druhých kresťanov. Ak niekto hlása, že viera musí byť dokázaná zmeneným životom, aký život by to mal byť? Títo kazatelia sa vyhýbajú slovu – život – skutkov. Vpravde myslia nato, že nový život by mal byť plný dobrých skutkov, ale oni to kamuflujú keď hovoria, že ide o zmenený život.

Ak sa ich ale opýtate, ako oni majú zmenené životy, veď na povrchu nič extra nie je vidno, čo vám odpovedia? Hneď sa nahnevajú a vytreštia oči, že koľko oni toho už pre Boha urobili! Budú pred vami plakať, ako pracovali v role pastora, misionára, kazateľa na ulici. Týmto vás ohúria, keď ukazujú na svoje skutky. Ak by sme sa pozreli na ich bezhriešnosť, tu by sme narazili, pretože človek zostáva aj naďalej hriešnikom do konca života, ako to vyznáva aj Pavol sám o sebe a to na konci – vyše 20 ročnej služby.

Istotne že kresťan má pracovať pre Boha, má posväcovať svoj život. Ale nie preto, aby si dokázal vieru. Ale preto, lebo je Božie dieťa, je boží dedič, je novozákonný kňaz! Má pracovať ako Božie dieťa v službách Otca a nie má si zaslúžiť spásu, skrze skutky, alebo nebodaj dokázanú vieru.

Ak by sme sa pozreli pod drobnohľadom na Washera, alebo ktoréhokoľvek zástancu jeho a podobného učenia, nájdeme iba svetských ľudí, ktorí celou silou, dušou a telom Bohu neslúžia! Slúžia svetu, zarábajú veľké peniaze na svojich knihách,kázňach, videách, dávajú si platiť za pozvania do TV a rádií. Zaoberajú sa TV, hudbou, filmom, PC, chodia na dovolenky, výlety, užívajú si života. Sú jedným slovom – modlári! Vodu kážu, víno pijú. A ich ovce, ktoré ich počúvajú, súhlasia s veršami o posväcovaní, bijú sa za ne – ale aj ich život svedčí presne opačne tomu, čo hlásajú a veria. Toto je pokrytectvo kresťanstva celej histórie. Títo ľudia prestali hľadieť na Kristov kríž, ten iba rýchlikom prebehli a teraz pozerajú na seba a svoje veľké egá.

Sú ako obielené hroby, vo vnútri plné smradu a zápachu. Sú ako farizeji ktorí sa modlia, akí sú zbožní a dobrí, s opovrhovaním hľadia na zjavného hriešnika, ktorý sa bije v prsia a žiada odpustenie a prijatie u Boha. Ak si proti nim Boh zasadne, onemejú rovnako, ako onemel Izaiáš. Najlepší z najlepších, svätý muž, Boží bojovník a keď uvidel len lem Božieho plášťa, kričal, aký je hriešny, aký je nečistý! Títo ľudia nevedia, čo je to hriech, aká je jeho dĺžka, šírka a výška, ako hlboko v ňom trčia pritom sa nazdávajú, že sú na tom dobre, že ich viera je v poriadku, pretože boli na misii, kážu pred davmi a snažia sa dodržiavať desatoro, čo sa im príliš nedarí.

A tak tu máme Kaina, ktorý maká celé dni ako otrok na svojej pôde len preto, lebo chce Bohu ukázať svoje obetiny. Hovorí si v srdci – chodím do zboru, do kostola, prichádzam k Božiemu oltáru – čo Bože od teba teraz za toto moje snaženie dostanem? Toľko som sa nadrel, žiadam od teba pochvalu, povýšenie, potľapkanie po chrbte a mnohé požehnania. Spása je samozrejmosťou!

Ale Boh nepozrel na Kaina a jeho drinu! Boh obrátil Kainovu drinu na márnosť. Kain nedôveroval Bohu, on dôveroval sebe a svojim skutkom. Tieto skutky priniesol pred Boha v otázke spásy. Hovoril si, že jeho viera v Boha je pretkaná drinou a veľkými skutkami, jeho viera v Boha je obrovská. A Boh je ticho! Čo to má znamenať?

Kain veril v spasenie skrze seba a svoje výkony. On si myslel, že Boh niečo jemu dlhuje, veď chodí k jeho oltáru a dáva mu tak veľa zo svojej celoročnej driny. Nemá pokoru a poddajnosť. Nazdáva sa, že všetko je automatické, že aj dážď ktorý padá z oblohy je samozrejmosť.

Naproti tomu Ábel verí len v Boha a ďakuje len Bohu. On vie, že všetko má od Boha. V otázke spásy toto boli výnimoční ľudia pretože vedeli, že celá spása stojí na Bohu. Celé takzvané posväcovanie, ktoré si ľudia chcú pripísať – stojí tiež len na Bohu! Kain veril, on miloval Boha lebo vedel, že len od Neho je na všetkom závislý. Písmo o tom svedčí v novej zmluve takto:

Vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obeť než Kain, ktorou to vierou dostal svedoctvo, že je spravedlivý, keď svedčí Boh pri jeho daroch. Hebr 11:4a

Je až zarážajúce, ako dnes ľudia veria z druhej ruky, z rúk farizejov, ktorí ich priviazali ku skutkom, čím im vzali slobodu. Majú na rukách putá zákonníctva, pritom kričia, že len cez túto cestu je možná spása.

Milý kresťan, zobuď sa zo svojej falošnej viery, ktorá nie je tvoja. Je to viera, ktorú ti niekto iný vnútil. Výsledkom tejto viery je tvoja pýcha, nadutosť, hnev a zlosť na všetkých, ktorí žijú slobodne. Vyjdi zo slučky farizejstva a obetuj Bohu všetko len z viery.

Istý zbožný muž napísal:

Spasenie je o tom, že uznám svoju hriešnosť, nemožnosť sa sám spasiť a preto otvorím Bohu srdce, natiahnem k Nemu ruky a nechám sa ním zachrániť, bez svojich skutkov. Posvätenie je to isté.

Vyznám sa, že zo svojej sily sa nedokážem posväcovať tak, aby som bol ľúby Bohu, neviem Boha milovať na 100% a preto opäť vystriem k Bohu ruky a otvorím Mu srdce a poviem – Pane, zmeň môj život.

Ale zmeň môj život tak, že ľavá ruka nebude vedieť, čo vykonala pravá, aby som sa ničím iným nemohol chváliť, len Tebou môj Pane…

Amen…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov