Odpoveď čitateľovi – ak človek koná hriechy aj po uverení, skončí v pekle?

Chtěl bych se zeptat: Když člověk uvěří v Ježíše Krista a pořád dělá hříchy ve svém životě, jakykoliv hřích. Pujde do pekla i když věřil v Boha? 

V prvom rade musíš správne uveriť, ako píše Pavol v druhom liste Korinťanom v 15 kapitole. Tam sú dve veci. Prvou vecou je uveriť, že Ježiš ti vzal všetky hriechy na dreve kríža. On sa postavil na Golgote na tvoje miesto, s tvojimi hriechmi a to úplne všetkými – minulými, prítomnými aj budúcimi. Boh Ježiša potrestal za TVOJE hriechy, vylial na neho svoj hnev a Ježiš kvôli TVOJIM hriechom zomrel! 

Druhá časť Pavlovho výkladu evanjelia je to, že Boh prijal Ježišovu platbu za teba. Ježiš vzal tvoje hriechy na kríž, svojou vlastnou krvou za teba zaplatil Bohu pokutu, ktorá sa inak zaplatiť nedala. Ani krvou baranou, ani tvojim úsilím, ani úsilím celého sveta – len Ježišovou krvou. Boh Otec prijal Ježišovu platbu za TVOJE hriechy tým, že Ho vzkriesil zmŕtvych. Tieto dve časti sú jadrom evanjelia. 

Zmŕtvychvstanie má ešte aj iné úžasné pravdy. Napríklad že Ježiš bol skutočne dlho ohlasovaný Mesiáš. Ak by bol podvodník, potom by Ho Boh Otec nebol kriesil zmŕtvych.
 
Niektorí ľudia hovoria, že uverili v Ježiša Krista, ale nevedia v čo uverili, v akého Ježiša uverili. Viera podľa Pavla obsahuje tieto dve základné veci, ako hore píše Pavol – Ježišovu platbu za tvoje hriechy a Božie prijatie tejto platby, keď Boh Otec potvrdzuje Ježišovu obetu za teba, zmŕtvychvstaním Syna.

Ale ak ľudia veria v Ježiša preto, lebo bol veľký učiteľ, veľký náboženský vodca, konateľ zázrakov, alebo veria že bol síce Mesiáš, no tam to končí, ich viera nie je celistvá. Pavol v tom liste hovorí, že ak ľudia neveria podľa jeho návodu, ich viera je daromná.

Niektorých ľudí učili, že stačí prijať Ježiša do srdca, otvoriť mu dvere, ako inde píšo Božie slovo. Iní sa zase modlili modlitbu spasenia, ďalší Ježišovi zverili svoj život. Toto sú viery mimo Pavlovho kázania. Prejdime si tie Pavlove verše:

Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem 1Kor 15:3-4

Ak ľudia neveria tak, ako ich Pavol učí, presne podľa tohto jednoduchého podania, potom uverili nadarmo. Pavol to napísal takto:

A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, akým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 1Kor 15:1-2

Pozrime si bod po bode, čo Pavol hovorí:

  1. Evanjelium PRIJALI v hore spomenutých dvoch bodoch. Pavol im ho vyložil a oni ho takto vyložené prijali.
  2. V tomto evanjeliu musia STÁŤ. Teda nemôžu prijať niečo iné k nemu. Napríklad spomínanú modlitbu spasenia, ale ani nič nemôžu z neho ubrať. Niektorí ľudia učia, že musíš mať skutky ktoré ukazujú na tvoju vieru. To tu nenájdeš, to je prídavok k Pavlovmu evanjeliu a preto veríš nadarmo, ak sa chceš vierou plus skutkami spasiť. Pavol tu žiaden náš skutok nespomína. My sme mimo práce, ktorú Boh za nás vykonal. Naša jediná vec je prijať toto hotové dielo a tým končí celá naša zásluha. 
  3. Pavol píše v tom verši, že v takto v evanjeliu aj spasení bývate. Neexistuje iné evanjelium okrem tohto. Niekto ti totiž povie, že Lotor na kríži nepoznal vzkriesenie Ježiša, aj tak bol spasený – to je starozákonná viera. Ani Dávid, Mojžiš, Jozue, Abrahám a ďalší nevedeli presný priebeh budúcnosti, ale verili v Mesiáša. Ježišovou smrťou, sa mení nejasná starozákonná viera na jasnú. Pavol vykladá evanjelium v plnosti, nie ako v hmle. Preto hovorí, že takto máme dnes veriť – prijať evanjelium, stáť v ňom – neuberať, nepridávať, nevymýšľať iné evanjelium. 
  4. Máme toto evanjelium držať v pamäti. Koľko učiteľov, koľko cirkví, koľko pastorov a kňazov takto zvestuje evanjelium ako Pavol? Takmer nikto! Pavol nám totiž hovorí, aby sme sa toto evanjelium naučili naspamäť, aby sme ich presne citovali a držali ich v pamäti slovo za slovom. Ak príde za tebou nejaký človek, ktorý ti bude hovoriť, že musíš prijať povedzme dar hovorenia jazykmi, inak nebudeš spasený – je toto v Pavlovom evanjeliu? Nie je! Takže tým, že poznáš evanjelium, slovo za slovom, NIKTO ťa nemôže a nesmie nikdy v živote pomýliť. Iný človek za tebou príde a povie ti, aby si mu ukázal skutky, ktoré potvrdzujú tvoju vieru. Je toto v tomto Pavlovom evanjeliu? Nie je! Ďalší príde a povie ti, že musíš činiť pokánie na odpustenie hriechov. Stojí takto Pavlovo evanjelium? Nestojí! To je iná téma v inom šuplíku. Preto Pavol trvá na tom, že sa toto evanjelium musíš naučiť od slova do slova, naspamäť, aby si dokázal odolať bludom tohto sveta. Príde za tebou zbožný človek ktorý ti povie, že ak chceš byť spasený, musíš ísť k spovedi, potom prijať Kristovo telo, čím získaš milosť posväcujúcu a keby si zomrel v tejto milosti, pôjdeš do neba. Je toto Pavlovo evanjelium? Absolútne nie! 
  5. Poslednou vecou na ktorú Pavol upomína je, že ak inak budeš kázať evanjelium, ak si niečo pridáš, uberieš – uveril si nadarmo. Ešte raz celý verš na zopakovanie:

A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, akým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 1Kor 15:1-2

Preto Pavol hlása Krista, toho ukrižovaného. Hlása Krista, ktorý vstal zmŕtvych, do konca svojej služby. Aj veľké cirkvi hlásajú ukrižovaného Krista, aj zmŕtvychvstanie. Ale čo vynechávajú? Že Kristus zomrel za naše hriechy! Toto vzali a dali to do kompetencie cirkvi. Cirkev ti údajne môže odpustiť hriechy skrze kňaza. Je toto evanjelium Pavlovo? Absolútne nie. Veď aj Peter Peter píše:

Ježiš sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo kríža. 1Pt 2:24a

Ak budeš nad týmto premýšľať zistíš, že ty nehráš v evanjeliu žiadnu rolu. Si len prijímateľ. Preto písmo hovorí, že spasenie je dar. Dar je zdarma, je to darček. A inde písmo hovorí, že spasenie je z milosti. Si hriešnik, nemáš nárok na spásu, ale Boh sa nad tebou zmiloval a dal ti darček – spasenie. Ty iba otvoríš ruku (viera) a darček prijmeš – to je všetko – nič viac k evanjeliu nemôžeš pridať. Nič svoje. Na tebe evanjelium nestojí. 

A tak sa dostávam k tvojej otázke po tomto výklade: 

Když člověk uvěří v Ježíše Krista a pořád dělá hříchy ve svém životě, jakykoliv hřích. Pujde do pekla?

Je evanjelium Ježiša Krista o tebe? Nie je. Má tvoja otázka spojenie so spasením? Nemá. Spasenie vykonal Boh, len Boh. Ty sa v tej otázke pýtaš na posvätenie svojho života. Posvätenie ale so spasením nemá nič spoločného! Posvätenie je kráčanie za Kristom, poslušnosť Bohu po tom, čo si prijal evanjelium o kríži hore. Si spasený, pretože si uveril v Kristovu zástupnú obetu za teba.

A zase ak príde k tebe kazateľ, ktorý ti bude hovoriť, že môžeš o spasenie prísť a že môžeš odpadnúť od viery, lebo si hriešnik. A zase a znovu – musíš mať v pamäti Pavlovo evanjelium, ktoré máš poznať naspamäť. Ak sa totiž budeš pozerať na seba a svoje skutky, svoje výkony, nielenže nestojíš v evanjeliu Ježiša Krista ako ho Pavol vyučuje a potvrdili ho všetci apoštoli, ale sa aj prirodzene budeš báť, pretože zo svojich skutkov nemôžeš byť spasený! Tvoje svedomie ťa bude upozorňovať nato, že stojíš mimo evanjelium, ak hľadíš na seba a tak nutne musíš mať strach. Písmo ale hovorí, že ty a tvoje skutky, sú ohľadom evanjelia nepodstatné:

Vieme, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. Gal 2:16

Takže ty si ešte neprijal plnosť evanjelia ako ho učí Pavol a veľa čitateľov tohto článku taktiež. Preto sa pozeráš na svoje skutky. Pýtaš sa, že keď si hriešny, či pôjdeš do pekla? Opačne povedané – ak nebudeš hriešny, či pôjdeš do neba.

Písmo ale hovorí, že NIKTO nie je bez hriechu, všetci ľudia zhrešili. Pavol hrešil ako pred obrátením, tak aj po obrátení. Rovnako tak všetci apoštoli. Písmo NIKDE neučí, že po obrátení budeš bezhriešny! Telo ešte nie je vykúpené, ono neustále bojuje proti Duchu. 

Môžeš byť bez hriechu? Nemôžeš! Telo ťa neustále bude ťahať k svetu a jeho lákadlám. Pavol píše sám o sebe a svojom tele:

Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Rim 7:19-20

V nás neustále prebýva hriech! My sa nemôžeme spasiť sami. Nemôžeme sa spasiť svojimi skutkami, životom, zásluhami. My neustále hrešíme, pretože písmo hovorí, že čo nie je z viery, už je hriech. Ak pôjdeme do maličkostí – ideš do obchodu si kúpiť čokoládu – zhrešil si, lebo si myslel na seba a svoje chúťky, nekonal si to na slávu Božiu. Preto musíš nutne od seba odstúpiť čo sa týka spasenia a prijať spasenie skrze Krista v Jeho kríži, ako to učí Pavol. Nesmieš hľadieť na svoje skutky, ale musíš hľadieť na Krista, ktorý miesto teba žil spravodlivý život. 

To na druhej strane neznamená, že máš hrešiť. Pavol píše, že nech sa nestane. Ale hrešiť budeš, do konca života. To nijako nezmeníš. Ty ale chvála Pánovi, nie si spasený zo seba, ale z Krista. Tvoj život musí byť o pozeraní sa na Krista a nie na seba. Musíš odhodiť svoje ego a prijať Krista. Hriechy máš raz a navždy odpustené. Zároveň ťa ale písmo vyzýva, aby si sa vyznával z hriechov aj v čase. To preto, aby si neupadol do troch extrémov.

  1. Som spasený, môžem si robiť čo chcem, môžem hrešiť koľko chcem. Toto ti Duch ktorého máš v sebe nebude schvaľovať, skrze svedomie ťa začne drviť. Ak by si i tak hrešil ďalej, potom príde od Boha trest a švihanie prútom. Ako keď máš dieťa a robí zle. Najprv ho napomenieš, potom naň zakričíš, napokon vezmeš prút a švihneš mu jednu po zadku. Ale je to tvoje dieťa – ty ho nepošleš niekam preč, že už ho nikdy nechceš vidieť. Tiež ho nevyhodíš z domu, pokiaľ kdesi neoľutuje zlo ktoré konalo. Tak aj Boh koná. Ak si uveril, Boh ťa nevyženie preč, si Jeho dieťaťom. Napomenie ťa najprv láskavo, potom prísnejšie a napokon príde nejaká rana do tvojho života, aby si sa spamätal. Ale nikdy nestratíš synovstvo. Ak hrešíš, dostaneš od Boha Otca pohlavky, ako píše Peter: Lebo veď aká je to sláva, čo hoci i pohlavky trpíte, ak hrešíte?! 1Pt 2:20a
  2. Druhý extrém. Máš sa pre spáchané hriechy samobičovať, plakať, postiť sa, umárať sa, byť slaboduchej mysli. Ak spáchaš hriech, bude ťa to mrzieť. Vieš že ti tento hriech bol už odpustený na kríži, ale vyznáš ho nebeskému Otcovi skrze Ježiša Krista. Ján napísal: Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 1Jn 1:8-9
  3. Tretí extrém je taký, ktorý poukazuje na nespaseného človeka. Nespasený človek, ktorý nemá Svätého Ducha si myslí, že nie je až taký zlý, že sa Boh z neho raduje, lebo chodí do kostola. Veď dáva milodary, koná mnoho dobra vo svojich očiach. Tak príde k falošnej predstave, že je bezhriešny. Alebo že nie je úplne bezhriešny, sem tam zakopne, inak je veľmi dobrým človekom. Toto je ukážka nespaseného človeka. Pohania sa hriechom ani nezaoberajú, dokonca ho popierajú. Zlodeja nehnevá že niečo ukradol, ale ho hnevá, že niečo mohol ukradnúť, ale to neurobil. Cudzoložník sa chváli koľko žien mal za mesiac. Ak ho chceš usvedčiť z hriechu, tak sa nahnevá, že je dobrým občanom štátu, že chodenie za ženami nie je hriech, je to láskavosť. Písmo o ľuďoch ktorí si neuvedomujú a popierajú hriech hovorí: Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho (Boha) robíme klamárom, a Jeho slovo v nás neprebýva. 1Jn 1:10

Narodil si sa ako hriešnik a ako hriešnik zomrieš. Ako hriešnik sa nemôžeš sám spasiť, nemôžeš sa spasiť svojimi skutkami za pomoci Boha. Spasenie je mimo teba, je len a len na Bohu a Jeho práci, nie na tvojej.

Never človekovi ktorý by tvrdil, že po obrátení je bez hriechu. Sám vidíš z písma, že sa stáva klamárom. Veľké cirkvi vyzdvihujú takzvaných svätcov, o ktorých tvrdia, že sa zbavili všetkých hriechov. To je veľká lož. Sím vidíš, že veľký Pavol hrešil do konca života, rovnako tak Peter, alebo Ján. To Ján ti hovorí aby si vyznával hriechy, pretože si sám uvedomoval, že hrešil, hreší a bude hrešiť do konca života. Ale je tu evanjelium o Kristovi a Jeho kríži. A toto evanjelium má jediné moc ťa spasiť. Mimo teba, mimo tvoje zásluhy:

Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Rim 1:16

Takto som ti to obšírne vyložil, dúfam že ti Boh otvorí srdce a bude ti táto kázeň k úžitku…

Ak sa ti článok páčil, klikni na odber nových článkov