O mne

Volám sa Marian. Som kresťanom od roku 2008. Mám 48 rokov. Prešiel som takmer všetkými denomináciami, vrátane katolicizmu, študovaním pravoslávia a východnej cirkvi, cez protestantizmus, reformované zbory, ultra reformované zbory. Som riadnym členom registrovanej cirkvi, kvôli spoločenstvu s kresťanmi. Písmo má pravdu keď hovorí, aby sme hľadali kráľovstvo Božie, alebo aby sme klopali a bude nám otvorené. A to som robil, pretože ľudské učenia a teológie ma neuspokojili.

Pokiaľ som nenašiel milosť, len milosť, len Krista a len spásu skrze Krista, bez mojich zásluh a skutkov. A túto milosť ohlasujem aj keď viem, že milosť sa ohlasuje najťažšie. Človek si chce ku spáse niečo pridať, čím by sa mohol chváliť a preto len tak málo kresťanov príde ku krížu keď pochopia, že ich vlastné skutky – aj tie najlepšie – sú iba ako zapáchajúci odpad.

Rokmi som si začal uvedomovať, že cirkvi a zbory vykonávajú psychický nátlak na svojich členov, keď ich ovládajú skrze presne vyhranené zmýšľanie, cez svoje doktríny a učenia. Spoznal som, že aj samotné písmo je len mŕtva litera, ak neprivádza človeka ku krížu. Ako mi jeden kresťan v mojich začiatkoch povedal, že už nepotrebuje ani bibliu, pretože našiel milosť v Kristovi. Biblia bola len šípkou k tomuto poznaniu. Až dnes viem, že ten kresťan mal pravdu. Celé písmo totiž ukazuje na Krista.

Pre mnohých ľudí som kontroverzný človek, pretože bez obálky a strachu z ľudí, píšem čo si myslím a je mi to jedno. Som nezaťažený na kresťanské autority, som slobodný od týchto autorít a ich pohľadov na spásu. Len Kristus, len Boh, len jeho dielo a nič moje. To je evanjelium a toto evanjelium je vo svete skryté. K evanjeliu sa pridávajú skutky, čím sa evanjelium ničí.

Verím len v spásu skrze Krista a jeho dielo na kríži. Som hriešny človek ako každý a je jedno, či je človek nekresťan alebo kresťan. Len v Kristovi je človek spravodlivý, len v Kristovi môže predstúpiť pred Boha Otca.

Verím v Boha v Trojici, alebo inak – jedného Boha v troch rozdielnych osobách. Ako Boha Stvoriteľa, Boha Spasiteľa a Boha učiteľa a posvätiteľa.

Verím vo stvorenie podľa písiem, odmietam evolúciu.

Verím že naša zem má rovný povrch, neverím v heliocentrizmus, ale držím sa písma, ktoré vo vyše 200 veršoch odhaľuje ako zem vyzerá.

Neverím mnohým takzvane ,,overeným” učeniam a doktrínam, čo na stránke prezentujem alebo kritizujem.

Som v spojení s ďalšími kresťanmi, ktorí sa spoliehajú len na Krista, nie z z SK alebo CZ komunít. Na Slovensku a v Čechách nie je takmer nikto, kto by učil spasenie len a len z viery. Všetky zbory primiešavajú do spásy skutky.

Kontakt: admin@baranokbozi.sk

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie