Život s Kristom II. Niesť svoj kríž

7. augusta 2020 Administrátor 0

Stará cirkev nás nabáda k tomuto poslaniu, aby sme niesli svoj kríž a nasledovali Pána. Nejde o akési egoistické alebo ľuďmi vymyslené učenie, ale toto učenie pochádza priamo od samotného Ježiša. On sám nám predsa povedal jasne, priamo a zreteľne: Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. Lk 14:27 Aby ***Čítaj ďalej

Nicejské vyznanie II. – Verím v Boha, Otca, Všemohúceho

7. augusta 2020 Administrátor 0

V tomto pokračovaní z Nicejsko-Carihradského vyznania viery, si všimnime dve slová ktoré pribudli. Otca a Všemohúceho. Práve týmto slovám sa budeme venovať. Pokiaľ Židia ani len nevyslovovali meno Boha z úcty a strachu, kresťania Boha oslovujú – Otec. Od vzdialeného a neprístupného Boha, sa stáva Boh osobný, prístupný a blízky. Pre Žida bolo nemysliteľné, aby ***Čítaj ďalej

Falošní učitelia odhalení Petrom

6. augusta 2020 Administrátor 0

V tieto dni si cirkev pripomína výroky Petra, ktorý varuje pred falošnými kresťanmi, učiteľmi a prorokmi. Po ovocí ich poznáte, hovorí Pán. Sami sme mali možnosť vyskúšať si aké to je, keď človek stojí proti učeniu cirkvi, keď začne ohýbať jasné Božie slovo na svoj obraz, čoho následkom je úpadok viery, ktorej súčasťou je posväcovanie. ***Čítaj ďalej

Prastará modlitba, ktorú sa podnes východ modlí

6. augusta 2020 Administrátor 0

Táto modlitba je veľmi stará, siaha až k ranným časom cirkvi. Podnes sa ju východná cirkev modlí, je súčasťou modlitebného pravidla ranných modlitieb. Ak si ju čítame a modlíme sa ňou, zdá sa nám, akoby ju vytvorila reformácia. V modlitbe sa prosí o vieru, ktorá nech sa započíta namiesto skutkov. Tak veľmi si milostivý, Bože ***Čítaj ďalej

Biblia na počúvanie – Nehemiáš

6. augusta 2020 Administrátor 0

Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých 66 kníh Svätej Biblie. Dolu ***Čítaj ďalej

Život s Kristom I. Príručka rannej cirkvi pre nasledovanie Ježiša…

5. augusta 2020 Administrátor 0

Keď sme študovali príručku ranných kresťanov, zostalo nám nevoľno. Rozdiel medzi ich zmýšľaním a našim je radikálne vzdialené. Dnešné kresťanstvo hovorí o radosti, dobrých pocitoch, o zázrakoch a znameniach hneď potom, ako človek uverí v Ježiša. No ranní kresťania robia skutočné kroky, držiac sa evanjelia. Ich príručka začína slovami: Kto miluje svoj život, stratí ho, ***Čítaj ďalej

Nicejsko-Carihradské vyznanie – Verím v jedného Boha

5. augusta 2020 Administrátor 0

Poznať toto vyznanie je kľúčom k celému kresťanstvu a jeho tajomstvám. Poznať a uznať toto vyznanie znamená, odvrátiť sa od všetkých heréz a falošných učení, ktoré sa zvlášť v dnešnej dobe objavujú pod plástom modernizmu a liberalizmu. Toto vyznanie ustanovila cirkev v moci Ducha Svätého, keď aj satan chcel vieru zdeformovať a skrze svoj ľud, ***Čítaj ďalej

Prechod stránky na tvrdší pokrm

4. augusta 2020 Administrátor 0

Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase znova základy, hovoriac o pokání z mŕtvych skutkov, o viere v Boha, učení o krstoch, o kladení rúk, o zmŕtvychvstaní a o večnom súde. Hebr 6:1-2 Boli časy, kedy som tomuto textu príliš nerozumel. Pisateľ listu akoby sa hneval na kresťanov, ***Čítaj ďalej

Mária Magdaléna (Nasledovania-hodní)

4. augusta 2020 Administrátor 0

Mária Magdaléna bola rodákom z mesta Magdala v Sýrii, preto sa z kmeňa Issachar nazývala – Mária z Magdaly – Magdaléna. Mučená siedmimi zlými duchmi počula o Kristovi Spasiteľovi, ktorý vyháňal diablov a uzdravoval ľudí zo všetkých chorôb. Preto prišla k Spasiteľovi, ktorý v tom čase prechádzal mestami a dedinami v Galilei, kázal evanjelium, uzdravoval ***Čítaj ďalej

Všeobecné modlitby za zmilovanie

4. augusta 2020 Administrátor 0

My ľudia sme odkázaní na Božie milosrdenstvo. Zo svojej padlej prirodzenosti sme v tom istom postavení ako satan. Ale z milosti sme Božie deti. Táto modlitba bola vytvorená z dávnej východnej modlitby, obohatená o aktuálne témy. Zahŕňa v sebe základné prosby pre svet. Brožúra PDF na stiahnutie Modlitba za zmilovanie Modlím sa v pokoji k ***Čítaj ďalej

Liberálne kresťanstvo – o zomrelých kresťanoch

1. augusta 2020 Administrátor 0

Aké zaslepené sú oči kresťanov, ktorí upadli do liberalizmu a modernizmu, pritom sa nazdávajú, že sú pravoverní. Pritom modernizmus nie je nič iného, iba ak odklon od učenia cirkvi, ktorá na snemoch ustanovila pod Duchom Svätým pravdy viery. Liberál je pyšný a namyslený človek, ktorý si určuje falošné pravdy podľa toho, ako mu čo vyhovuje. ***Čítaj ďalej

Televízia – miesto zlých duchov

31. júla 2020 Administrátor 0

Táto téma sa čím ďalej tým viac pretriasa v kresťanských kruhoch. Akoby až dnes sa kresťania preberali zo sna, v ktorom celé desaťročia spali. Až dnes si začínajú uvedomovať zhubnosť televízie, i keď mnoho kresťanov ešte stále spí. V staroveku bolo centrum rodiny ale i spoločenstva – ohnisko. Ľudia sa stretávali pri ohni, kde preberali ***Čítaj ďalej

Nie som protestant ani evanjelikál

29. júla 2020 Administrátor 0

V poslednej dobe sa stretávam často s tým, že sa ma ľudia snažia zaškatuľkovať. Zmýšľanie dnešného kresťanstva spočíva v tom, že buď kresťana označíme ako katolíka, pravoslávneho, protestanta, evanjelikála, reformovaného, alebo nejakého sektára z radov Mormonov či Jehovistov. Všímam si, že akonáhle človek vyznáva vieru len v Ježiša, hneď má na sebe nalepených sektárov, ktorým ***Čítaj ďalej

Starostlivosť kresťana o svoj duchovný život

28. júla 2020 Administrátor 0

Keď v dávnych dobách boli vydávané príručky, ako sa má kresťan starať o seba, svoju vieru a kresťanstvo, dnes sotva niečo také počujeme. Preto tu vytiahnem praktickú príručku kresťanov dávnych časov, ktorí to skutočne s vierou mysleli vážne. Pozornosť Prvou zastávkou kresťana na ceste svätosti je pozornosť. To znamená, všetko konať s plným vedomím toho ***Čítaj ďalej

Nebojovať s vášňami, znamená ničiť si život

27. júla 2020 Administrátor 0

Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom. Gal 5:17-18 Starí kresťania vo svojich spisoch často spomínali skúsenosť, takzvanej duchovnej lenivosti. Ide o malátnosť v modlitbe, ako aj v kresťanskom živote. Ako vrchol lenivosti označovali ***Čítaj ďalej

Dvaja slepci – nedeľné evanjelium

26. júla 2020 Administrátor 0

Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, nasledovali Ho dvaja slepci, kričali a volali: Zmiluj sa nad nami, Syn Dávidov! A keď vošiel do domu, prišli k Nemu tí slepci. Ježiš im povedal: Či veríte, že to môžem učiniť? Odpovedali Mu: Áno, Pane. Nato sa im dotkol očí a povedal: Staň sa vám podľa vašej viery! I otvorili ***Čítaj ďalej

Vášne a boj s nimi…

17. júla 2020 Administrátor 0

Tento článok je pre znovuzrodených kresťanov. Budeme sa baviť o vášňach. Kresťania sa dnes často pýtajú: prečo ma Boh nevypočuje, prečo Boh nereaguje na moje modlitby, prečo nemám toľko požehnania v živote ako iní kresťania, prečo nekoná skrze mňa Boh tak, ako konal v Apoštolských časoch? Hovoríme si, že je to všetko dávno, že dnes ***Čítaj ďalej

Pochybnosti a ich umenšovanie

14. júla 2020 Administrátor 0

Existujú učenia ktoré tvrdia, že človek musí na 100% veriť vo svoju spásu, inak skončí zle, je v podstate neveriaci. Istotne že je správne nepochybovať o Božej láske k nám, ktorá nám spásu zabezpečila. No i napriek tomu sú pochybnosti súčasťou kresťanskej viery. Naša nedokonalosť je nielen v oblasti telesnosti, ale aj v otázke spásy. ***Čítaj ďalej