Ježiš je náš Pán – ale nie tak, že Ho prijímame za Pána

6. februára 2020 Administrátor 0

Reformovaná teológia, vychádzajúca z katolicizmu a augustinianizmu učí, že Ježiša musíme prijať za svojho Pána. Z úst kazateľov a z kníh sa na nás neprestajne valí viera, že musíme prijať Ježiša za svojho Pána. Na opačnej strane grace komunity je zase iný extrém a to ten, že Ježiša ako Pána prijať nemusíme. Oba tieto smery sú chybné. V prvom rade (čítaj ďalej)

Ako správne čítať bibliu?

5. februára 2020 Administrátor 0

Mnoho kresťanov je zmätených kvôli čítaniu Biblie bez toho, aby správne rozdelili zákon a milosť. Celá Biblia bola napísaná pre nás, ale nie všetko je zapísané pre našu spásu. Musíme správne rozdeliť Slovo, aby sme zistili, čo sa na nás vzťahuje a čo nie. Rozdiel spočíva v slobode verzus otroctve. Stará zmluva stála na zákone a ľudskom dodržaní tohto zákona, (čítaj ďalej)

Urob si test. Si zákonník, alebo kresťan?

5. februára 2020 Administrátor 4

Jedným z problémov v kresťanstve je spôsob zmýšľania. Pokiaľ nás písmo vedie k milosti a len ku nej, my máme tendenciu neprestajne hľadať niečo v sebe. Hlavné body, ako zmýšľajú zákonnícki kresťania sú tieto: Kresťania sa snažia stať tým, čím už sú Snažia sa nájsť spásu, ktorú už vlastnia Skúšajú preskočiť priepasť, ktorá neexistuje Žiadajú Boha aby urobil to, čo (čítaj ďalej)

Ježiš a jeho postoj k ženám

5. februára 2020 Administrátor 0

Židovská komunita podobne ako aj pohanské časti sveta, pre ženy nemala to isté postavenie ako mali muži. Židia zachádzali azda ďalej, keď muž sa nesmel rozprávať s osamelou ženou na verejnosti. Keď sa Pán Ježiš rozprával pri studni so Samaritánkou, učeníci zostali totálne zaskočení. Tento jav oddelenosti žien a mužov zostáva v mnohých častiach sveta podnes, zvlášť u moslimov, úplne (čítaj ďalej)

Biblia na počúvanie – Ezdráš

4. februára 2020 Administrátor 0

Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých 66 kníh Svätej Biblie. Dolu je prehrávač, ktorý funguje okrem (čítaj ďalej)

Dobrý a zlý strom poznať po ovocí – otázky a odpovede

4. februára 2020 Administrátor 0

Čo znamenajú verše z matúša siedmej kapitoly? Hovoria tieto verše o skutkoch človeka ako o ovocí pochádzajúce z Boha? Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Mt 7:17-18 Tento verš ukazuje na dva stromy. Jeden strom rodí dobré ovocie a druhý (čítaj ďalej)

Kalvinizmus Pána Steigera – Zvrchovanosť Boha určujúca spásu

3. februára 2020 Administrátor 0

Mám tu pred sebou knihu od známeho kalvinistu – Pavla Steigera, svou slávu nikomu nedám – čo je kniha dokazujúca kalvínsku teológiu. V prvom rade si musíme ujasniť, že kalvinizmus pochádza z Augustianizmu. Augustín, ktorý bol ezoterik, filozof a veľký rečník, ktorý sa jedného dňa dostal k Božiemu slovu, ktoré si vyložil podľa seba, pritom nezabudol do neho zahrnúť prvok (čítaj ďalej)

Skutky Božie a skutky ľudské

2. februára 2020 Administrátor 0

Ak pozorne študujeme písmo, tam nám nemôže ujsť, že sa v ňom nachádzajú dva pohľady na skutky. Jeden druh skutkov sú skutky Božie. Sú to tie skutky, ktoré nám zaručujú spásu. Iné sú skutky kresťanov, ktoré majú konať ako spasené deti. Tieto skutky sú typicky ľudské a preto sú plné nedokonalosti a prešľapov. Pavol hovorí vo svojich listoch o dvoch (čítaj ďalej)

Bol by Abrahám spasený, keby nešiel obetoval Izáka?

29. januára 2020 Administrátor 0

Toto je tá správna otázka ohľadom listu Jakuba. Aby sme mohli vyložiť list Jakuba správne, musíme si uvedomiť, že Jakub vo svojom liste chybuje – totálne prestrelil. Dokážeme to biblicky. Luther si bol toho tiež vedomý, veľmi podrobne tento list v rannej reformácii vyložil, ale sa zľakol – čo povedia ľudia? Veď sám vymyslel formulku – Sola Scriptura – jedine (čítaj ďalej)

Strach z ľudí, miesto bázne pred Bohom

29. januára 2020 Administrátor 0

Strach pred ľuďmi kladie osídlo; ale ten, kto sa nadeje na Hospodina, bude povýšený. Prís 29:25 Na koho sa nádejá dnešný kresťan? V bežnom svete na svojich priateľov, známych, inštitúcie, súdy, právo, politikov. V duchovnom svete sa odvoláva na veľkých ľudí, akými boli: Púštni otcovia, cirkevní otcovia, Augustín, Zlatoústy, Bazil Veľký, Kalvín, Luther, Spurgeon – až po dnešných – ,,overených” (čítaj ďalej)

Som spasený, zachránený, čo teraz?

26. januára 2020 Administrátor 0

Spása nekončí prijatím kríža, tým sa dobrodružstvo iba začína. Druhým krokom viery je uvedomenie si, čo všetko kresťan dostal ako dar z neba. Cirkvi a zbory vo svete kríž iba letmo prejdú, minimálne sa venujú druhému kroku viery a to postaveniu kresťana v Božích očiach. No majú veľké nároky na každého veriaceho a to až také, že kríž a postavenie (čítaj ďalej)

Posvätenie nie je rast človeka, ale jednorázový úkon Boha

21. januára 2020 Administrátor 0

Neprestajne v cirkvách sa hovorí o ľudskom posväcovaní. Ide o akýsi proces, byť lepším a lepším človekom, keď niektoré smery zachádzajú do nezmyslu, že človek na konci života by mal byť podobný až samotnému Kristovi. Kristus nám vydobyl nielen spasenie, ale aj posvätenie. Pozrime sa v tomto článku nato… Je samozrejme dobré, ak kresťania žijú morálnymi životmi, ak sa držia (čítaj ďalej)

Je viera z počutia, alebo zo zázrakov, emócií, pocitov, našich skutkov?

19. januára 2020 Administrátor 0

Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Rim 10:17 Každý kresťan si prešiel dlhou cestou, pokiaľ mu bolo dané pochopiť skutočné evanjelium bez skutkov, skrze vieru v Ježiša Krista. A je mnoho kresťanov, ktorí sa nevedia pohnúť, hľadajú vo svojom kresťanstve chyby, kde zakopli, kde urobili chybu a tak sa zháňajú za novými a novými poznatkami, hľadajú (čítaj ďalej)

Osud, náhoda, alebo karma?

14. januára 2020 Administrátor 0

Tento článok vznikol na základe nie pohľadu na ateistov a nekresťanov, ale na pohľade kresťanov. Kresťania, sú dnes ovplyvnení východnou filozofiou, okultizmom, ezoterikou, zážitkami, emóciami, svojimi skutkami. Túto predstavu musíme rozbiť na márne kúsky, pretože je od spásy veľmi vzdialená… Náhoda alebo osud? Náhoda alebo osud, ktoré nemajú Tvorcu, sú slepé. Na takejto lži dnes stojí evolučná teória, ktorá hovorí, (čítaj ďalej)

Pokoj s Bohom a istota večnosti

12. januára 2020 Administrátor 0

Toto je zamyslenie o viere a Božej práci na našej spáse. Nie na našej práci, pre našu spásu. Prečo ľudia neveria Kristovi, ale si vytvárajú náboženstvo, mnohé viery ktoré nesúhlasia s bibliou? Prečo sa poddávajú zjaveniam, pocitom, svojim zásluhám a skutkom miesto toho, aby ako deti uverili v Jeho slovo. Veď Boh nevie klamať! Celá viera stojí na Ňom, ktorý (čítaj ďalej)

Reformácia, ktorá nebola žiadnou reformou cirkvi

8. januára 2020 Administrátor 0

Nedávno bolo 500 rokov od začatia takzvanej reformácie, kedy Luther pribil 95 téz, na brány svojho kostola. Ide o smiešne obdobie, keď mnohí hrdí protestanti, si dávali do svojich obrázkových profilov číslicu – 500. Položme si ale otázku? Čo priniesla skutočne reformácia? Naozaj sa cirkev vrátila k základnej pravde – spása je mimo ľudských prác, len v Kristovi a jeho (čítaj ďalej)

Prečo cirkvi učia dodržiavať zákon ktorý nás odsudzuje?

6. januára 2020 Administrátor 0

Prvé ak človek príde niekam do cirkvi je skutočnosť, že vytiahnu na neho zákon a jeho dodržiavanie. Luther napísal malý katechizmus, postavený na desatore. Kalvín rovnako postavil svoje inštitúcie na desatore. Všetky reformované katechizmy vykladajú desatoro. Ale čo hovorí biblia o zákone? Zvlášť nový zákon? Postupne sa tým musíme prepracovať, aby sme pochopili, že aj keď je zákon dobrý a (čítaj ďalej)

Existuje niečo ako rast vo viere?

5. januára 2020 Administrátor 0

Kresťanský svet zaplavuje už dlhé roky pojem – rast viery. Človek údajne uverí, potom musí jeho viera narastať. Samozrejme s rastom viery rastú aj skutky, so skutkami posvätenie. Tento rast viery, však môže začať aj stagnovať, dokonca sa zmenšovať, až sa stane, že kresťan od viery napokon odpadne. Toto učenie vychádza z reformovanej teológie a stojí na jednom verši: Podlžní (čítaj ďalej)

Odchod zo sociálnych sietí – konečne

3. januára 2020 Administrátor 0

Po dlhom uvážení som sa odhlásil zo všetkých možných sociálnych sietí – zvlášť z facebooku, twitteru a vk. Ostatné siete som nemal, ako pinteres či instagram. Dôvod? Sloboda! Pozerať kto zdieľa článok, kto mi píše, kto komentuje, kto mi dáva otázky – ma začalo unavovať. Som robot, aby som neprestajne sledoval čo sa deje na sieti, ktorá nemá príliš veľa (čítaj ďalej)

Bohatý mládenec – novoročné evanjelium

1. januára 2020 Administrátor 0

Príbeh o bohatom mládencovi urobil v cirkvi veľa zmätku. Ľudia tento príbeh vzali ako normu kresťanského života a spasenia. Pritom Pán Ježiš hovorí a ukazuje na niečo úplne iného, čo v tomto príbehu väčšina kresťanstva vidí. Poďme to prebrať: A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? Mt (čítaj ďalej)