Modlitby za zmilovanie (Audio)

Odkaz na PDF súbor modlitieb: https://drive.google.com/file/d/1q7Q8qX0xLYfUjnHtgI6bvK2f3ORoO2GN/view?usp=sharing

Ranná modlitba nahovorená

Ranná modlitba, ktorá bude súčasťou celého modlitebníka. PDF verziu si môžete stiahnuť tu: https://drive.google.com/file/d/1K3K93qf2vd8UHtrkq-p2DDwUoqBMI0km/view?usp=sharing

Nový videoportál – Kristov Sparťan

Nie každý kresťan chce jesť iba mliečny pokrm, neprestajne sa utešovať spasením z viery, ale chce sa stať aj zodpovedným. Mnohí veriaci po uverení v Ježiša, HO aj túžia nasledovať,…

Zjavenie Jána, vo svetle Jeruzalemskej biblie

Zjavenie Jána sa veľmi ťažko dostalo do kánonu cirkvi. Východná cirkev odmietala túto knihu pridať. Spis nie je totiž štylisticky shodný s Jánovými listami, takže kto vlastne túto knihu napísal?…

Je Ježiš Boh?

Opäť frekventovaná otázka, ktorou sa svet, ale i kresťanstvo dnes zaoberá. Čo nám hovorí písmo o Ježišovi? Hovorí o Ňom ako o človeku, alebo ako aj o Bohu? Majú pravdu…

Ako vyzeral Pán Ježiš?

Ľudia pátrajú po podobe Ježiša Krista. Čo o tom hovorí Božie slovo – biblia? Aké mal Ježiš vlasy, oči, farbu očí, výsku, veľkosť topánky? Dokážeme sa k niečomu takémuto dopátrať?…

Pozdrav k Veľkonočným sviatkom 2021

Tohtoročná Veľká noc je podobná tej z minulého roka. Sú zatvorené kostoly, modlitebne, zbory. Kresťania sa neschádzajú, kvôli pandémii koronavírusu pri obvyklých aktivitách. Napriek tomu Kristus je kráľom a život…

Jakub III.

Záver o Jakubovom liste, kde ideme do teológie. Jakub zjavne zavádza, alebo verí v teológiu, ktorá neprináša spásu ale iné falošné evanjelium skutkov.